Témata bakalářských prací

Matematika se zaměřením na vzdělávání

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

 1. Aplikace integrálního počtu v přírodních a společenských vědách
 2. Metrické prostory
 3. Odhady a měření v matematice ZŠ
 4. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

 1. Extremální charakter kvaziaritmetických průměrů
 2. Geometrická interpretace Gauss-Jordanovy eliminační metody
 3. Šifrování s veřejným klíčem
 4. Řešení algebraických rovnic 3. a 4. stupně
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

 1. Matematické vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
 2. Matematické vzdělávání žáků se senzorickým postižením
 3. Digitální výukové objekty ve výuce matematiky

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 1. Kruhová inverze
 2. Diofantovské rovnice
 3. Neceločíselné dimenze
 4. Matematické konstanty
 5. Magické čtverce v umění (zadáno)
 6. Matematika v architektuře
 7. Matematika ve sluneční soustavě (zadáno)
 8. Body, přímky a kružnice trojúhelníka (zadáno)
 9. Mobilní aplikace pro podporu matematického vzdělávání (zadáno)
 10. Užití a porovnání programů GeoGebra a Cabri ve vybraných typech konstrukčních úloh řešených na ZŠ (zadáno)
 11. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

 1. Elementární důkazy v matematice
 2. Rovnice s parametrem
 3. Řešení planimetrických úloh v programu GeoGebra
 4. Zobrazování elementárních těles
 5. Stereometrie - využití modelů v matematice
 6. Kinematická geometrie v prostoru
 7. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.

 1. Vztah mezi korelací a kauzalitou, aneb jak to nedělat
 2. Sbírka příkladů z pravděpodobnosti
 3. Výuka statistiky na základní škole
 4. Zpracování vlastního datového souboru
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Učitelství pro mateřské školy

PaedDr. Anna Stopenová, PhD.

 1. Percepční znalost dětí předškolního věku se zaměřením na matematické představy
 2. Matematické představy dětí předškolního věku zaměřené na geometrii
 3. Matematické představy dětí předškolního věku zaměřené na aritmetiku
 4. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

 

Témata diplomových prací

Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

 1. Gradované úlohy v učivu 6. třídy ZŠ
 2. Gradované úlohy v učivu 7. třídy ZŠ
 3. Gradované úlohy v učivu 8. třídy ZŠ
 4. Gradované úlohy v učivu 9. třídy ZŠ
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

 1. Interpretace výsledků statistické analýzy dat
 2. Průměry ve školské matematice a jejich použití při řešení úloh
 3. Testování statistických hypotéz
 4. Využití matematických softwarů na základní škole a střední škole
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

 1. Počítačová gramotnost učitelů matematiky
 2. Kombinatorika a pravděpodobnost ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
 3. Matematické vzdělávání žáků s postižením na 2. stupni ZŠ

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 1. Mobilní aplikace ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
 2. Finanční gramotnost žáků 2. stupně ZŠ (zadáno)
 3. Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 2. stupni ZŠ (zadáno)
 4. Zajímavé geometrické úlohy ze soutěže Matematický klokan pro 2. stupeň ZŠ (zadáno)
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

 1. Učitel jako průvodce matematického poznání
 2. Pomůcky pro výuku matematiky
 3. Kompenzační pomůcky v matematice
 4. Příprava žáků 9. tříd ZŠ na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky
 5. Zajímavé matematické úlohy ze zahraničních učebnic
 6. Metody řešení úloh v konstrukční geometrii
 7. Motivační úlohy ve vyučování matematice na základní škole
 8. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.

 1. Míry reliability testu
 2. Magické čtverce a sudoku
 3. Sbírka příkladů z matematické statistiky
 4. Zpracování vlastního datového souboru
 5. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.

 1. Digitální technologie ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 2. Kombinatorika a pravděpodobnost ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 3. Matematické vzdělávání žáků s postižením na 1. stupni ZŠ

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

 1. Zážitková matematika (zadáno)
 2. Gradované úlohy v matematice  - aritmetika
 3. Gradované úlohy v matematice  - geometrie
 4. Matematické představy na počátku školní docházky
 5. Matematická gramotnost
 6. Integrace digitálních technologií ve výuce primární matematiky
 7. Možnosti využití interaktivních aplikací ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
 8. Aktivizační činnosti v matematice se zaměřením na manipulativní činnosti
 9. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

PaedDr. Anna Stopenová, PhD.

 1. Percepční znalost dětí předškolního věku se zaměřením na matematické představy
 2. Význam učební pomůcky v geometrii primární školy
 3. Komunikace v matematice (v geometrii) primární školy
 4. Matematické představy dětí předškolního věku zaměřené na geometrii
 5. Matematické představy dětí předškolního věku zaměřené na aritmetiku
 6. Rozvíjení prostorové představivosti v primární škole
 7. Téma dle návrhu studenta (schválené Katedrou matematiky)

PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

 1. Začínající učitel matematiky primárního vzdělávání - možnosti a úskalí (zadáno)
 2. První hodina matematiky (zadáno)
 3. Profesní růst učitele matematiky prvního stupně ZŠ (zadáno)
 4. Vnímání vlastní osobní zdatnosti (self-efficacy) začínajících učitelů matematiky prvního stupně ZŠ
 5. Práce s chybou jako instrument učitele matematiky prvního stupně ZŠ
 6. Zhodnocení pedagogické praxe očima budoucího učitele matematiky prvního stupně ZŠ
 7. Formy spolupráce s rodiči pro dosažení efektivních výsledků žáků v matematice prvního stupně ZŠ
 8. Práce s daty – didaktické náměty do hodin matematiky 1. stupně ZŠ
 9. Práce s nulou na prvním stupni ZŠ
 10. Kardinální a ordinální chápání přirozeného čísla – didaktické náměty do vyučování
 11. Základy statistiky na 1. stupni ZŠ

Mgr. David Nocar, Ph.D.

 1. Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni ZŠ

 

 Témata závěrečných prací CŽV

 Matematika pro střední školy

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

 1. Gradované úlohy v matematice střední školy
 2. Vhodné úlohy diskrétní matematiky pro studenty SŠ

Konference ODAM 2017
19. 05. 2017

Katedra matematiky PdF UP v Olomouci Vás zve na konferenci ODAM 2017 pořádanou ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2017 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

Jan Wossala

Číst dál...

Přednáška "Práce s chybou v matematice"
02. 05. 2017

V rámci akce "Noc vzdělávání" proběhne dne 9. 5. 2017 přednáška Práce s chybou v matematice. Místo konání: učebna N24 Datum a čas: 9. 5. 2017 od 20:15 do 21:00 Přednášející: PhDr. Radka Dofková,...

Jan Wossala

Číst dál...

Katederní kolo SVOČ - výsledky
30. 03. 2017

Vyhlášení výsledků SVOČ 2017 Katedry matematiky PdF UP - odkaz ZDE.

Jan Wossala

Číst dál...

Volby do Akademického senátu PdF UP
27. 03. 2017

Kandidáti Katedry matematiky do Akademického senátu PdF UP a Akademického senátu UP: PhDr. Radka Dofková, Ph.D.a RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D....

Jan Wossala

Číst dál...

Katederní SVOČ - program
24. 03. 2017

V úterý 28. března 2017 v 9:30 se bude konat KATEDERNÍ KOLO SVOČ Matematika a didaktika matematiky. Program akce je dostupný ZDE.

Jan Wossala

Číst dál...