úterý 28. listopadu 2017 ve 13:15 se bude konat na učebně P28 didaktický seminář na téma "Eight-thousanders of Number Theory".

Přednášející doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko.

Všichni zájemci z řad studentů i pedagogické veřejnosti jsou srdečně zváni.

Pozvánka na didaktický seminář.

 


Kandidát do Akademického senátu PdF UP
19. 05. 2020

David Nocar kandidát pro volby do Akademického senátu PdF UP Výzva voličům...

David Nocar

Číst dál...

Doktorský studijní program
04. 05. 2020

29. dubna 2020 byla schválena akreditace doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání. Na Katedře matematiky tak bude již od příštího akademického roku možné objevovat krásy...

David Nocar

Číst dál...

Návštěva na KMT
28. 01. 2020

Katedru matematiky navštívila v rámci sítě Ceepus paní proděkanka PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA z Prešovské univerzity v Prešově. V rámci diskuse jsme měli mimo jiné možnost sdílet...

Jan Wossala

Číst dál...

Den otevřených dveří na katedře matematiky
16. 01. 2020

Milé zájemkyně a zájemci o studium, v sobotu 18.1.2020 budou v době od 8:00 - 14:00 v učebně N24 v rámci Dne otevřených dveří podávány informace pro zájemce o studiu na katedře matematiky formou...

Radka Dofková

Číst dál...

Setkání kateder matematiky
09. 01. 2020

Dne 8.1. 2020 proběhl již tradiční společný pracovní seminář kateder matematiky moravských pedagogických fakult, tentokrát na Katedře matematiky PdF UP v Olomouci. Členové kateder matematiky z...

Jan Wossala

Číst dál...