Témata bakalářských prací

Matematika se zaměřením na vzdělávání

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

 1. Limity a spojitosti funkcí 2 a více proměnných
 2. Metrické prostory
 3. Odhady a měření v matematice ZŠ
 4. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

 1. Extremální charakter kvaziaritmetických průměrů
 2. Geometrická interpretace Gauss-Jordanovy eliminační metody
 3. Šifrování s veřejným klíčem
 4. Řešení algebraických rovnic 3. a 4. stupně
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

 1. Matematické vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
 2. Matematické vzdělávání žáků se senzorickým postižením
 3. Digitální výukové objekty ve výuce matematiky

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 1. Kruhová inverze
 2. Diofantovské rovnice
 3. Neceločíselné dimenze
 4. Matematické konstanty
 5. Matematika v architektuře
 6. Vzájemná poloha podporstorů afinního prostoru s využitím GeoGebry
 7. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

 1. Metody názorného zobrazování
 2. Kinematická geometrie v prostoru
 3. Projektivní geometrie
 4. Život a dílo Gasparda Monge
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Učitelství pro mateřské školy

PaedDr. Anna Stopenová, PhD.

 1. Percepční znalost dětí předškolního věku se zaměřením na matematické představy
 2. Matematické představy dětí předškolního věku zaměřené na geometrii
 3. Matematické představy dětí předškolního věku zaměřené na aritmetiku
 4. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

 

Témata diplomových prací

Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

 1. Gradované úlohy v učivu matematiky 2. stupně ZŠ
 2. Práce s chybou jako instrument učitele matematiky 2. stupně ZŠ
 3. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

 1. Interpretace výsledků statistické analýzy dat
 2. Průměry ve školské matematice a jejich použití při řešení úloh
 3. Testování statistických hypotéz
 4. Využití matematických softwarů na základní škole a střední škole
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

 1. Počítačová gramotnost učitelů matematiky
 2. Kombinatorika a pravděpodobnost ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
 3. Matematické vzdělávání žáků s postižením na 2. stupni ZŠ

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 1. Mobilní aplikace ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
 2. ICT podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ
 3. ICT podpora badatelsky orientované výuky matematiky na 2. stupni ZŠ
 4. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

 1. Využití deskových her ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
 2. Digitálně podporované dokazování v matematice
 3. Výukové metody a řešené slovních úloh
 4. Rozvíjení matematického nadání žáků na 2. stupni ZŠ
 5. Diferencovaná výuka matematiky
 6. Rovnice a nerovnice s parametrem
 7. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

 1. Digitální technologie ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 2. Kombinatorika a pravděpodobnost ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 3. Matematické vzdělávání žáků s postižením na 1. stupni ZŠ

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

 1. Zážitková matematika (zadáno)
 2. Gradované úlohy v matematice  - aritmetika
 3. Gradované úlohy v matematice  - geometrie
 4. Matematické představy na počátku školní docházky
 5. Matematická gramotnost
 6. Integrace digitálních technologií ve výuce primární matematiky
 7. Možnosti využití interaktivních aplikací ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 8. Aktivizační činnosti v matematice se zaměřením na manipulativní činnosti
 9. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

PaedDr. Anna Stopenová, PhD.

 1. Percepční znalost dětí předškolního věku se zaměřením na matematické představy
 2. Význam učební pomůcky v geometrii primární školy
 3. Komunikace v matematice (v geometrii) primární školy
 4. Matematické představy dětí předškolního věku zaměřené na geometrii
 5. Matematické představy dětí předškolního věku zaměřené na aritmetiku
 6. Rozvíjení prostorové představivosti v primární škole
 7. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

 1. Začínající učitel matematiky primárního vzdělávání - možnosti a úskalí (zadáno)
 2. První hodina matematiky (zadáno)
 3. Profesní růst učitele matematiky prvního stupně ZŠ (zadáno)
 4. Vnímání vlastní osobní zdatnosti (self-efficacy) začínajících učitelů matematiky prvního stupně ZŠ
 5. Práce s chybou jako instrument učitele matematiky prvního stupně ZŠ
 6. Zhodnocení pedagogické praxe očima budoucího učitele matematiky prvního stupně ZŠ
 7. Formy spolupráce s rodiči pro dosažení efektivních výsledků žáků v matematice prvního stupně ZŠ
 8. Práce s daty – didaktické náměty do hodin matematiky 1. stupně ZŠ
 9. Práce s nulou na prvním stupni ZŠ
 10. Kardinální a ordinální chápání přirozeného čísla – didaktické náměty do vyučování
 11. Základy statistiky na 1. stupni ZŠ

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 1. Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni ZŠ
 2. ICT podpora badatelsky orientované výuky matematiky na 1. stupni ZŠ

 

 Témata závěrečných prací CŽV

 Matematika pro 2. stupeň ZŠ

 


Didaktický seminář
10. 10. 2017

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 ve 14:00 se bude konat v "Malé" aule didaktický seminář na téma "Matematika pro rozvoj myšlení a představivosti". Přednášející Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D., Katedra...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

úterý 28. listopadu 2017 ve 13:15 se bude konat na učebně P28 didaktický seminář na téma "Eight-thousanders of Number Theory". Přednášející doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., Katedra matematiky,...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

pondělí 20. listopadu 2017 ve 13:30 se bude konat na učebně N24 didaktický seminář na téma "Badatelské úlohy a jejich využití ve výuce matematiky". Přednášející RNDr. Libuše Samková, Ph.D.,...

Jan Wossala

Číst dál...

Konference ODAM 2017
19. 05. 2017

Katedra matematiky PdF UP v Olomouci Vás zve na konferenci ODAM 2017 pořádanou ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2017 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

Jan Wossala

Číst dál...

Přednáška "Práce s chybou v matematice"
02. 05. 2017

V rámci akce "Noc vzdělávání" proběhne dne 9. 5. 2017 přednáška Práce s chybou v matematice. Místo konání: učebna N24 Datum a čas: 9. 5. 2017 od 20:15 do 21:00 Přednášející: PhDr. Radka Dofková,...

Jan Wossala

Číst dál...