Doskova s  

PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

odborný asistent

Profil Kontakty Konzultační hodiny Výuka Publikace Projekty Členství Další aktivity

Profil

Odborné zaměření na didaktiku primární a preprimární matematiky.


Kontakty

tel.: 58 563 5707
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracovna č: 3.73


Konzultační hodiny

Středa 10:30 - 11:15
Jinak dle dohody.


Výuka

Didaktika matematiky A, B
Matematika s didaktikou 5, 6

 

Odborné monografie

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Vnímání vlastní efektivity učitelů primárního vzdělávání: kvalitativní analýza matematické a didaktické připravenosti v  pregraduální přípravě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. 111 s. ISBN 978-80-244-5245-6. Podíl na publikaci 90 %.

BÁRTEK, K., DOFKOVÁ, R., et al. Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. 336 s. ISBN 978-80-244-5118-3. Podíl na publikaci 15 %. 

DOFKOVÁ, R. Přesvědčení o připravenosti budoucích učitelů matematiky jako didaktická výzva primárního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. 128 s. ISBN 978-80-244-5047-6. 

  

Publikace v časopisech

Dofková, R. Evaluation of self-efficacy in prospective primary school teachers in the context of mathematics teaching. Problems of Education in the 21st Century, 2019. ISSN 2538-7111. 

dofková, r., chudý, Š. Weak and strong points in the perception of own preparedness of prospective math teachers. Prosodi, 2018. ISSN 1907-6665. Podíl na publikaci 50 %. 

DOFKOVÁ, R. Possibilities for motivation in hard sciences teaching. Anthropologist, roč. 24, č. 1, 2016, s. 320-325. ISSN 0972-0073. Dostupné z http://krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-24-0-000-16-Web/Anth-24-1-000-16-Abst-PDF/T-ANTH-SV-24-1-319-16-1763-Dofkova-R/T-ANTH-SV-24-1-319-16-1763-Dofkova-R-Tx[38].pdf

DOFKOVÁ, R., NOVÁK, B. Reflexion of unconventional mathematical activities at primary school. Pedagogika, 2009, roč. 93, http://krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-24-0-000-16-Web/Anth-24-1-000-16-Abst-PDF/T-ANTH-SV-24-1-319-16-1763-Dofkova-R/T-ANTH-SV-24-1-319-16-1763-Dofkova-R-Tx[38].pdf Podíl na publikaci 50 %. 

DOFKOVÁ, R. Tandemová výuka v matematice jako instrument reflektivního modelu vzdělávání. E-pedagogium, č. 1, 2019. ISSN 1213-7499. V tisku.

DOFKOVÁ, R. Matematická gramotnost v pregraduální přípravě budoucích učitelů – konkrétní námět. Učitel matematiky, 2018. ISSN 1210-9037. V tisku.

DOFKOVÁ, R., LAITOCHOVÁ, J. Připravenost budoucích učitelů primárního stupně na práci s gradovanými úlohami v matematice. Magister: reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu, 2018, č. 2, s. 59-66. ISSN 1805-7152. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R. Připravenost budoucích učitelů pro používání digitálních technologií ve výuce matematiky. South Bohemia Mathematical Letters, 2017, roč. 25, č. 1, s. 9-16. ISSN 2336-2081. Dostupné z http://home.pf.jcu.cz/~sbml/wp-content/uploads/Dofkova.pd

DOFKOVÁ, R. Preparedness of prospective elementary school teachers to collaborate with parents in mathematics. E-pedagogium, 2017, č. 4, s. 70-79. ISSN 1213-7499. 

DOFKOVÁ, R. et al. Identifikace výukových metod používaných při přípravě budoucích učitelů matematiky. Trendy ve vzdělávání2017, 2017, roč. 10, č. 1, s. 21-27. ISSN 1805-8949. Podíl na publikaci 40 %.

DOFKOVÁ, R., FAČEVICOVÁ, K. Student matematických disciplín prvního ročníku učitelství – jeho obavy a očekávání. Trendy ve vzdělávání2017, 2017, roč. 10, č. 1, s. 28-34. ISSN 1805-8949. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R. Preparedness of Prospective Elementary School Teachers to Collaborate with Parents in Mathematics. E-Pedagogium, 2017, č. 4, s. 70-79. ISSN 1213-7758. Dostupné z https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_4-2017online.pdf

DOFKOVÁ, R. Přesvědčení o připravenosti budoucích učitelů matematiky 1. stupně ZŠ. Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu, 2016, roč. 4, č. 2, s. 48-77, ISSN 1805-7152. 

DOFKOVÁ, R. Konkrétní námět pro přípravu primárních učitelů matematiky. Trendy ve vzdělávání2016, 2016, roč. 9, č. 1, s. 43-49. ISSN 1805-8949. Dostupné z https://tvv-journal.upol.cz/pdfs/tvv/2016/01/06.pdf

DOFKOVÁ, R. Can we play with mathematics? E-Pedagogium, 2008, č. 1, s. 19-27, ISSN 1213-7758. Dostupné z http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/E-pedagogium_1-2008-vytvorene_exportem.pdf

SKALKOVÁ, R. Motivační aktivita jako nástroj učitele k upoutání žákovy pozornosti. E-pedagogium, č. 4, 2007, s. 60-69. ISSN 1213-7758. Dostupné z http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_4-2006.pdf

Práce publikované v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí indexované v databázi WOS 

DOFKOVÁ, R., ZDRÁHAL, T. Suitably chosen problems for the exploration of prospective mathematics teachers’ self-efficacy. In INTED2018 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2018, s. 1381-1386. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079.Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., ZDRÁHAL, T. The responsibility for students’ achievements applied to pre-service elementary school math teachers. In INTED2018 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2018, s. 1387-1394. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., UHLÍŘOVÁ, M. Teaching methods using in mathematics primary preservice teachers training. In ICERI2017 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2017, s. 1241-1246. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 1241-1246. Podíl na publikaci 50 %.

UHLÍŘOVÁ, M., DOFKOVÁ, R., LAITOCHOVÁ, J. Mathematical literacy of primary school pupils in the context of international comparisons. In ICERI2017 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2017, s. 1311-1317. ISBN 978-84-697-6957-7. ISSN 2340-1095. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., NOCAR, D. Prospective teachers´ beliefs regarding their preparednes for teaching mathematics at elementary schools. In INTED2017 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2017, s. 2266-2271. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

NOCAR, D., TANG, Q., LAITOCHOVÁ, J., BÁRTEK, K., ZDRÁHAL, T., DOFKOVÁ, R. ICT  in  mathematics at elementary schools in China and Czech republic. In INTED2017 Proceedings, 2017, s. 7234-7242. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 16 %.

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. The perception of self-efficacy of prospective math teachers at elementary schools. In INTED2017 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2017, s. 4063-4068. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R. Mathematical and digital literacy in prospective mathematics teachers training. In EDULEARN16 Proceedings. Valencie: IATED Academy, s. 1023-1028, 2016. ISBN 978-84-608-8860-4.ISSN 2340-1117.

DOFKOVÁ, R., ZDRÁHAL, T. Prospective mathematics teachers´ abilities to exploit computer algebra systems.In EDULEARN16 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 1045-1047. ISBN 978-84-608-8860-4.ISSN 2340-1117. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., UHLÍŘOVÁ, M.Next generation classroom as an instrument for motivation in mathematics. In INTED2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 3178-3183. ISBN 978-84-608-5617-7.ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

UHLÍŘOVÁ, M., DOFKOVÁ, R.Lifelong learning as a way of mathematics teacher ICT skills development. In INTED2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, s. 3127-3133. ISBN 978-84-608-5617-7.ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R. Beliefs of prospective mathematics teachers about their preparedness for teaching mathematic. In ICLEL 16 Conference Proceeding Book. Liepaja – Latvia: Liepaja University, 2016, s. 488-493. ISBN 978-605-66495-1-6.

DOFKOVÁ, R., UHLÍŘOVÁ, M. Beliefs concerning the preparedness of prospective mathematics teachers for their future occupation. In ICERI2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 7962-7966. ISBN 978-84-617-5895-1. ISSN 2340-1095. Podíl na publikaci 50 %.

UHLÍŘOVÁ, M., DOFKOVÁ, RPre-service primary teachers professional self-assesment with respect to mathematics. In ICERI2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 7967-7972. ISBN 978-84-617-5895-1.ISSN 2340-1095. Podíl na publikaci 50 %.

Práce publikované v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí 

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Self-efficacy in the area of digital literacy among pre-service mathematics teachers in the Czech republic. InINTED2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019, s.2322-2326. ISBN 978-84-697-9480-7.ISSN 2340-1079.

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Preparedness of pre-service primary school teachers for error handling in mathematics. InINTED2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019, s.2340-2344. ISBN 978-84-697-9480-7.ISSN 2340-1079.

NOCAR, D., DOFKOVÁ, R. Dualita výukových cílů ve vyučování matematice. In Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. Prešov, 2019. V recenzním řízení. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Webb efficacy scale applied to pre-service elementary school math teachers. In EDULEARN18 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2018, s. 6630-6636. ISBN 978-84-09-02709-5.ISSN 2340-1117. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Self-efficacy in pre-service teachers of mathematics – the development of a new testing instrument in the Czech republic. In ICERI2018 Proceedings, Valencie: IATED Academy, 2018, s. 6311-6316. ISBN 978-84-09-02709-5.ISSN 2340-1117. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Development of the attitude to mathematics in future primary school teachers as a determinant of their self-efficacy. In EDULEARN17 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2017, s. 4063-4068. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., UHLÍŘOVÁ, M. The profile of a freshman year student of a teacher training course in terms of his/her attitude to mathematics. In EDULEARN17 Proceedings, Valencie: IATED Academy, 2017, s. 9071-9076.ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 1241-1246. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R.The external control scale applied to pre-service elementary school math teachers. In ICLEL 17 Proceedings Book. Porto: Politechnica University of Porto, 2017, s. 180-184. ISBN 978-605-66495-2-3. Dostupné z https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1 _556b6bc2999846dcb76e9dc2c01dac01.pdf

DOFKOVÁ, R. The mathematics teaching efficacy belief instrument applied to pre-service elementary school math teachers. In ICLEL 17 Proceedings Book. Porto: Politechnica University of Porto, 2017, s. 174-189. ISBN 978-605-66495-2-3. Dostupné z https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_556b6bc2999846dcb76e9dc2c01dac01.pdf

UHLÍŘOVÁ, M., DOFKOVÁ, R. Pre-service primary teacher attitudes towards mental mapping in mathematics. In EDULEARN17 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2017, s. 9182-9188. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 1241-1246. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., NOCAR, D. Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky. In Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax. Tále: Belianum, 2017, s. 33-37. ISBN 978-80-557-1236-9. Dostupné z http://www.eme-conference.org /zborniky/2017_Tale_zbornik.pdf. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R. Cabri Geometry as an effective instrument of motivation. In Sborník příspěvků k mezinárodní konferenci DIDMATTECH 2008, 2008, s. 129-133. ISBN 978-963-9894-17-4.

SKALKOVÁ, R. Teoretická východiska motivace a jejich aplikace na učivo o zlomcích. In VI. konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, 2005, s. 493-496. ISBN 80-8050-813-5.

SKALKOVÁ, R. Motivace v matematice: konkrétní návrhy motivačních aktivit. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, 2004, s. 98-104. ISBN 80-8083-107-6.

Práce publikované v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí 

DOFKOVÁ, R. Studie TEDS-M jako inspirace pro přípravu budoucích učitelů matematiky primární školy. In EME2016 Proceedings. Olomouc: Profi-tisk Group s.r.o., 2016, s. 77-81. ISBN 978-80-905281-3-0. Dostupné z http://eme.upol.cz/proceedings/EME2016 .pdf

DOFKOVÁ, R., NOCAR, D. Učebny nové generace – nové příležitosti pro primární matematické vzdělávání. In EME2016 Proceedings. Olomouc: Profi-tisk Group s.r.o., 2016, s. 82-86. ISBN 978-80-905281-3-0. Podíl na publikaci 50 %. Dostupné z http:// eme.upol.cz/proceedings/EME2016.pdf

DOFKOVÁ, R. Aktuální trendy ve výuce matematiky. In Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM to XXVI International Colloquium. Brno: FEKT VUT, 2008, s. 35-40.

DOFKOVÁ, R. Two years with „different“ mathematics. In Sborník recenzovaných příspěvků k projektu STM. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 33-34. ISBN 978-80-244-2127-8.

DOFKOVÁ, R. Heuristické principy při řešení problémových úloh na 1. stupni ZŠ. In Acta Univ. Palacki. Olom., Mathematica 6. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 81-84. ISBN 978-80-244-1963-3.

SKALKOVÁ, R. Playful mathematics as a method of motivation. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference SEMT´07. Praha: Univerzita Karlova, 2007, s. 241-248. ISBN 978-80-7290-307-8.

SKALKOVÁ, R. Využití motivace jako nástroje učitele k upoutání žákovy pozornosti. In Matematika 2: Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy. Olomouc: PdF UP, 2006, s. 243-246. ISBN 80-244-1311-6.

SKALKOVÁ, R. Motivace v matematice v primární škole. In Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. Olomouc: PdF UP, 2004, s. 310-311. ISBN 80-244-0818-X.

SKALKOVÁ, R. Význam motivace v matematice a její konkrétní aplikace na učivo o zlomcích. In Sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM], Vyškov, VVŠ PV, 2004 [2004-05-20]. Adresář: /clanky/5skalkor.pdf. ISBN 80-7231-116-6.

SKALKOVÁ, R. Základy teorie her jako motivační činitel v matematice. In Sborník příspěvků z XXI. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM], Vyškov, VVŠ PV, 2003 [2003-05-22]. Adresář: /clanky/1skalkor.pdf. ISBN 80-7231-105-0.

SKALKOVÁ, R. Motivace v matematice s využitím didaktických her a zajímavých úloh. In Proceeding of the international conference the decidable and the undecidable in mathematics education. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 81-85. ISBN 83-919465-1-7.

 Studijní texty 

DOFKOVÁ, R. Pravděpodobnost a statistika. Studijní opora pro distanční studium v rámci projektu Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0015). Olomouc, 2012. 90 s. Dostupné v LMS Unifor.

DOFKOVÁ, R. Geometrie pro distanční studium. Studijní opora pro distanční studium v rámci projektu Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0015). Olomouc, 2012. 83 s. Dostupné v LMS Unifor.

DOFKOVÁ, R., KOPECKÝ, M. Geometrie 1. Olomouc, 2007. 128 s. Podíl na publikaci 50 %. Dostupné z http://katmat.upol.cz/images/Documents/Opory/geo1_prac_verze_pro_ studenty.pdf

 Kapitoly ve studijních textech

DOFKOVÁ, R. Vybrané partie z geometrie. Studijní opora pro distanční studium v rámci projektu Studium k rozšíření odborné kvalifikace (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014). Olomouc, 2013. 44 s. Dostupné v LMS Unifor.

DOFKOVÁ, R. Modul 1: Geometrical Thinking (English version). Studijní opora vytvořená v rámci projektu ESF Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0104). Olomouc, 2011. 29 s. 

DOFKOVÁ, R. Modul 1: Geometrical Thinking (Czech-English version).. Studijní opora vytvořená v rámci projektu ESF Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0104). Olomouc, 2011. 28 s. 

DOFKOVÁ, R. Geometrical Thinking (Slovní zásoba k modulu 1). Studijní opora vytvořená v rámci projektu ESF Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0104). Olomouc, 2011. 25 s. 

DOFKOVÁ, R., HANZEL, P., NOVÁK, B. Dynamické úlohy z geometrie.Multimediální materiál vytvořený z prostředků projektu FRVŠ č. 645/2010, 2010, 42 s. Podíl na publikaci 50 %.


Projekty

GAČR, specifický výzkum 

 1. Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu ČR do EU.Grantová agentura České republiky (GAČR 406/03/h012), 2003-2005, hl. řešitel Členka řešitelského kolektivu.
 2. Netradiční výuková prostředí pro rozvoj logického myšlení žáků. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci
 3. Připravenost učitelů matematiky na rozvoj digitální gramotnosti žáků. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci (IGA_PdF_2019_001), 2019. Členka řešitelského kolektivu.
 4. Výukové situace v matematickém vzdělávání. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci

Vědecko-výzkumné projekty děkana 

 1. Pregraduální příprava učitelů matematiky jako model edukační reality. Grantový fond děkana PdF UP v Olomouci, 2017. Hlavní řešitelka.
 2. Výzvy matematického vzdělávání nové generace. Grantový fond děkana PdF UP v Olomouci, 2016. Hlavní řešitelka.

Projekty MŠMT

 1. Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědeckovýzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematických, fyzikálních a chemických. Národní program výzkumu II MŠMT. Členka řešitelského kolektivu.

Projekty FRVŠ 

 1. Jazykově integrovaná výuka primární matematiky se zaměřením na angličtinu. Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ 244/2013), 2013. Hlavní řešitelka.
 2. Multimedializace výukových materiálů k předmětu Geometrie. Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ 404 /2009), 2009. Hlavní řešitelka.
 3. Aktuální trendy ve výuce matematiky. Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ 809/2008), 2008. Členka řešitelského kolektivu.

Rozvojové projekty FRUP

 1. Inovace didakticko-matematických předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů. Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP_2019_026), 2019. Hlavní řešitelka.
 2. Inovace ICT předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů matematiky.Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci
 3. Inovace předmětů Katedry matematiky PdF UP zaměřených na moderní didaktické prostředky ve výuce matematiky. Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci

Projekt EHP a Norska 

 1. Prospective mathematics teachers trainingFondy EHP a Norska (NF-CZ07-INP-5-4732015), 2016. Hlavní řešitelka.

Projekty ESF 

 1. Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 2. Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660), 2016-2019. Členka řešitelského kolektivu na pozici „Odborník na matematickou gramotnost.“
 3. Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.2.00/18.0015), 2011-2014. Členka řešitelského kolektivu na pozici „Odborný pracovník 6“.
 4. Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 5. Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/1.3.00/19.0014), 2011-2014. Členka řešitelského kolektivu na pozici „Lektor“.
 6. Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2009-2013. Řešitelka na pozicích „Hlavní řešitel“, „Jazykový garant“ a „Odborný pracovník.“

Členství

Členství v programových/organizačních výborech vědeckých konferencí 

Mezinárodní konference Perspektivy matematického vzdělávání matematice. KMT PdF UP v Olomouci (25. – 27. 4. 2018).

 • členka organizačního výboru
 • členka programového výboru

Mezinárodní konference Primární matematické vzdělávání v souvislostech. KMT PdF UP v Olomouci (20. – 22. 4. 2016).

 • členka organizačního výboru

Mezinárodní konference Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. KMT PdF UP v Olomouci (28. – 30. 4. 2010).

 • členka organizačního výboru

Mezinárodní konference Matematické vzdělávání z ohledu žáka a učitele primární školy. KMT PdF UP v Olomouci (23. – 25. 4. 2008).

 • členka organizačního výboru

Mezinárodní konference Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy. KMT PdF UP v Olomouci 

 • členka organizačního výboru

Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech 

 • Česká asociace pedagogického výzkumu (od roku 2017)
 • Jednota českých matematiků a fyziků (od roku 2010 dosud)

Členství v grantových agenturách a nadacích vědecko-výzkumného charakteru 

 • Agentura na podporu výskumu a vývoja – expert - odborný posuzovatel (od roku 2018).
 • Mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan (od roku 2009).
 • garant kategorie Benjamín (2009).
 • spolugarant kategorie Cvrček (od 2016 dosud).


Další aktivity 

 Workshopy 

 1. Pedagogická fakulta UP (Olomouc): Personality characteristics in relation to teaching effectivity (KVINTOVÁ, J., DOFKOVÁ, R.). Workshop, 24. 5. 2018.
 2. Karlov pod Pradědem: Klokani v Jeseníkách podevatenácté (JČMF). Finalizace české podoby úloh mezinárodní soutěže. Kategorie Cvrček. Workshop, 10. - 13. 1. 2019.

Vyžádané zahraniční přednášky 

 1. University in Oslo (Norsko): Prospective mathematics teachers training, 3. 10. 2016. Přednáška pro studenty magisterského studia a akademické pracovníky.
 2. University of Yliopisto (Findland): Popularization of mathematics, 6. 5. 2008. Přednáška pro studenty magisterského studia a akademické pracovníky.

Tuzemské zvané přednášky 

 1. Pedagogická fakulta UP (Olomouc): Práce s chybou, 9. 5. 2017. Přednáška přednesena v rámci akce Noc vzdělávání.
 2. Pedagogická fakulta UP (Olomouc): Příprava budoucích učitelů matematiky v Norsku, 22. 3. 2016. Přednáška byla uskutečněna v rámci didaktických seminářů pro studenty a pedagogickou veřejnost.

Semináře pro učitele 

 1. Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Olomouc: Náměty pro rozvoj matematické gramotnosti, 5. 11. 2018.
 2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk: Moderní formy výuky, Šternberk, 3. 4. 2017.
 3. Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk: Kompetence pro vědu, výzkum, inovace a technologie, 16. 10. 2017.
 4. Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov: Rozvoj matematické gramotnosti ve výuce primární školy, Doloplazy, 7.11.2016.

Kurzy pro veřejnost 

 1. Metodicko-didaktické podněty pro odbornou přípravu lektora kurz pro vedoucí pracovníky (Hasičský záchranný sbor ČR), 12.10. 2015, 17.-18.10.2005, 24.-25.10.2005.
 2. Relaxace – úspěšné zvládání stresu - kurz pro akademické pracovníky (Akademie distančního vzděláváníUniverzity Palackého v Olomouci), 23. 8. 2006.
 3. Relaxace – úspěšné zvládání stresu - kurz pro akademické pracovníky (Akademie distančního vzděláváníUniverzity Palackého v Olomouci), 11. 7. 2007.

 

Pedagogická a odborná činnost

Koordinátor OBD

Koordinátor webových stránek KMT

Vedoucí a oponent bakalářských a diplomových prací

Členka komise pro státní rigorózní zkoušky oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

Členka komise pro SZZ oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Členka komise pro ZZ vzdělávacího programu Matematika pro 2. stupeň ZŠ

Členka komise pro ZZ vzdělávacího programu Matematika – učitelství pro SŠ

Členka komise pro přijímací řízení

 

Zahraniční cesty

Učitelská mobilita

 1. Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko: Teaching mobility Erasmus+, 8. – 12. 4. 2019 (1 týden).
 2. Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko: Teaching mobility Erasmus+, 24. – 28. 9. 2018 (1 týden).
 3. Univerzita Mateje Bela v Banské Bystrici, Slovensko: Teaching mobility Erasmus+, 2. – 4. 5. 2018 (3 dny).
 4. University in Oslo, Norsko: Job shadowing, 29. 2. - 6. 3. 2016 (1 týden).
 5. University of Angel Kanchev, Bulharsko: Teaching mobility Erasmus+, 30. 5. - 3. 6. 2016 (1 týden).
 6. University of Joensuu, Finsko: Teaching mobility Erasmus+, 4. 5. - 11. 5. 2008 (1 týden).
 7. University of Joensuu, Finsko: Teaching mobility Erasmus+, 12. 11. - 17. 11. 2007 (1 týden).

Účast na zahraničních konferencích 

 1. Bratislava (Slovenská republika), Elementary Mathematics Education 2019, 12. 4. 2019.Prezentován příspěvek Reflexe připravenosti budoucích učitelů používat digitální technologie ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ.
 2. Barcelona (Španělsko),10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN18), 2. – 4. 7. 2018. Prezentován příspěvek Webb efficacy scale applied to pre-service elementary school math teachers.
 3. Porto (Portugalsko),  3rd International conference on lifelong education and leadership (ICLEL2017), 11. – 13. 9. 2017. Prezentovány příspěvky The external control scale applied to pre-service elementary school math teachers a The mathematics teaching efficacy belief instrument applied to pre-service elementary school math teachers.
 4. Barcelona (Španělsko), 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17). Prezentovány příspěvky Pre-service primary teacher attitudes towards mental mapping in mathematics a The profile of a freshman year student of a teacher training course in terms of his/her attitude to mathematics.
 5. Barcelona (Španělsko), 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN16), 3. – 7. 7. 2016. Prezentován příspěvek Mathematical and digital literacy in prospective mathematics teachers training.
 6. Olomouc (Česká republika), 1st International conference on lifelong education and leadership (ICLEL2015), 29 – 31. 10. 2015. Prezentován příspěvek Possibilities for motivation in mathematics teaching.
 7. Vilnius (Litva), Interanational konference teaching mathematics: Retrospective and Perspectives, Prezentován příspěvek The actual trends in the mathematics teaching.
 8. Eger (Maďarsko), DIDMATTECH 2008, 29. – 30. 10. 2008. Prezentován příspěvek Cabri geometry as an effective instrument of motivation.
 9. Bratislava (Slovenská republika), Elektronická média vo vyučování elementárnej matematiky, 15. 11. 2006. Prezentován příspěvek Motivační aspekt multimediálních výukových programů ve výuce matematiky na ZŠ.
 10. Nitra (Slovenská republika), VI. konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, 1. 4. 2005. Prezentován příspěvek Teoretická východiska motivace a jejich aplikace na učivo o zlomcích.
 11. Banská Bystrica (Slovenská republika),História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania,Prezentován příspěvek Motivace v matematice konkrétní návrhy motivačních aktivit.

Účast na tuzemských konferencích 

 1. Brno, Minikonference odborného panelu matematické gramotnosti. Prezentován příspěvek Matematická gramotnost v projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí.
 2. Olomouc, 26. 4. 2018, Elementary Mathematics Education 2018. Prezentovány příspěveky Připravenost budoucích učitelů primárního stupně na práci s gradovanými úlohami v matematice a Matematická gramotnost v pregraduální přípravě budoucích učitelů – konkrétní námět.
 3. České Budějovice, 9. – 11. 11. 2017, Užití počítačů ve výuce matematiky. Prezentován příspěvek Připravenost budoucích učitelů k používání digitálních technologií ve výuce matematiky.
 4. Olomouc, 6. 11. 2008, III. ročník mezinárodní didaktické konference. Prezentován příspěvek Two Years with Different Mathematics.
 5. Brno, 22. 5. 2008, XXVI International Colloquium. Prezentován příspěvek Aktuální trendy ve výuce matematiky.
 6. Olomouc, Prezentován příspěvek Heuristické principy při řešení problémových úloh na 1. stupni ZŠ.
 7. Praha, 15. 2. 2007, Dva dny s didaktikou matematiky. Prezentován příspěvek Popularizace matematiky - výzva i příležitost.
 8. Praha, 19. - 24. 8. 2007, Symposium on Elementary Maths Teaching 2007. Prezentován příspěvek Playful mathematics as a method of motivation.
 9. Olomouc, 26. 9. 2007, Aktivity k popularizaci matematiky na ZŠ. Prezentován příspěvek Reflexe školních akcí ve světle pedagogického výzkumu.
 10. Olomouc, 19. – 21. 4. 2006, Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy. Prezentován příspěvek Využití motivace jako nástroje učitele k upoutání žákovy pozornosti.
 11. Janské Lázně, 5. – 6. 10. 2006, Podzimní škola péče o matematické talenty. Prezentován příspěvek Využití motivačních aktivit v hodinách matematiky.
 12. Olomouc, 14. - 15. 12. 2006, Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží. Prezentován příspěvek Konstruktivistický způsob vzdělávání ve vyučování matematice z hlediska motivace žáků k učení.
 13. Olomouc, 13. – 14. 9. 2005, Reflexe společenských potřeb a očekávání. Prezentován příspěvek Shrnutí dosažených výsledků k problematice motivace v matematice.
 14. Olomouc, 25. – 27. 4. 2004, Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. Prezentován příspěvek Motivace v matematice v primární škole.
 15. Vyškov, .  Prezentován příspěvek Význam motivace v matematice a její konkrétní aplikace na učivo o zlomcích.
 16. Olomouc, 8. 12. 2004, Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Prezentován příspěvek Motivace jako nástroj učitele matematiky k upoutání žákovi pozornosti.
 17. Vyškov, 22. 5. 2003, XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu.Prezentován příspěvek Základy teorie her jako motivační činitel v matematice.
 18. Brno, 19. – 25. 9. 2003, The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education in Mathematics. Prezentován příspěvek Motivace v matematice s využitím didaktických her a zajímavých úloh.
 19. Olomouc, 3. 12. 2003, Reflexe problémů pedagogiky v disertačních pracích studentů DSP. Prezentován příspěvek Motivace v matematice.

 

 


Nepublikované přednášky na konferencích

   
   
   

 


Externí profily

linkedin   LinkedIn profile
researchgate   ResearchGate profile
 academia logo   Academia.edu profile

 

 

 


Česko – Slovenská SVOČ 2019
11. 06. 2019

Ve dnech 07. 06. – 08. 06. 2019 se v Kostelci nad Černými lesy konala Česko – Slovenská soutěž prací z didaktiky matematiky a informační výchovy SVOČ 2019. KMT reprezentovala ing. Jitka Bartošová se...

Radka Dofková

Číst dál...

SVOUČ 2019
30. 04. 2019

pondělí 29.4.2019 prezentovali studenti své soutěžní práce zaměřené na matematiku pod vedením členů katedry matematiky na 13. ročníku konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti....

Radka Dofková

Číst dál...

Beseda s učiteli
25. 03. 2019

Ve středu 3. dubna 2019 od 10.30 se bude konat v posluchárně P25 beseda s učiteli v rámci didaktického semináře na téma "Rozvoj partnerských vztahů ve škole a výuka matematiky podle profesora...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

úterý 7. května 2019 od 12.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Elementary problem solving and visualisation in GeoGebra". Přednášející Prof. Péter Körtesi, University of...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

Ve středu 20. března 2019 od 13.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Jak spolehlivě zabavit lenochoda i Forresta Gumpa? Matematika hrou ve třídě s různě pokročilými žáky (s...

Jan Wossala

Číst dál...