Dofkova  

PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

odborný asistent

Profil Kontakty Konzultační hodiny Výuka Publikace Projekty Členství Další aktivity

Profil

Odborné zaměření na didaktiku primární a preprimární matematiky.


Kontakty

tel.: 58 563 5707
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracovna č: 3.73


Konzultační hodiny

dle dohody.


Výuka

Didaktika matematiky A, B
Matematika s didaktikou 5, 6

 

Požadavky ISP pro DIMB 2017/2018 

  • Pokud můžete chodit na semináře minimálně v 60 %, pak pro Vás platí stejné požadavky jako pro ostatní. 
  • V případě, že nemůžete chodit vůbec, platí pro Vás požadavky níže, podle toho, kde působíte. 

A:  V případě, že jste asistent u žáka se specifickými vzdělávacími potřebami:

1. Analýza řešení úloh s ohledem na jeho SVP:

Charakteristika jeho postižení

Zadání žákovi tří úloh z Matematického klokana 2017: Cvrček (úlohy 3, 7, 15) nebo Klokánek (úlohy 4, 9, 19), podle ročníku (Cvrček je 2. – 3. ročník, Klokánek 4. – 5. ročník) – nutné umazat nabídku odpovědí

Řešení žákem – záznam řešení (videonahrávka, nemusí být obličej, stačí, aby byl vidět jeho postup), analýza řešení – kde a proč dělal chyby, jak to souvisí s jeho postižením (!!!! Pozor, je třeba domluvit se s vyučujícím v dané třídě)

Zpracovat formou seminární práce (fotodokumentace řešení, vlastní analýza – lze konzultovat s vyučujícím)

2. Pořízení tří hospitačních záznamů z hodiny matematiky – je možné ve třídě, kde děláte asistenta, pokud to bude realizovatelné (!!! Pozor, opět je nutné domluvit s vyučujícím).

B:  Jste vyučující v dané třídě:

1. Identifikace nadání či SVP při řešení úloh v rámci celé třídy:

Zadání žákům tří úloh z Matematického klokana 2017: Cvrček (úlohy 3, 7, 15) nebo Klokánek (úlohy 4, 9, 19), podle ročníku (Cvrček je 2. – 3. ročník, Klokánek 4. – 5. ročník) - nutné umazat nabídku odpovědí

Analýza řešení písemných prací (práce s chybou) – stručný komentář k vybraným řešením, které se liší – nadaný žák, žák se SVP)

Zpracovat formou seminární práce (uvést základní statistické údaje o třídě a výsledku testu, fotodokumentace řešení, metodický komentář)

C:  Jiné – nutná osobní konzultace na základě domluvy

 

 


Publikace

DOFKOVÁ, R., UHLÍŘOVÁ, M. Next generation classroom as an instrument for motivation in mathematics. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) INTED2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 3178-3183. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN: 2340-1079.

UHLÍŘOVÁ, M., DOFKOVÁ, R. Lifelong learning as a way of  mathematics teacher ICT skills development. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) INTED2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 3127-3133. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN 2340-1079.

DOFKOVÁ, R. Mathematical and Digital Literacy in Prospective Mathematics Teachers Training. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) EDULEARN2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 1023-1028. ISBN 978-84-608-8860-4. ISSN 2340-1117.

DOFKOVÁ, R., ZDRÁHAL, T. Prospective Mathematics Teachers´Abilities to Exploit Computer Algebra Systems. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) EDULEARN2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 1045-1047. ISBN 978-84-608-8860-4. ISSN 2340-1117.

UHLÍŘOVÁ, M., DOFKOVÁ, R. Pre-service primary teachers professional self-assesment with respect to mathematics. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) ICERI2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 7967-7972. ISBN: 978-84-617-5895-1. ISSN: 2340-1095.

DOFKOVÁ, R., UHLÍŘOVÁ, M. Beliefs concerning the preparedness of prospective mathematics teachers for their future occupation. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) ICERI2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 7962-7966. ISBN: 978-84-617-5895-1. ISSN: 2340-1095.

DOFKOVÁ, R. (2016) Possibilities for Motivation in Hard Sciences Teaching. Anthropologist, 24(1), p. 320 – 325. http://krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-24-0-000-16-Web/Anth-24-1-000-16-Abst-PDF/T-ANTH-SV-24-1-319-16-1763-Dofkova-R/T-ANTH-SV-24-1-319-16-1763-Dofkova-R-Tx[38].pdf 

DOFKOVÁ, R. Konkrétní námět pro přípravu primárních učitelů matematiky. Trendy ve vzdělávání2016, roč. 9(1), p. 43 – 49. http://tvv-journal.upol.cz/artkey/tvv-201601-0006_KONKRETNI_NAMET_PRO_PRIPRAVU_BUDOUCICH_UCITELU_MATEMATIKY.php 

DOFKOVÁ, R. Beliefs of Prospective Mathematics Teachers about their Preparedness for Teaching Mathematic. IN ICLEL2016 Proceedings. s. 488 – 493. ISBN 978-605-66495-1-6.

UHLÍŘOVÁ, M., DOFKOVÁ, R. Matemathics Position at Prospective Primary Teachers Training. Přijato do tisku v časopise Problems of Education in the 21st Century (ISSN 1822 7864)

NOCAR, D. - SKALKOVÁ, R. Multimédia ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. In Makos 2006. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-244-1760-8.

NOCAR, D. - SKALKOVÁ, R. Motivační aspekt multimediálních výukových programů ve výuce matematiky na ZŠ. In Elektronické médiá vo vyučovaní matematiky. Bratislava: UK, 2006. ISBN 978-80-223-2367-3.

 

Odborná monografie

DOFKOVÁ, R. Přesvědčení o připravenosti budoucích učitelů matematiky jako didaktická výzva primárního vzdělávání. Olomouc: VUP, 2016. 130 s. ISBN 978-80-244-5047-6.

 


Projekty

2016 Norské fondy a fondy EHP, projekt číslo NF-CZ07-INP-5-4732015: Prospective mathematics teachers training
hlavní řešitelka
   
2016 Grantový fond děkana: Výzvy matematického vzdělávání nové generace
hlavní řešitelka
   
2016 ESF reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
spoluřešitelka
   
2012 - 2015    ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0177
Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce.
člen realizačního týmu
   
2011 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014
Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
autorka studijních opor
   
2011 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0015
Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání
člen realizačního týmu
   
2009 - 2012 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0104
Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce
hlavní řešitelka
   
2003 - 2005 GAČR 406/03/h012
Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu ČR do EU
člen řešitelského kolektivu 
   

Členství

od roku Společnost učitelů matematiky (SUMA)
od roku Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF)

 


Další aktivity a členství

20. 10. 2016 zvaná přednáška 
Introduction to Prospective Mathematics Teachers Training 
A Compendium of Educational, Social and Human Sciences (PDF/CESHS)
22. 3. 2016 zvaná přednáška
Příprava budoucích učitelů matematiky v Norsku 
KMT PdF UP v Olomouci.
28.-30.4.2010 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy
Mathematical Education in a Context of Changes in Primary School
23.-25.4.2008 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy
Mathematical Education from Pupil's and Primary School Teacher's view
19.-21.4.2006 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy
(Mathematics as a Background of Personality Development of Primary School Pupil)

 

Pedagogická a odborná činnost, členství

Koordinátor OBD

Koordinátor webových stránek KMT

Vedoucí a oponent bakalářských a diplomových prací

Členka komise pro státní rigorózní zkoušky oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

Členka komise pro SZZ oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Členka komise pro SZZ oborů Matematika pro 2. stupeň ZŠ

Členka komise pro SZZ oborů Matematika – učitelství pro SŠ

Členka komise pro přijímací řízení

 

Zahraniční cesty

29. 2. - 6. 3. 2016 Oslo (Norské království) – University in Oslo (job shadowing, individuální mobilita v rámci Norských fondů)
30. 5. – 3. 6. 2016 Ruse (Bulharsko) – Universtity of Angel Kanchev (Erasmus)
3. 7. - 7. 7. 2016 Barcelona (Španělsko) – EDULEARN2016 (aktivní účast na konferenci)
10. – 14. 10. 2016 Trondheim, Stavanger, Oslo (Norské království) – setkání učitelů (Norské fondy)

 


Nepublikované přednášky na konferencích

   
   
   

 


Externí profily

linkedin   LinkedIn profile
researchgate   ResearchGate profile
 academia logo   Academia.edu profile

 

 

 


Možnosti studia v zahraničí
25. 10. 2018

V úterý 6. listopadu 2018 od 9.45 hod. proběhne v malé aule PdF informační setkání k možnostem studia a pracovních stáží v zahraničí. Informační leták...ZDE

David Nocar

Číst dál...

Didaktický seminář
12. 09. 2018

Ve čtvrtek 27. září 2018 od 10.45 se bude konat v posluchárně P28 didaktický seminář na téma "Children’s approach to geometrical knowledge and understanding: objects, actions and abstract paintings"....

Jan Wossala

Číst dál...

Vyrovnávací kurzy z matematiky 2018
09. 04. 2018

Nabídka vyrovnávacích kurzů z matematiky pro rok 2018 na UP. Harmonogram ke stažení ZDE.  

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
09. 03. 2018

úterý 27. března 2018 ve 12:00 se bude konat v posluchárně P25 didaktický seminář na téma "Ozoboti ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ". Přednášející Mgr. Hana Hyksová, Základní škola a...

Jan Wossala

Číst dál...

Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS+ 2018/2019
07. 01. 2018

Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2018/2019. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení pouze...

Jan Wossala

Číst dál...