Profil 1  

doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

docent

Profil Kontakty Konzultační hodiny Výuka Publikace Projekty Členství Další aktivity

Profil

Odborné zaměření na didaktiku primární a preprimární matematiky, metody řešení úloh pro 1. st. ZŠ, přesvědčení a vnímání osobní zdatnosti budoucích učitelů.


Kontakty

tel.: 58 563 5701
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracovna č: 3.73


Konzultační hodiny

Úterý 10:30 - 11:30
Jinak dle dohody.


Výuka

Didaktika matematiky A, B
Matematika s didaktikou 5, 6
Matematika 4 (Geometrie)
Elementární matematika
Aktuální otázky matematického vyučování
Aktuální otázky vyučování matematice
Seminář ze školské matematiky
Řešení matematických úloh 
 

Odborné monografie

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Personality development of prospective mathematics teachers. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. ISBN 978-80-244-5640-9. Podíl na publikaci 80 %.

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Vnímání vlastní efektivity učitelů primárního vzdělávání: kvalitativní analýza matematické a didaktické připravenosti v  pregraduální přípravě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. 111 s. ISBN 978-80-244-5245-6. Podíl na publikaci 90 %.

BÁRTEK, K., DOFKOVÁ, R., et al. Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. 336 s. ISBN 978-80-244-5118-3. Podíl na publikaci 15 %. 

DOFKOVÁ, R. Přesvědčení o připravenosti budoucích učitelů matematiky jako didaktická výzva primárního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. 128 s. ISBN 978-80-244-5047-6. 

  

Práce indexované v databázi Scopus

Dofková, R. Evaluation of self-efficacy in prospective primary school teachers in the context of mathematics teaching. Problems of Education in the 21st Century, 2019. ISSN 2538-7111. 

DOFKOVÁ, R. Possibilities for motivation in hard sciences teaching. Anthropologist, roč. 24, č. 1, 2016, s. 320-325. ISSN 0972-0073. Dostupné z http://krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-24-0-000-16-Web/Anth-24-1-000-16-Abst-PDF/T-ANTH-SV-24-1-319-16-1763-Dofkova-R/T-ANTH-SV-24-1-319-16-1763-Dofkova-R-Tx[38].pdf

DOFKOVÁ, R., NOVÁK, B. Reflexion of unconventional mathematical activities at primary school. Pedagogika, 2009, roč. 93, http://krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-24-0-000-16-Web/Anth-24-1-000-16-Abst-PDF/T-ANTH-SV-24-1-319-16-1763-Dofkova-R/T-ANTH-SV-24-1-319-16-1763-Dofkova-R-Tx[38].pdf Podíl na publikaci 50 %. 

 

Práce publikované v recenzovaných vědeckých časopisech

DOFKOVÁ, R., CHUDÝ, Š. Weak and strong points in the perception of own preparedness of prospective math teachers. Prosodi, 2018. ISSN 1907-6665. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., NOCAR, D., ZDRÁHAL, T. Reflexe připravenosti budoucích učitelů 1. stupně zš používat digitální technologie ve výuce matematiky. Elementary Mathematics Education Journal, 2019, vol. 1, č. 2, s. 6-15. ISSN 2694-8133. Podíl na publikaci 33 %.

DOFKOVÁ, R. Výukové situace jako prostředek zvyšování self-efficacy budoucích učitelů 1. stupně ZŠ v matematice. Trendy ve vzdělávání, roč. 12, č. 1, s. 20-28. ISSN 1805-8949. Doi: 10.5507/tvv.2019.006.

DOFKOVÁ, R. Tandemová výuka v matematice jako instrument reflektivního modelu vzdělávání. E-pedagogium, 2019, č. 1, s. 7-13. ISSN 1213-7499. 

DOFKOVÁ, R. Matematická gramotnost v pregraduální přípravě budoucích učitelů – konkrétní námět. Učitel matematiky, 2019, roč. 27, č. 2(111), s. 89-97. ISSN 1210-9037. 

DOFKOVÁ, R., LAITOCHOVÁ, J. Připravenost budoucích učitelů primárního stupně na práci s gradovanými úlohami v matematice. Magister: reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu, 2018, č. 2, s. 59-66. ISSN 1805-7152. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R. Připravenost budoucích učitelů pro používání digitálních technologií ve výuce matematiky. South Bohemia Mathematical Letters, 2017, roč. 25, č. 1, s. 9-16. ISSN 2336-2081. Dostupné z http://home.pf.jcu.cz/~sbml/wp-content/uploads/Dofkova.pd

DOFKOVÁ, R. Preparedness of prospective elementary school teachers to collaborate with parents in mathematics. E-pedagogium, 2017, č. 4, s. 70-79. ISSN 1213-7499. 

DOFKOVÁ, R. et al. Identifikace výukových metod používaných při přípravě budoucích učitelů matematiky. Trendy ve vzdělávání2017, 2017, roč. 10, č. 1, s. 21-27. ISSN 1805-8949. Podíl na publikaci 40 %.

DOFKOVÁ, R., FAČEVICOVÁ, K. Student matematických disciplín prvního ročníku učitelství – jeho obavy a očekávání. Trendy ve vzdělávání2017, 2017, roč. 10, č. 1, s. 28-34. ISSN 1805-8949. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R. Preparedness of Prospective Elementary School Teachers to Collaborate with Parents in Mathematics. E-Pedagogium, 2017, č. 4, s. 70-79. ISSN 1213-7758. Dostupné z https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_4-2017online.pdf

DOFKOVÁ, R. Přesvědčení o připravenosti budoucích učitelů matematiky 1. stupně ZŠ. Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu, 2016, roč. 4, č. 2, s. 48-77, ISSN 1805-7152. 

DOFKOVÁ, R. Konkrétní námět pro přípravu primárních učitelů matematiky. Trendy ve vzdělávání2016, 2016, roč. 9, č. 1, s. 43-49. ISSN 1805-8949. Dostupné z https://tvv-journal.upol.cz/pdfs/tvv/2016/01/06.pdf

DOFKOVÁ, R. Can we play with mathematics? E-Pedagogium, 2008, č. 1, s. 19-27, ISSN 1213-7758. Dostupné z http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/E-pedagogium_1-2008-vytvorene_exportem.pdf

SKALKOVÁ, R. Motivační aktivita jako nástroj učitele k upoutání žákovy pozornosti. E-pedagogium, č. 4, 2007, s. 60-69. ISSN 1213-7758. Dostupné z http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_4-2006.pdf

 

Práce publikované v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí 

LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D., DOFKOVÁ, R. Teachers‘ perception of the introduction of digital technology in teaching mathematics. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) INTED2020 Proceedings. Madrid: IATED Academy, 2020, s. 1216-1222. ISBN: 978-84-09-17939-8. ISSN: 2340-1079.

DOFKOVÁ, R., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D. Using open educational resources by primary teachers for mathematic teaching. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) INTED2020 Proceedings. Madrid: IATED Academy, 2020, s. 1765-1771. ISBN: 978-84-09-17939-8. ISSN: 2340-1079.

NOCAR, D., DOFKOVÁ, R. Dualita výukových cílů ve vyučování matematice. In Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 312-316. ISBN 978-80-555-2267-8.

DOFKOVÁ, R., LAITOCHOVÁ, J. Graded Tasks as a Specific Teaching Situation in Mathematics. In ICLEL 19 Proceeding Book, 2019. ISBN 978-605-66495-7-8.

LAITOCHOVÁ, J., DOFKOVÁ, R. Teaching Situations that Support Functional Thinking. In ICLEL 19 Proceeding Book, 2019. ISBN 978-605-66495-7-8.

PLISCHKE, J., DOFKOVÁ, R. Learning Tasks as Important Didactic Category for the Development of Key Competencies. In ICLEL 19 Proceeding Book, 2019. ISBN 978-605-66495-7-8.

DOFKOVÁ, R. Perception of mathematics anxiety among prospective teachers while solving word and nonstandard problems in mathematics. In SEMT´19 Proceedings. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2019, s. 148-157. ISBN 978-80-7603-069-5. WOS:000505160800014.

DOFKOVÁ, R., CHUDÝ, Š. Prospective teachers’ preparedness to develop mathematics literacy as a precondition of effective practice. In EDULEARN19 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2019, s. 2294-2299. ISBN 978-84-09-12031 Podíl na publikaci 50 %.

ZDRÁHAL, T., DOFKOVÁ, R., NOCAR, D. The effects of ICT on student achievement in mathematics. In ICERI2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019, s. 1166-1173. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095.

DOFKOVÁ, R., NOCAR, D., ZDRÁHAL, T. Identification of readiness to use digital technologies by prospective primary teachers in mathematics, ICERI2019 Proceedings, Valencia: IATED Academy, 2019, s. 1159-1165. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095.

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Self-efficacy in the area of digital literacy among pre-service mathematics teachers in the Czech republic. In INTED2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019, s. 2322-2326. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079.

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Preparedness of pre-service primary school teachers for error handling in mathematics. In INTED2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019, s. 2340-2344. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079.

NOCAR, D., DOFKOVÁ, R., PASTOR, K., LAITOCHOVÁ, J. Primary school teachers preparedness to develop pupils' digital literacy in teaching mathematics. In EDULEARN19 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019, s. 7580-7584. ISBN 978-84-09-12031-4. ISSN 2340-1117.

NOCAR, D., DOFKOVÁ, R., BÁRTEK, K, ZDRÁHAL, T. Development of pupils' digital literacy in teaching mathematics. In EDULEARN19 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019, s. 7585-7588. ISBN 978-84-09-12031-4. ISSN 2340-1117.

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Webb efficacy scale applied to pre-service elementary school math teachers. In EDULEARN18 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2018, s. 6630-6636. ISBN 978-84-09-02709-5. ISSN 2340-1117. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Self-efficacy in pre-service teachers of mathematics – the development of a new testing instrument in the Czech republic. In ICERI2018 Proceedings, Valencie: IATED Academy, 2018, s. 6311-6316. ISBN 978-84-09-02709-5. ISSN 2340-1117. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., ZDRÁHAL, T. Suitably chosen problems for the exploration of prospective mathematics teachers’ self-efficacy. In INTED2018 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2018, s. 1381-1386. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., ZDRÁHAL, T. The responsibility for students’ achievements applied to pre-service elementary school math teachers. In INTED2018 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2018, s. 1387-1394. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., UHLÍŘOVÁ, M. Teaching methods using in mathematics primary preservice teachers training. In ICERI2017 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2017, s. 1241-1246. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 1241-1246. Podíl na publikaci 50 %.

UHLÍŘOVÁ, M., DOFKOVÁ, R., LAITOCHOVÁ, J. Mathematical literacy of primary school pupils in the context of international comparisons. In ICERI2017 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2017, s. 1311-1317. ISBN 978-84-697-6957-7. ISSN 2340-1095. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., NOCAR, D. Prospective teachers´ beliefs regarding their preparednes for teaching mathematics at elementary schools. In INTED2017 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2017, s. 2266-2271. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

NOCAR, D., TANG, Q., LAITOCHOVÁ, J., BÁRTEK, K., ZDRÁHAL, T., DOFKOVÁ, R. ICT in mathematics at elementary schools in China and Czech republic. In INTED2017 Proceedings, 2017, s. 7234-7242. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 16 %.

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. The perception of self-efficacy of prospective math teachers at elementary schools. In INTED2017 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2017, s. 4063-4068. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Development of the attitude to mathematics in future primary school teachers as a determinant of their self-efficacy. In EDULEARN17 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2017, s. 4063-4068. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., UHLÍŘOVÁ, M. The profile of a freshman year student of a teacher training course in terms of his/her attitude to mathematics. In EDULEARN17 Proceedings, Valencie: IATED Academy, 2017, s. 9071-9076. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 1241-1246. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R. The external control scale applied to pre-service elementary school math teachers. In ICLEL 17 Proceedings Book. Porto: Politechnica University of Porto, 2017, s. 180-184. ISBN 978-605-66495-2-3. Dostupné z https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1 _556b6bc2999846dcb76e9dc2c01dac01.pdf

DOFKOVÁ, R. The mathematics teaching efficacy belief instrument applied to pre-service elementary school math teachers. In ICLEL 17 Proceedings Book. Porto: Politechnica University of Porto, 2017, s. 174-189. ISBN 978-605-66495-2-3. Dostupné z https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_556b6bc2999846dcb76e9dc2c01dac01.pdf

UHLÍŘOVÁ, M., DOFKOVÁ, R. Pre-service primary teacher attitudes towards mental mapping in mathematics. In EDULEARN17 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2017, s. 9182-9188. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 1241-1246. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., NOCAR, D. Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky. In Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax. Tále: Belianum, 2017, s. 33-37. ISBN 978-80-557-1236-9. Dostupné z http://www.eme-conference.org /zborniky/2017_Tale_zbornik.pdf. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R. Mathematical and digital literacy in prospective mathematics teachers training. In EDULEARN16 Proceedings. Valencie: IATED Academy, s. 1023-1028, 2016. ISBN 978-84-608-8860-4. ISSN 2340-1117.

DOFKOVÁ, R., ZDRÁHAL, T. Prospective mathematics teachers´ abilities to exploit computer algebra systems. In EDULEARN16 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 1045-1047. ISBN 978-84-608-8860-4. ISSN 2340-1117. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R., UHLÍŘOVÁ, M. Next generation classroom as an instrument for motivation in mathematics. In INTED2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 3178-3183. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

UHLÍŘOVÁ, M., DOFKOVÁ, R. Lifelong learning as a way of mathematics teacher ICT skills development. In INTED2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, s. 3127-3133. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN 2340-1079. Podíl na publikaci 50 %.

DOFKOVÁ, R. Beliefs of prospective mathematics teachers about their preparedness for teaching mathematic. In ICLEL 16 Conference Proceeding Book. Liepaja – Latvia: Liepaja University, 2016, s. 488-493. ISBN 978-605-66495-1-6.

DOFKOVÁ, R., UHLÍŘOVÁ, M. Beliefs concerning the preparedness of prospective mathematics teachers for their future occupation. In ICERI2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 7962-7966. ISBN 978-84-617-5895-1. ISSN 2340-1095. Podíl na publikaci 50 %.

UHLÍŘOVÁ, M., DOFKOVÁ, R. Pre-service primary teachers professional self-assesment with respect to mathematics. In ICERI2016 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2016, s. 7967-7972. ISBN 978-84-617-5895-1. ISSN 2340-1095. Podíl na publikaci 50 %.

 

Práce publikované v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí 

DOFKOVÁ, R. Studie TEDS-M jako inspirace pro přípravu budoucích učitelů matematiky primární školy. In EME2016 Proceedings. Olomouc: Profi-tisk Group s.r.o., 2016, s. 77-81. ISBN 978-80-905281-3-0. Dostupné z http://eme.upol.cz/proceedings/EME2016 .pdf

DOFKOVÁ, R., NOCAR, D. Učebny nové generace – nové příležitosti pro primární matematické vzdělávání. In EME2016 Proceedings. Olomouc: Profi-tisk Group s.r.o., 2016, s. 82-86. ISBN 978-80-905281-3-0. Podíl na publikaci 50 %. Dostupné z http:// eme.upol.cz/proceedings/EME2016.pdf

DOFKOVÁ, R. Aktuální trendy ve výuce matematiky. In Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM to XXVI International Colloquium. Brno: FEKT VUT, 2008, s. 35-40.

DOFKOVÁ, R. Two years with „different“ mathematics. In Sborník recenzovaných příspěvků k projektu STM. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 33-34. ISBN 978-80-244-2127-8.

DOFKOVÁ, R. Heuristické principy při řešení problémových úloh na 1. stupni ZŠ. In Acta Univ. Palacki. Olom., Mathematica 6. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 81-84. ISBN 978-80-244-1963-3.

SKALKOVÁ, R. Playful mathematics as a method of motivation. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference SEMT´07. Praha: Univerzita Karlova, 2007, s. 241-248. ISBN 978-80-7290-307-8.

SKALKOVÁ, R. Využití motivace jako nástroje učitele k upoutání žákovy pozornosti. In Matematika 2: Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy. Olomouc: PdF UP, 2006, s. 243-246. ISBN 80-244-1311-6.

SKALKOVÁ, R. Motivace v matematice v primární škole. In Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. Olomouc: PdF UP, 2004, s. 310-311. ISBN 80-244-0818-X.

SKALKOVÁ, R. Význam motivace v matematice a její konkrétní aplikace na učivo o zlomcích. In Sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM], Vyškov, VVŠ PV, 2004 [2004-05-20]. Adresář: /clanky/5skalkor.pdf. ISBN 80-7231-116-6.

SKALKOVÁ, R. Základy teorie her jako motivační činitel v matematice. In Sborník příspěvků z XXI. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM], Vyškov, VVŠ PV, 2003 [2003-05-22]. Adresář: /clanky/1skalkor.pdf. ISBN 80-7231-105-0.

SKALKOVÁ, R. Motivace v matematice s využitím didaktických her a zajímavých úloh. In Proceeding of the international conference the decidable and the undecidable in mathematics education. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 81-85. ISBN 83-919465-1-7.

 

Studijní texty 

DOFKOVÁ, R. Pravděpodobnost a statistika. Studijní opora pro distanční studium v rámci projektu Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0015). Olomouc, 2012. 90 s. Dostupné v LMS Unifor.

DOFKOVÁ, R. Geometrie pro distanční studium. Studijní opora pro distanční studium v rámci projektu Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0015). Olomouc, 2012. 83 s. Dostupné v LMS Unifor.

DOFKOVÁ, R., KOPECKÝ, M. Geometrie 1. Olomouc, 2007. 128 s. Podíl na publikaci 50 %. Dostupné z http://katmat.upol.cz/images/Documents/Opory/geo1_prac_verze_pro_ studenty.pdf

 

Kapitoly ve studijních textech

DOFKOVÁ, R. Vybrané partie z geometrie. Studijní opora pro distanční studium v rámci projektu Studium k rozšíření odborné kvalifikace (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014). Olomouc, 2013. 44 s. Dostupné v LMS Unifor.

DOFKOVÁ, R. Modul 1: Geometrical Thinking (English version). Studijní opora vytvořená v rámci projektu ESF Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0104). Olomouc, 2011. 29 s. 

DOFKOVÁ, R. Modul 1: Geometrical Thinking (Czech-English version).. Studijní opora vytvořená v rámci projektu ESF Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0104). Olomouc, 2011. 28 s. 

DOFKOVÁ, R. Geometrical Thinking (Slovní zásoba k modulu 1). Studijní opora vytvořená v rámci projektu ESF Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0104). Olomouc, 2011. 25 s. 

DOFKOVÁ, R., HANZEL, P., NOVÁK, B. Dynamické úlohy z geometrie.Multimediální materiál vytvořený z prostředků projektu FRVŠ č. 645/2010, 2010, 42 s. Podíl na publikaci 50 %.


Projekty

GAČR, specifický výzkum 

Nestandardní úlohy v matematickém vzdělávání. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci (IGA_PdF_2020_008), 2020. Členka řešitelského kolektivu.

Připravenost učitelů matematiky na rozvoj digitální gramotnosti žáků. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci (IGA_PdF_2019_001), 2019. Členka řešitelského kolektivu.

Výukové situace v matematickém vzdělávání. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci (IGA_PdF_2019_007), 2019. Členka řešitelského kolektivu.

Netradiční výuková prostředí pro rozvoj logického myšlení žáků. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci (IGA_PdF_2017_007), 2017. Členka řešitelského kolektivu.

Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu ČR do EU. Grantová agentura České republiky (GAČR 406/03/h012), 2003-2005, hl. řešitel prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. Členka řešitelského kolektivu.

Vědecko-výzkumné projekty děkana

Pregraduální příprava učitelů matematiky jako model edukační reality. Grantový fond děkana PdF UP v Olomouci, 2017. Hlavní řešitelka.

Výzvy matematického vzdělávání nové generace. Grantový fond děkana PdF UP v Olomouci, 2016. Hlavní řešitelka.

Projekty MŠMT

Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědeckovýzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematických, fyzikálních a chemických. Národní program výzkumu II MŠMT (2E06029), 2006-2008. Členka řešitelského kolektivu.

Projekty FRVŠ

Jazykově integrovaná výuka primární matematiky se zaměřením na angličtinu. Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ 244/2013), 2013. Hlavní řešitelka.

Multimedializace výukových materiálů k předmětu Geometrie. Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ 404 /2009), 2009. Hlavní řešitelka.

Aktuální trendy ve výuce matematiky. Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ 809/2008), 2008. Členka řešitelského kolektivu.

Rozvojové projekty FRUP

Inovace ICT předmětů pregraduální přípravy učitelů matematiky k posílení rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení. Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci, (FRUP_2020_002), 2020. Členka řešitelského kolektivu.

Inovace didakticko-matematických předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů. Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP_2019_026), 2019. Hlavní řešitelka.

Inovace ICT předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů matematiky. Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP_2019_029), 2019. Členka řešitelského kolektivu.

Inovace předmětů Katedry matematiky PdF UP zaměřených na moderní didaktické prostředky ve výuce matematiky. Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP_2018_037), 2018. Členka řešitelského kolektivu.

Projekt EHP a Norska

Prospective mathematics teachers training. Fondy EHP a Norska (NF-CZ07-INP-5-4732015), 2016. Hlavní řešitelka.

Projekty ESF

Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci (02_19_068 Pregraduální vzdělávání II). Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2020 - 2022. Členka řešitelského kolektivu na pozici „odborný pracovník KA4“.

Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů člen realizačního týmu (ESIF (OP VVV) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274), 2020 – 2022. Členka řešitelského kolektivu na pozici „kreativec.“

Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522), 2017-2020. Členka řešitelského kolektivu na pozici „Odborný pracovník KA I – Oborový didaktik“, „Odborný pracovník KA III – Oborový didaktik“.

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660), 2016-2019. Členka řešitelského kolektivu na pozici „Odborník na matematickou gramotnost.“

Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.2.00/18.0015), 2011-2014. Členka řešitelského kolektivu na pozici „Odborný pracovník 6“.

Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.2.00/28.0177), 2012-2015. Členka řešitelského kolektivu.

Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/1.3.00/19.0014), 2011-2014. Členka řešitelského kolektivu na pozici „Lektor“.

Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.2.00/07.0104), 2009-2013. Řešitelka na pozicích „Hlavní řešitel“, „Jazykový garant“ a „Odborný pracovník.“

 


Členství

Členství v programových/organizačních výborech vědeckých konferencí

Mezinárodní konference Perspektivy matematického vzdělávání matematice. KMT PdF UP v Olomouci (25. – 27. 4. 2018).
• členka organizačního výboru
• členka programového výboru

Mezinárodní konference Primární matematické vzdělávání v souvislostech. KMT PdF UP v Olomouci (20. – 22. 4. 2016).
• členka organizačního výboru

Mezinárodní konference Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. KMT PdF UP v Olomouci (28. – 30. 4. 2010).
• členka organizačního výboru

Mezinárodní konference Matematické vzdělávání z ohledu žáka a učitele primární školy. KMT PdF UP v Olomouci (23. – 25. 4. 2008).
• členka organizačního výboru

Mezinárodní konference Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy. KMT PdF UP v Olomouci (19. – 21. 4. 2006).
• členka organizačního výboru

 

Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech

Česká asociace pedagogického výzkumu (od roku 2017)

Jednota českých matematiků a fyziků (od roku 2010 dosud)

 

Členství v grantových agenturách a nadacích vědecko-výzkumného charakteru

Agentura na podporu výskumu a vývoja – expert - odborný posuzovatel (od roku 2018).

 

Členství v odborných porotách

Studentská vědecká, odborná a umělecká činnosti PdF UP, Sekce Pedagogické obory (od 2019).

 

Členství v redakčních radách a recenze časopisů

Evidence a hodnocení tvůrčí činnosti na UK (od roku 2020)
• Posuzovatel


Mezinárodní časopis EMEJ (od roku 2019)
• Členka redakční rady
• Editorka

International Educational studies (od roku 2020)
• Peer-reviewer

Problems of Education in the 21st Century Journal (od roku 2018)
• Peer-reviewer

Časopis Magister (od roku 2015)
• Recenzent

Časopis Učitel matematiky (od roku 2016)
• Recenzent

Jiné
Mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan (od roku 2009).
• garant kategorie Benjamín (2009).
• spolugarant kategorie Cvrček (od 2016 dosud).

 


Další aktivity - doplňují informace o odbornosti

Udělená ocenění

Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci za odbornou knihu (28. 11. 2018): DOFKOVÁ, R., KVINTOVÁ, J. Vnímání vlastní efektivity učitelů primárního vzdělávání: kvalitativní analýza matematické a didaktické připravenosti v pregraduální přípravě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017.

 

Workshopy

Karlov pod Pradědem: Klokani v Jeseníkách podevatenácté (JČMF). Finalizace české podoby úloh mezinárodní soutěže. Kategorie Cvrček. Workshop, 10. - 13. 1. 2019.

Pedagogická fakulta UP (Olomouc): Personality characteristics in relation to teaching effectivity (KVINTOVÁ, J., DOFKOVÁ, R.). Workshop, 24. 5. 2018.

 

Vyžádané zahraniční přednášky

University in Oslo (Norsko): Prospective mathematics teachers training, 3. 10. 2016. Přednáška pro studenty magisterského studia a akademické pracovníky.

University of Yliopisto (Findland): Popularization of mathematics, 6. 5. 2008. Přednáška pro studenty magisterského studia a akademické pracovníky.

 

Tuzemské zvané přednášky

Pedagogická fakulta UP (Olomouc): Práce s chybou, 9. 5. 2017. Přednáška přednesena v rámci akce Noc vzdělávání.

Pedagogická fakulta UP (Olomouc): Příprava budoucích učitelů matematiky v Norsku, 22. 3. 2016. Přednáška byla uskutečněna v rámci didaktických seminářů pro studenty a pedagogickou veřejnost.

 

Semináře pro učitele

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Uničov (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009156): Náměty pro rozvoj matematické gramotnosti, 4. 11. 2019.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Olomouc: Náměty pro rozvoj matematické gramotnosti, 5. 11. 2018.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk: Moderní formy výuky, Šternberk, 3. 4. 2017.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk: Kompetence pro vědu, výzkum, inovace a technologie, 16. 10. 2017.

Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov: Rozvoj matematické gramotnosti ve výuce primární školy, Doloplazy, 7. 11. 2016.

 

Kurzy pro veřejnost

Metodicko-didaktické podněty pro odbornou přípravu lektora – kurz pro vedoucí pracovníky (Hasičský záchranný sbor ČR):
• 12. 10. 2015.
• 17. – 18. 10. 2005.
• 24. – 25. 10. 2005.
• 5. – 6. 9. 2005.

Relaxace – úspěšné zvládání stresu - kurz pro akademické pracovníky (Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci), 23. 8. 2006.

Relaxace – úspěšné zvládání stresu - kurz pro akademické pracovníky (Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci), 11. 7. 2007.

 

Pedagogická a odborná činnost

Koordinátor OBD

Koordinátor webových stránek KMT

Vedoucí a oponent bakalářských a diplomových prací

Členka komise pro státní rigorózní zkoušky oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

Členka komise pro SZZ oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Členka komise pro ZZ vzdělávacího programu Matematika pro 2. stupeň ZŠ

Členka komise pro ZZ vzdělávacího programu Matematika – učitelství pro SŠ

Vedoucí místnosti při přijímací řízení

 

Absolvované pedagogické, vědecké či jiné odborné stáže

University in Oslo, Norsko: Job shadowing, 29. 2. - 6. 3. 2016 (1 týden).

 

Zahraniční studijní pobyty

Akademia Pedagogiczna im Komisji Edukacji Narodowej v Krakowie (Polsko), 9. – 14. 2. 2004 (1 týden).

 

Učitelská mobilita v zahraničí

Facultad de Formación del Profesorado Grado en educación primaria, Gran Canaria: Teaching mobility Erasmus+, 9. -13. 9. 2019 (1 týden).

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko: Teaching mobility Erasmus+, 8. – 12. 4. 2019 (1 týden).

Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko: Teaching mobility Erasmus+, 24. – 28. 9. 2018 (1 týden).

Univerzita Mateje Bela v Banské Bystrici, Slovensko: Teaching mobility Erasmus+, 2. – 4. 5. 2018 (3 dny)

Queen Maud University Collage of Early Childhood Education (Trondheim), Norwegiean University of Science and Technology (Trondheim), Faculty of Rural Development (Stavanger), Norwegian University of Life Science (Oslo), Norsko: Teaching, Didactics and Environmental Issues in Bilateral Cooperation in Education, 10. – 14. října 2016 (1 týden).

University of Angel Kanchev, Bulharsko: Teaching mobility Erasmus+, 30. 5. - 3. 6. 2016 (1 týden).

University of Joensuu, Finsko: Teaching mobility Erasmus+, 4. 5. - 11. 5. 2008 (1 týden).

University of Joensuu, Finsko: Teaching mobility Erasmus+, 12. 11. - 17. 11. 2007 (1 týden).

 

Účast na zahraničních konferencích

Seville (Španělsko), 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (ICERI2019), 11. – 13. 11. 2019. Prezentovány příspěvky The effects of ict on student achievement in mathematics a Identification of readiness to use digital technologies by prospective primary teachers in mathematics.

Nitra (Slovensko), Závěrečná konference projektu immiMath, 18.10.2019. Přednesen příspěvek Digital technology in the context of prospective mathematics teachers.

Palma de Mallorca (Španělsko), 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN19), 1. – 3. 7. 2019. Prezentován příspěvek Prospective teachers’ preparedness to develop mathematics literacy as a precondition.

Bratislava (Slovenská republika), Elementary Mathematics Education 2019, 12. 4. 2019. Prezentován příspěvek Reflexe připravenosti budoucích učitelů používat digitální technologie ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ.

Palma de Mallorca (Španělsko), 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN18), 2. – 4. 7. 2018. Prezentován příspěvek Webb efficacy scale applied to pre-service elementary school math teachers.

Porto (Portugalsko), 3rd International conference on lifelong education and leadership (ICLEL2017), 11. – 13. 9. 2017. Prezentovány příspěvky The external control scale applied to pre-service elementary school math teachers a The mathematics teaching efficacy belief instrument applied to pre-service elementary school math teachers.

Barcelona (Španělsko), 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17), 2. – 6. 7. 2017. Prezentovány příspěvky Pre-service primary teacher attitudes towards mental mapping in mathematics a The profile of a freshman year student of a teacher training course in terms of his/her attitude to mathematics.

Barcelona (Španělsko), 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN16), 3. – 7. 7. 2016. Prezentován příspěvek Mathematical and digital literacy in prospective mathematics teachers training.

Olomouc (Česká republika), 1st International conference on lifelong education and leadership (ICLEL2015), 29 – 31. 10. 2015. Prezentován příspěvek Possibilities for motivation in mathematics teaching.

Vilnius (Litva), Interanational konference teaching mathematics: Retrospective and Perspectives, 16. - 17. 5. 2008.Prezentován příspěvek The actual trends in the mathematics teaching.

Eger (Maďarsko), DIDMATTECH 2008, 29. – 30. 10. 2008. Prezentován příspěvek Cabri geometry as an effective instrument of motivation.

Bratislava (Slovenská republika), Elektronická média vo vyučování elementárnej matematiky, 15. 11. 2006. Prezentován příspěvek Motivační aspekt multimediálních výukových programů ve výuce matematiky na ZŠ.

Nitra (Slovenská republika), VI. konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, 1. 4. 2005. Prezentován příspěvek Teoretická východiska motivace a jejich aplikace na učivo o zlomcích.

Banská Bystrica (Slovenská republika), História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania, 7. – 9. 9. 2004. Prezentován příspěvek Motivace v matematice konkrétní návrhy motivačních aktivit.

Účast na tuzemských konferencích

Praha, 18. – 22. 10. International Symposium Elementary Mathematics Teaching (SEMT´19). Prezentován příspěvek Perception of mathematics anxiety among prospective teachers while solving word and nonstandard problems in mathematics.

Brno, 26. 3. 2019, 5. Minikonference odborného panelu matematické gramotnosti. Prezentován příspěvek Matematická gramotnost v projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí.

Olomouc, 26. 4. 2018, Elementary Mathematics Education 2018. Prezentovány příspěveky Připravenost budoucích učitelů primárního stupně na práci s gradovanými úlohami v matematice a Matematická gramotnost v pregraduální přípravě budoucích učitelů – konkrétní námět.

České Budějovice, 9. - 11. 11. 2017, Užití počítačů ve výuce matematiky. Prezentován příspěvek Připravenost budoucích učitelů k používání digitálních technologií ve výuce matematiky.

Olomouc, 6. 11. 2008, III. ročník mezinárodní didaktické konference. Prezentován příspěvek Two Years with Different Mathematics.

Brno, 22. 5. 2008, XXVI International Colloquium. Prezentován příspěvek Aktuální trendy ve výuce matematiky.

Olomouc, 23. - 25. 4. 2008, Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy. Prezentován příspěvek Heuristické principy při řešení problémových úloh na 1. stupni ZŠ.

Praha, 15. 2. 2007, Dva dny s didaktikou matematiky. Prezentován příspěvek Popularizace matematiky - výzva i příležitost.

Praha, 19. - 24. 8. 2007, Symposium on Elementary Maths Teaching 2007. Prezentován příspěvek Playful mathematics as a method of motivation.

Olomouc, 26. 9. 2007, Aktivity k popularizaci matematiky na ZŠ. Prezentován příspěvek Reflexe školních akcí ve světle pedagogického výzkumu.

Olomouc, 19. – 21. 4. 2006, Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy.Prezentován příspěvek Využití motivace jako nástroje učitele k upoutání žákovy pozornosti.

Janské Lázně, 5. – 6. 10. 2006, Podzimní škola péče o matematické talenty. Prezentován příspěvek Využití motivačních aktivit v hodinách matematiky.

Olomouc, 14. - 15. 12. 2006, Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží. Prezentován příspěvek Konstruktivistický způsob vzdělávání ve vyučování matematice z hlediska motivace žáků k učení.

Olomouc, 13. – 14. 9. 2005, Reflexe společenských potřeb a očekávání. Prezentován příspěvek Shrnutí dosažených výsledků k problematice motivace v matematice.

Olomouc, 25. – 27. 4. 2004, Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. Prezentován příspěvek Motivace v matematice v primární škole.

Vyškov, 20. 5. 2004, XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Prezentován příspěvek Význam motivace v matematice a její konkrétní aplikace na učivo o zlomcích.

Olomouc, 8. 12. 2004, Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Prezentován příspěvek Motivace jako nástroj učitele matematiky k upoutání žákovi pozornosti.

Vyškov, 22. 5. 2003, XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Prezentován příspěvek Základy teorie her jako motivační činitel v matematice.

Brno, 19. – 25. 9. 2003, The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education in Mathematics. Prezentován příspěvek Motivace v matematice s využitím didaktických her a zajímavých úloh.

Olomouc, 3. 12. 2003, Reflexe problémů pedagogiky v disertačních pracích studentů DSP-Prezentován příspěvek Motivace v matematice.


Nepublikované přednášky na konferencích

   
   
   

 


Externí profily

linkedin   LinkedIn profile
researchgate   ResearchGate profile
 academia logo   Academia.edu profile

 

 

 


Změna začátku zimního semestru ak. roku 2020/2021
19. 09. 2020

Milé studentky, milí studenti, dovolujeme si upozornit na změnu začátku semestru akademického roku 2020/2021 na KMT v souladu se Sdělením děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních...

Jan Wossala

Číst dál...

Doktorský studijní program
04. 05. 2020

29. dubna 2020 byla schválena akreditace doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání. Na Katedře matematiky tak bude již od příštího akademického roku možné objevovat krásy...

David Nocar

Číst dál...

Návštěva na KMT
28. 01. 2020

Katedru matematiky navštívila v rámci sítě Ceepus paní proděkanka PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA z Prešovské univerzity v Prešově. V rámci diskuse jsme měli mimo jiné možnost sdílet...

Jan Wossala

Číst dál...

Den otevřených dveří na katedře matematiky
16. 01. 2020

Milé zájemkyně a zájemci o studium, v sobotu 18.1.2020 budou v době od 8:00 - 14:00 v učebně N24 v rámci Dne otevřených dveří podávány informace pro zájemce o studiu na katedře matematiky formou...

Radka Dofková

Číst dál...

Setkání kateder matematiky
09. 01. 2020

Dne 8.1. 2020 proběhl již tradiční společný pracovní seminář kateder matematiky moravských pedagogických fakult, tentokrát na Katedře matematiky PdF UP v Olomouci. Členové kateder matematiky z...

Jan Wossala

Číst dál...