Laitochova s  

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

vedoucí Katedry matematiky
docent

Profil Kontakty Konzultační hodiny Výuka Publikace Projekty Členství Další aktivity

Profil

Odborné zaměření na matematickou analýzu, vizualizace matematických pojmů pomocí softwaru MAPLE, anglickou matematickou terminologii.


Kontakty

tel.: 58 563 5701
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracovna č: 3.41


Konzultační hodiny

Úterý: 11.15 - 12.15
Jinak dle dohody.


Výuka

Matematická analýza 1 (MAZ1B)
Matematický analýza 2 (MAZ2B)
Matematická analýza 3 (MAZ3B)
Matematická analýza 4 (MAZ4B)
Algoritmizace (ALGOB)
Seminář z matematické analýzy 1 (SMA1B)
Seminář z matematické analýzy 2 (SMA2B)
Aplikace vybraných partií matematiky (MPAPM)
Anglická matematická terminologie (MPAMT)


Publikace

UHLÍŘOVÁ M.- LAITOCHOVÁ, J. Pojmová mapa jako most k porozumění matematice. In: Uhlířová, M. (ed) Matematika 5 - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc: Vydavatelství UP, 2012, s. 302 - 307. ISSN 0862-9765.

SALVETOVÁ, L.- LAITOCHOVÁ, J. A contribution to functional thinking. In: MATHEMATICA IV, Scientific Issues, (2012) Ružomberok: VERBUM - Catholic University in Ružomberok, s. 145-152, ISBN 978-80-8084-954-2.

LAITOCHOVÁ, J., UHLÍŘOVÁ, M., WOSSALA, J. Mathematics and English integrated learning at a faculty of education. In: Applied Natural Sciences. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, s. 351-354. ISBN 978-80-8105-502-7.

LAITOCHOVÁ, J. - WOSSALA, J. Pupil’s motivation in mathematics teaching using the CLIL method. In: Scientific Issues Jan Długosz University in Czestochowa Mathematics XIX (2014), 113–116.

LAITOCHOVÁ, J. Iterations in the space of strictly monotonic functions. In: Usta ad Albim Bohemica. 2014, XIII, s. 64-72. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2013. ISSN 1802-825X.

UHLÍŘOVÁ, M. WOSSALA, J., NOCAR, D., LAITOCHOVÁ, J. Aplikace angličtiny ve výuce primární matematiky. In: Uhlířová, M. (ed) Matematika 6 - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc: Vydavatelství UP, 2014, s. 265 - 269. ISBN 978-80-244-4062-0, ISSN 0862-9765.

HODAŇOVÁ, J., LAITOCHOVÁ, J., UHLÍŘOVÁ, M. Phenomenon of Excellence at Future Teachers Training. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) INTED14 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2014, s. 665-670. ISBN: 978-84-616-8412-0, ISSN: 2340-1079.

Laitochová, J.: Linear kth order functional and difference equations in the space of strictly monotonic functions. In Conference proceedings ICDEA2008, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey, 2008.

Laitochová, J., Halas, Z.: Algoritmy pro učitele matematiky. In Sborník 7. matematický workshop s mezinárodní účastí, FAST VUT, Brno, 2008, ISBN 978-80-214-3727-2, s. 77-78

Laitochová, J.: An algorithm to solve some types of first order difference equations. In Studies of the University of Žilina.

Laitochová, J., Halas, Z.: Algoritmy a jazyk C pro učitele matematiky. In: XXIV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu 2008. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. [CD-ROM], s.41, ISBN 978-807231-511-6.

Laitochová, J.: General Theory of Linear Functional Equations in the Space of Strictly Monotonic Functions. In conference proceedings ICDEA 2007, Lisboa.

Laitochová, J.: Linear difference operators in the space of strictly monotonic functions. In Tatra Mt. Math. Publ. 38 (2007), 111-121. ISSN 1210-3195.

Laitochová, J.: Solution Structure for Homogeneous Linear Functional Equations. in S. Folia FSN Universitatis Masarykianae Brunensis, Mathematica 16, CDDE, Brno 2006, pp.123-129.

Laitochová, J.: A remark on k-th order linear functional equations with constant coefficients. In Advances in Difference Equations, ISSN 1687-1839, vol. 2006, Article ID 72615, 8 pages, 2006

Laitochová, J.: On conjugacy equations for iterative functional equations. In International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 26, No. 3, 2006, 423-433. ISSN 1311-8080.

Chen F., Li Z., Chen X., Laitochová J.: Dynamic behaviors of a delay differential equation model of plankton allelopathy. In Journal of Computational and Applied Mathematics, August 2006. Elsevier, ISSN 1819-4966.

Laitochová, J.: Group iteration for Abel's functional equation. In Nonlinear Analysis: Hybrid systems and Applications 1, (2006), 95-102. Elsevier, ISSN 1751-570X.

Laitochová, J.: Phase functions and central dispersions in the theory of linear functional equations. In Rocky Mountain Journal of Mathematics, Volume 35, Number 1, Spring 2005. ISSN 0035-7596.

Laitochová, J.: On logarithmic functions. In Proceedings of the XII-th Czech-Polish-Slovak mathematical school, Hluboš, 2005. Ústí nad Labem: UJEP, 34-38.

Laitochová, J.: Iterace lineární funkce. In Zborník 6. ročníka konference s medzinárodnou účasťou Matematika v škole dnes a zajtra, 2005. Ružomberok, Pdf Katolícka univerzita, 158-162.

Laitochová, J.: Kuželosečky v polárních souřadnicích. In: XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstraktù a elektronických verzí příspevků. [CD-ROM]. Vyškov: Vysoká vojenská škola ve Vyškově, 2004.

Laitochová, J.: Matematická analýza 1. Diferenciální počet, 2. část. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2004, ISBN80-244-0835-5, 55s.

Laitochová, J.: O funkci logx a. - In: XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník elektronických verzí příspevků 2003. Vyškov: Vysoká vojenská škola ve Vyškově.


Projekty

2009 - 2012 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0104
Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce
člen realizačního týmu
   
2008 FRVŠ: Č. p. 765/2008/G5
Didaktické podklady pro tvorbu předmětu Anglická matematická terminologie
spoluřešitelka
   
2008

FRVŠ: Č. p. 1045/2008/F5b.
Tvorba předmětu „Algoritmizace“
hl. řešitelka

   
2008 Rozvojový projekt MŠMT č. 173
Rozvoj a podpora vybraných studijních programů a oborů realizovaných v kombinaci prezenční a distanční formy studia“
spoluřešitelka
   

Členství

od roku  Společnost učitelů matematiky (SUMA)
od roku  Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF)

 


Další aktivity a členství

23.-25.4.2014 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace
(Mathematics education in primary school - tradition, innovation)
25.-27.4.2012 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Specifika matematické edukace v prostředí primární školy
Specifics of mathematics education in primary school
28.-30.4.2010 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy
Mathematical Education in a Context of Changes in Primary School
23.-25.4.2008 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy
Mathematical Education from Pupil's and Primary School Teacher's view
19.-21.4.2006 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy
(Mathematics as a Background of Personality Development of Primary School Pupil)
22.-24.4.2004 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Cesty (k) poznávání v matematice primární školy
(The Ways to Understanding of Mathematics at Primary School)

 


Nepublikované přednášky na konferencích

název akce:  
datum a místo:  
název přednášky:  
   

 


Externí profily

linkedin   LinkedIn profile
researchgate   ResearchGate profile
 academia logo   Academia.edu profile

 

 

 


Matematika jako základ - Noc vědců 2019
20. 09. 2019

Dne 27.9.2019 Katedra matematiky připravila akci Matematika jako základ v rámci akce Noc vědců, kterou organizuje Pedagogická fakulta UP Olomouc. Zájemci z řad široké veřejnosti si mohou vyzkoušet...

Jan Wossala

Číst dál...

BĚH S KLOKANEM 2019
19. 09. 2019

V sobotu 28. září 2019 se bude konat BĚH S KLOKANEM. Pozvánka na akci.

Jan Wossala

Číst dál...

Česko – Slovenská SVOČ 2019
11. 06. 2019

Ve dnech 07. 06. – 08. 06. 2019 se v Kostelci nad Černými lesy konala Česko – Slovenská soutěž prací z didaktiky matematiky a informační výchovy SVOČ 2019. KMT reprezentovala ing. Jitka Bartošová se...

Radka Dofková

Číst dál...

SVOUČ 2019
30. 04. 2019

pondělí 29.4.2019 prezentovali studenti své soutěžní práce zaměřené na matematiku pod vedením členů katedry matematiky na 13. ročníku konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti....

Radka Dofková

Číst dál...

Beseda s učiteli
25. 03. 2019

Ve středu 3. dubna 2019 od 10.30 se bude konat v posluchárně P25 beseda s učiteli v rámci didaktického semináře na téma "Rozvoj partnerských vztahů ve škole a výuka matematiky podle profesora...

Jan Wossala

Číst dál...