V rámci internacionalizace spolupracuje nyní katedra s celou řadou partnerských institucí z celého světa, např. s  univerzitami v Ružomberku, Prešově či Banské Bystrici (Slovensko), s univerzitou v Joensuu (Finsko), s Akademií Jana Dlugosza v Czestochowie (Polsko), s univerzitou v Las Palmas Gran Canaria (Španělsko), s univerzitou v Alexandrii (Egypt), v Ruse (Bulharsko) nebo v Oslu (Norsko). Pracovníci katedry (a samozřejmě také studenti) tím získávají možnost pobývat, studovat i publikovat v zahraničí, spolupracovat na řešení vědeckovýzkumných projektů a účastnit se vědeckých a odborných konferencí.

Seznam spolupracujících pracovišť:

země logo univerzita informace
 Bulharsko    University of Ruse  Ruse, Bulharsko
 Egypt    Alexandria University  Alexandria, Egypt
 Finsko    University of Eastern Finland  Joensuu, Finsko
 Maďarsko    University of Debrecen  Debrecen, Maďarsko
 Maďarsko    Eszterházy Károly University  Eger, Maďarsko
 Maďarsko    Eötvös Loránd University  Budapest, Maďarsko
 Norsko    University of Oslo  Oslo, Norsko
 Polsko    Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna  Jarosław, Polsko
 Polsko    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza  Częstochowa, Polsko
 Polsko    Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  Kraków, Polsko
 Polsko    Uniwersytet Rzeszowski  Rzeszow, Polsko
 Slovensko    Trnavská univerzita v Trnave  Trnava, Slovensko
 Slovensko    Univerzita Komenského v Bratislave  Bratislava, Slovensko
 Slovensko    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  Banska Bystrica, Slovensko
 Slovensko    Prešovská univerzita v Prešove  Prešov, Slovensko
 Slovensko    Katolícka univerzita v Ružomberku  Ružomberok, Slovensko
 Slovensko    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  Nitra, Slovensko
 Španělsko    Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  Las Palmas, Gran Canaria

 

Zahraniční studenti absolvující výuku na KMT:

jméno země rok
Alejandra López López A Coruňa, Spain WT 2016/2017
Andrés Gomez Merino Madrid, Spain WT 2016/2017
Enrique Ruiz Sánchez Madrid, Spain WT 2016/2017
Juan José Valle Bermudo Gran Canaria, Spain WT 2016/2017
Andrea Méndez Cores A Coruňa, Spain WT 2016/2017
Javier Torres Ramírez Granada, Spain WT 2016/2017
John Martin Adolfsson Uppsala, Sweden ST 2014/2015
Tobias Gustafsson Uppsala, Sweden ST 2014/2015

 

ERASMUS logo

Bilaterální dohody Katedry matematiky v rámci Erasmus+:

země, město univerzita web studovaný obor počet studentů
Bulharsko, Ruse

Angel Kanchev University of Ruse
Faculty of Natural Sciences and Education

odkaz učitelství, pedagogika 2 studenti / 5 měsíců
Finsko University of Eastern Finland odkaz učitelství pro 2. st. ZŠ, učitelství pro 1. stupeň ZŠ 2 studenti / 5 měsíců
Polsko, Częstochowa Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie odkaz učitelství pro 2. st. ZŠ, učitelství pro 1. stupeň ZŠ 2 studenti / 5 měsíců
Polsko, Rzeszow Uniwersytet Rzeszowski odkaz učitelství, pedagogika 2 studenti / 5 měsíců
Slovensko, Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela odkaz učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ, učitelství pro 1. st. ZŠ 2 studenti / 5 měsíců
Slovensko, Bratislava Comenius University in Bratislava odkaz education 3 studenti / 5 měsíců
Slovensko, Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku odkaz učitelství, matematika, informační a komunikační technologie 6 studentů / 5 měsíců
Španělsko, Las Palmas Universidad de Las Palmas de Gran Canaria odkaz učitelství, pedagogika 2 studenti / 5 měsíců
Turecko Artvin Coruh University odkaz education 4 studenti / 3 měsíce

 

__________________________________________________________________________________________________________

CEEPUS logo

Kromě programu ERASMUS je Katedra matematiky PdF UP v Olomouci součástí sítě CEEPUS
"Central European Exchange Program for University Studies“
v rámci sítě (Network): CIII-HU-0028-12-1819 - Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics

CEEPUS network

Coordinator:
University of Miskolc
Faculty of Materials Science and Engineering
Prof.h.c. Dr. Péter Zsombor Körtesi 

Koordinátor za KM PdF UP v Olomouci je doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

Zúčastněné země CEEPUS:

CEEPUS country

Více informací o síti CEEPUS na http://www.ceepus.info/

 


Česko – Slovenská SVOČ 2019
11. 06. 2019

Ve dnech 07. 06. – 08. 06. 2019 se v Kostelci nad Černými lesy konala Česko – Slovenská soutěž prací z didaktiky matematiky a informační výchovy SVOČ 2019. KMT reprezentovala ing. Jitka Bartošová se...

Radka Dofková

Číst dál...

SVOUČ 2019
30. 04. 2019

pondělí 29.4.2019 prezentovali studenti své soutěžní práce zaměřené na matematiku pod vedením členů katedry matematiky na 13. ročníku konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti....

Radka Dofková

Číst dál...

Beseda s učiteli
25. 03. 2019

Ve středu 3. dubna 2019 od 10.30 se bude konat v posluchárně P25 beseda s učiteli v rámci didaktického semináře na téma "Rozvoj partnerských vztahů ve škole a výuka matematiky podle profesora...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

úterý 7. května 2019 od 12.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Elementary problem solving and visualisation in GeoGebra". Přednášející Prof. Péter Körtesi, University of...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

Ve středu 20. března 2019 od 13.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Jak spolehlivě zabavit lenochoda i Forresta Gumpa? Matematika hrou ve třídě s různě pokročilými žáky (s...

Jan Wossala

Číst dál...