Stručná historie Katedry matematiky PdF UP

V prvním roce trvání pedagogického institutu (1959 – 1960) byla výuka matematiky zajišťována oddělením katedry přírodních věd a výrobní práce. Ve studijním roce 1960/61 byla ustanovena katedra matematiky – fyziky – chemie, která se 1. září 1962 rozdělila na tři samostatné katedry pro jednotlivé předměty. Od této doby existuje katedra matematiky jako samostatné pracoviště. Prvním vedoucím Katedry matematiky Pedagogického institutu v Olomouci byl Stanislav Liška (1960 – 1966). V dalších letech pak vedoucími katedry byli doc. Jaroslav Veselý (1966 – 1968), Květuše Černochová (1968 – 1970), doc. RNDr. František Zapletal (1971 – 1987), RNDr. František Matyášek, CSc. (1990 – 1993), doc. RNDr. Zdeněk Mikulík, CSc. (1993 - 1996), doc. RNDr. Milan Kopecký, CSc. (1996 - 2002), doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. (1987 – 1990 a 2002 - 2006), PaedDr. Anna Stopenová (2006 - 2009) a od roku 2010 doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. 

 


Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS+ 2018/2019
07. 01. 2018

Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2018/2019. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení pouze...

Jan Wossala

Číst dál...

Konference EME 2018
30. 11. 2017

Konference EME 2018, organizovaná Katedrou matematiky PdF UP, se bude konat v termínu 25. - 27. dubna 2018 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Bližší informace budou brzy...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 ve 14:00 se bude konat v "Malé" aule didaktický seminář na téma "Matematika pro rozvoj myšlení a představivosti". Přednášející Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D., Katedra...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

úterý 28. listopadu 2017 ve 13:15 se bude konat na učebně P28 didaktický seminář na téma "Eight-thousanders of Number Theory". Přednášející doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., Katedra matematiky,...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

pondělí 20. listopadu 2017 ve 13:30 se bude konat na učebně N24 didaktický seminář na téma "Badatelské úlohy a jejich využití ve výuce matematiky". Přednášející RNDr. Libuše Samková, Ph.D.,...

Jan Wossala

Číst dál...