Stručná historie Katedry matematiky PdF UP

V prvním roce trvání pedagogického institutu (1959 – 1960) byla výuka matematiky zajišťována oddělením katedry přírodních věd a výrobní práce. Ve studijním roce 1960/61 byla ustanovena katedra matematiky – fyziky – chemie, která se 1. září 1962 rozdělila na tři samostatné katedry pro jednotlivé předměty. Od této doby existuje katedra matematiky jako samostatné pracoviště. Prvním vedoucím Katedry matematiky Pedagogického institutu v Olomouci byl Stanislav Liška (1960 – 1966). V dalších letech pak vedoucími katedry byli doc. Jaroslav Veselý (1966 – 1968), Květuše Černochová (1968 – 1970), doc. RNDr. František Zapletal (1971 – 1987), RNDr. František Matyášek, CSc. (1990 – 1993), doc. RNDr. Zdeněk Mikulík, CSc. (1993 - 1996), doc. RNDr. Milan Kopecký, CSc. (1996 - 2002), doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. (1987 – 1990 a 2002 - 2006), PaedDr. Anna Stopenová (2006 - 2009) a od roku 2010 doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. 

 


Česko – Slovenská SVOČ 2019
11. 06. 2019

Ve dnech 07. 06. – 08. 06. 2019 se v Kostelci nad Černými lesy konala Česko – Slovenská soutěž prací z didaktiky matematiky a informační výchovy SVOČ 2019. KMT reprezentovala ing. Jitka Bartošová se...

Radka Dofková

Číst dál...

SVOUČ 2019
30. 04. 2019

pondělí 29.4.2019 prezentovali studenti své soutěžní práce zaměřené na matematiku pod vedením členů katedry matematiky na 13. ročníku konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti....

Radka Dofková

Číst dál...

Beseda s učiteli
25. 03. 2019

Ve středu 3. dubna 2019 od 10.30 se bude konat v posluchárně P25 beseda s učiteli v rámci didaktického semináře na téma "Rozvoj partnerských vztahů ve škole a výuka matematiky podle profesora...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

úterý 7. května 2019 od 12.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Elementary problem solving and visualisation in GeoGebra". Přednášející Prof. Péter Körtesi, University of...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

Ve středu 20. března 2019 od 13.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Jak spolehlivě zabavit lenochoda i Forresta Gumpa? Matematika hrou ve třídě s různě pokročilými žáky (s...

Jan Wossala

Číst dál...