Dne 25. dubna 2016 v 11:30 hodin se bude konat na učebně N24 didaktický seminář "Prvočísla a ich číselní príbuzní"

Přednášející doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko.

Všichni zájemci z řad studentů i pedagogické veřejnosti jsou srdečně zváni.

Pozvánka na didaktický seminář

Anotace didaktického semináře:

V prednáške spomenieme Euklidov dôkaz nekonečného počtu prvočísel cez pojem primoriálneho čísla a otvorený problém nekonečného počtu primoriálnych prvočísel.  Na podporu toho, že prvočísla majú „častý výskyt” uvedieme Dirichletovu vetu, Hypotézu prvočíselných dvojčiat a Goldbachovu hypotézu a na podporu toho, že majú „zriedkavý výskyt” argumentujeme ľubovoľne veľkými prime gaps a spomenieme jumping champions. Názor, že o prvočíslach vieme stále málo podporuje asi tucet otvorených problémov, ktoré počas prednášky spomenieme. Z problémov už zodpovedaných spomenieme Erdösov problém vyriešený Terencom Taom týkajúci sa existencie n prvočísel v aritmetickej postupnosti pre ľubovoľné n. Názor, že o prvočíslach vieme relatívne dosť podporíme Gandiho vzorcom (rekurzívnou formulou) pre n-té prvočíslo a vysvetlíme, prečo funguje. Spomenieme pseudoprvočísla a AKS algoritmus a tiež Fermatove čísla a Eisensteinovu hypotézu o nekonečnom počte Fermatových prvočísel. Zmienime sa o Eulerovom i Goldbachovom argumente pre nekonečnosť počtu prvočísel, pričom ukážeme ako ten druhý využíva Fermatove čísla. Spomenieme záverom aj vlastné skúmanie (s P. Maličkým) pojmu superprimes ako špeciálnych prvočísel a niektoré súvisiace hypotézy. Napokon sa zmienime o našej hypotéze zovšeobecnenia Dirichletovej vety, z ktorej vyplývajú aj známe hypotézy ohľadne nekonečného počtu Fermatových a Mersennových prvočísel.


Didaktický seminář
10. 10. 2017

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 ve 14:00 se bude konat v "Malé" aule didaktický seminář na téma "Matematika pro rozvoj myšlení a představivosti". Přednášející Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D., Katedra...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

úterý 28. listopadu 2017 ve 13:15 se bude konat na učebně P28 didaktický seminář na téma "Eight-thousanders of Number Theory". Přednášející doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., Katedra matematiky,...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

pondělí 20. listopadu 2017 ve 13:30 se bude konat na učebně N24 didaktický seminář na téma "Badatelské úlohy a jejich využití ve výuce matematiky". Přednášející RNDr. Libuše Samková, Ph.D.,...

Jan Wossala

Číst dál...

Konference ODAM 2017
19. 05. 2017

Katedra matematiky PdF UP v Olomouci Vás zve na konferenci ODAM 2017 pořádanou ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2017 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

Jan Wossala

Číst dál...

Přednáška "Práce s chybou v matematice"
02. 05. 2017

V rámci akce "Noc vzdělávání" proběhne dne 9. 5. 2017 přednáška Práce s chybou v matematice. Místo konání: učebna N24 Datum a čas: 9. 5. 2017 od 20:15 do 21:00 Přednášející: PhDr. Radka Dofková,...

Jan Wossala

Číst dál...