Dne 7. dubna 2016 v 9:45 hodin se bude konat na učebně P26 didaktický seminář "Tablety ve výuce matematiky"

Přednášející Mgr. Jan Wossala, Katedra matematiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

Všichni zájemci z řad studentů i pedagogické veřejnosti jsou srdečně zváni.

Pozvánka na didaktický seminář

Dne 25. dubna 2016 v 11:30 hodin se bude konat na učebně N24 didaktický seminář "Prvočísla a ich číselní príbuzní"

Přednášející doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko.

Všichni zájemci z řad studentů i pedagogické veřejnosti jsou srdečně zváni.

Pozvánka na didaktický seminář

Anotace didaktického semináře:

V prednáške spomenieme Euklidov dôkaz nekonečného počtu prvočísel cez pojem primoriálneho čísla a otvorený problém nekonečného počtu primoriálnych prvočísel.  Na podporu toho, že prvočísla majú „častý výskyt” uvedieme Dirichletovu vetu, Hypotézu prvočíselných dvojčiat a Goldbachovu hypotézu a na podporu toho, že majú „zriedkavý výskyt” argumentujeme ľubovoľne veľkými prime gaps a spomenieme jumping champions. Názor, že o prvočíslach vieme stále málo podporuje asi tucet otvorených problémov, ktoré počas prednášky spomenieme. Z problémov už zodpovedaných spomenieme Erdösov problém vyriešený Terencom Taom týkajúci sa existencie n prvočísel v aritmetickej postupnosti pre ľubovoľné n. Názor, že o prvočíslach vieme relatívne dosť podporíme Gandiho vzorcom (rekurzívnou formulou) pre n-té prvočíslo a vysvetlíme, prečo funguje. Spomenieme pseudoprvočísla a AKS algoritmus a tiež Fermatove čísla a Eisensteinovu hypotézu o nekonečnom počte Fermatových prvočísel. Zmienime sa o Eulerovom i Goldbachovom argumente pre nekonečnosť počtu prvočísel, pričom ukážeme ako ten druhý využíva Fermatove čísla. Spomenieme záverom aj vlastné skúmanie (s P. Maličkým) pojmu superprimes ako špeciálnych prvočísel a niektoré súvisiace hypotézy. Napokon sa zmienime o našej hypotéze zovšeobecnenia Dirichletovej vety, z ktorej vyplývajú aj známe hypotézy ohľadne nekonečného počtu Fermatových a Mersennových prvočísel.

Uveřejněno první oznámení o konání tradiční mezinárodní konference EME, která se uskuteční ve dnech 20. - 22. 4. 2016 tentokráte s podtitulem "Primární matematické vzdělávání v souvislostech"

 

EME2016

Dne 22. března 2016 ve 13 hodin se bude konat na učebně N24 didaktický seminář "Příprava budoucích učitelů matematiky v Norsku"

Přednášející PhDr. Radka Dofková, Ph.D., Katedra matematiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

Všichni zájemci z řad studentů i pedagogické veřejnosti jsou srdečně zváni.

Pozvánka na didaktický seminář

20. listopadu 2015, od 9.00 do 14.00 hod., P25

Den otevřených dveří UP se uskuteční v pátek 20. listopadu 2015 od 9.00 do 14.00 hodin na Pedagogické fakultě stejně jako na dalších fakultách UP.
Na Katedře matematiky budou zástupci z řad pedagogických pracovníků a doktorandů zájemcům o studium poskytovat informace o nabízených bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech.


Konference ODAM 2017
19. 05. 2017

Katedra matematiky PdF UP v Olomouci Vás zve na konferenci ODAM 2017 pořádanou ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2017 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

Jan Wossala

Číst dál...

Přednáška "Práce s chybou v matematice"
02. 05. 2017

V rámci akce "Noc vzdělávání" proběhne dne 9. 5. 2017 přednáška Práce s chybou v matematice. Místo konání: učebna N24 Datum a čas: 9. 5. 2017 od 20:15 do 21:00 Přednášející: PhDr. Radka Dofková,...

Jan Wossala

Číst dál...

Katederní kolo SVOČ - výsledky
30. 03. 2017

Vyhlášení výsledků SVOČ 2017 Katedry matematiky PdF UP - odkaz ZDE.

Jan Wossala

Číst dál...

Volby do Akademického senátu PdF UP
27. 03. 2017

Kandidáti Katedry matematiky do Akademického senátu PdF UP a Akademického senátu UP: PhDr. Radka Dofková, Ph.D.a RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D....

Jan Wossala

Číst dál...

Katederní SVOČ - program
24. 03. 2017

V úterý 28. března 2017 v 9:30 se bude konat KATEDERNÍ KOLO SVOČ Matematika a didaktika matematiky. Program akce je dostupný ZDE.

Jan Wossala

Číst dál...