Dne 25. dubna 2016 v 11:30 hodin se bude konat na učebně N24 didaktický seminář "Prvočísla a ich číselní príbuzní"

Přednášející doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko.

Všichni zájemci z řad studentů i pedagogické veřejnosti jsou srdečně zváni.

Pozvánka na didaktický seminář

Anotace didaktického semináře:

V prednáške spomenieme Euklidov dôkaz nekonečného počtu prvočísel cez pojem primoriálneho čísla a otvorený problém nekonečného počtu primoriálnych prvočísel.  Na podporu toho, že prvočísla majú „častý výskyt” uvedieme Dirichletovu vetu, Hypotézu prvočíselných dvojčiat a Goldbachovu hypotézu a na podporu toho, že majú „zriedkavý výskyt” argumentujeme ľubovoľne veľkými prime gaps a spomenieme jumping champions. Názor, že o prvočíslach vieme stále málo podporuje asi tucet otvorených problémov, ktoré počas prednášky spomenieme. Z problémov už zodpovedaných spomenieme Erdösov problém vyriešený Terencom Taom týkajúci sa existencie n prvočísel v aritmetickej postupnosti pre ľubovoľné n. Názor, že o prvočíslach vieme relatívne dosť podporíme Gandiho vzorcom (rekurzívnou formulou) pre n-té prvočíslo a vysvetlíme, prečo funguje. Spomenieme pseudoprvočísla a AKS algoritmus a tiež Fermatove čísla a Eisensteinovu hypotézu o nekonečnom počte Fermatových prvočísel. Zmienime sa o Eulerovom i Goldbachovom argumente pre nekonečnosť počtu prvočísel, pričom ukážeme ako ten druhý využíva Fermatove čísla. Spomenieme záverom aj vlastné skúmanie (s P. Maličkým) pojmu superprimes ako špeciálnych prvočísel a niektoré súvisiace hypotézy. Napokon sa zmienime o našej hypotéze zovšeobecnenia Dirichletovej vety, z ktorej vyplývajú aj známe hypotézy ohľadne nekonečného počtu Fermatových a Mersennových prvočísel.


Možnosti studia v zahraničí
25. 10. 2018

V úterý 6. listopadu 2018 od 9.45 hod. proběhne v malé aule PdF informační setkání k možnostem studia a pracovních stáží v zahraničí. Informační leták...ZDE

David Nocar

Číst dál...

Didaktický seminář
12. 09. 2018

Ve čtvrtek 27. září 2018 od 10.45 se bude konat v posluchárně P28 didaktický seminář na téma "Children’s approach to geometrical knowledge and understanding: objects, actions and abstract paintings"....

Jan Wossala

Číst dál...

Vyrovnávací kurzy z matematiky 2018
09. 04. 2018

Nabídka vyrovnávacích kurzů z matematiky pro rok 2018 na UP. Harmonogram ke stažení ZDE.  

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
09. 03. 2018

úterý 27. března 2018 ve 12:00 se bude konat v posluchárně P25 didaktický seminář na téma "Ozoboti ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ". Přednášející Mgr. Hana Hyksová, Základní škola a...

Jan Wossala

Číst dál...

Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS+ 2018/2019
07. 01. 2018

Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2018/2019. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení pouze...

Jan Wossala

Číst dál...