Laitochova s  

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

docent - akademický pracovník

Profil Kontakty Konzultační hodiny Výuka Publikace Projekty Členství Další aktivity

Profil

Odborné zaměření na matematickou analýzu, vizualizace matematických pojmů pomocí softwaru MAPLE, anglickou matematickou terminologii.


Kontakty

tel.: 58 563 5711
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracovna č: 3.41


Konzultační hodiny

Úterý: 11.15 - 12.15
Jinak dle dohody.


Výuka

Matematická analýza 1 (MAZ1B)
Matematický analýza 2 (MAZ2B)
Matematická analýza 3 (MAZ3B)
Matematická analýza 4 (MAZ4B)
Algoritmizace (ALGOB)
Seminář z matematické analýzy 1 (SMA1B)
Seminář z matematické analýzy 2 (SMA2B)
Aplikace vybraných partií matematiky (MPAPM)
Anglická matematická terminologie (MPAMT)


Publikace

UHLÍŘOVÁ M.- LAITOCHOVÁ, J. Pojmová mapa jako most k porozumění matematice. In: Uhlířová, M. (ed) Matematika 5 - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc: Vydavatelství UP, 2012, s. 302 - 307. ISSN 0862-9765.

SALVETOVÁ, L.- LAITOCHOVÁ, J. A contribution to functional thinking. In: MATHEMATICA IV, Scientific Issues, (2012) Ružomberok: VERBUM - Catholic University in Ružomberok, s. 145-152, ISBN 978-80-8084-954-2.

LAITOCHOVÁ, J., UHLÍŘOVÁ, M., WOSSALA, J. Mathematics and English integrated learning at a faculty of education. In: Applied Natural Sciences. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, s. 351-354. ISBN 978-80-8105-502-7.

LAITOCHOVÁ, J. - WOSSALA, J. Pupil’s motivation in mathematics teaching using the CLIL method. In: Scientific Issues Jan Długosz University in Czestochowa Mathematics XIX (2014), 113–116.

LAITOCHOVÁ, J. Iterations in the space of strictly monotonic functions. In: Usta ad Albim Bohemica. 2014, XIII, s. 64-72. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2013. ISSN 1802-825X.

UHLÍŘOVÁ, M. WOSSALA, J., NOCAR, D., LAITOCHOVÁ, J. Aplikace angličtiny ve výuce primární matematiky. In: Uhlířová, M. (ed) Matematika 6 - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc: Vydavatelství UP, 2014, s. 265 - 269. ISBN 978-80-244-4062-0, ISSN 0862-9765.

HODAŇOVÁ, J., LAITOCHOVÁ, J., UHLÍŘOVÁ, M. Phenomenon of Excellence at Future Teachers Training. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) INTED14 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2014, s. 665-670. ISBN: 978-84-616-8412-0, ISSN: 2340-1079.

Laitochová, J.: Linear kth order functional and difference equations in the space of strictly monotonic functions. In Conference proceedings ICDEA2008, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey, 2008.

Laitochová, J., Halas, Z.: Algoritmy pro učitele matematiky. In Sborník 7. matematický workshop s mezinárodní účastí, FAST VUT, Brno, 2008, ISBN 978-80-214-3727-2, s. 77-78

Laitochová, J.: An algorithm to solve some types of first order difference equations. In Studies of the University of Žilina.

Laitochová, J., Halas, Z.: Algoritmy a jazyk C pro učitele matematiky. In: XXIV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu 2008. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. [CD-ROM], s.41, ISBN 978-807231-511-6.

Laitochová, J.: General Theory of Linear Functional Equations in the Space of Strictly Monotonic Functions. In conference proceedings ICDEA 2007, Lisboa.

Laitochová, J.: Linear difference operators in the space of strictly monotonic functions. In Tatra Mt. Math. Publ. 38 (2007), 111-121. ISSN 1210-3195.

Laitochová, J.: Solution Structure for Homogeneous Linear Functional Equations. in S. Folia FSN Universitatis Masarykianae Brunensis, Mathematica 16, CDDE, Brno 2006, pp.123-129.

Laitochová, J.: A remark on k-th order linear functional equations with constant coefficients. In Advances in Difference Equations, ISSN 1687-1839, vol. 2006, Article ID 72615, 8 pages, 2006

Laitochová, J.: On conjugacy equations for iterative functional equations. In International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 26, No. 3, 2006, 423-433. ISSN 1311-8080.

Chen F., Li Z., Chen X., Laitochová J.: Dynamic behaviors of a delay differential equation model of plankton allelopathy. In Journal of Computational and Applied Mathematics, August 2006. Elsevier, ISSN 1819-4966.

Laitochová, J.: Group iteration for Abel's functional equation. In Nonlinear Analysis: Hybrid systems and Applications 1, (2006), 95-102. Elsevier, ISSN 1751-570X.

Laitochová, J.: Phase functions and central dispersions in the theory of linear functional equations. In Rocky Mountain Journal of Mathematics, Volume 35, Number 1, Spring 2005. ISSN 0035-7596.

Laitochová, J.: On logarithmic functions. In Proceedings of the XII-th Czech-Polish-Slovak mathematical school, Hluboš, 2005. Ústí nad Labem: UJEP, 34-38.

Laitochová, J.: Iterace lineární funkce. In Zborník 6. ročníka konference s medzinárodnou účasťou Matematika v škole dnes a zajtra, 2005. Ružomberok, Pdf Katolícka univerzita, 158-162.

Laitochová, J.: Kuželosečky v polárních souřadnicích. In: XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstraktù a elektronických verzí příspevků. [CD-ROM]. Vyškov: Vysoká vojenská škola ve Vyškově, 2004.

Laitochová, J.: Matematická analýza 1. Diferenciální počet, 2. část. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2004, ISBN80-244-0835-5, 55s.

Laitochová, J.: O funkci logx a. - In: XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník elektronických verzí příspevků 2003. Vyškov: Vysoká vojenská škola ve Vyškově.


Projekty

2009 - 2012 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0104
Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce
člen realizačního týmu
   
2008 FRVŠ: Č. p. 765/2008/G5
Didaktické podklady pro tvorbu předmětu Anglická matematická terminologie
spoluřešitelka
   
2008

FRVŠ: Č. p. 1045/2008/F5b.
Tvorba předmětu „Algoritmizace“
hl. řešitelka

   
2008 Rozvojový projekt MŠMT č. 173
Rozvoj a podpora vybraných studijních programů a oborů realizovaných v kombinaci prezenční a distanční formy studia“
spoluřešitelka
   

Členství

od roku  Společnost učitelů matematiky (SUMA)
od roku  Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF)

 


Další aktivity a členství

23.-25.4.2014 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace
(Mathematics education in primary school - tradition, innovation)
25.-27.4.2012 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Specifika matematické edukace v prostředí primární školy
Specifics of mathematics education in primary school
28.-30.4.2010 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy
Mathematical Education in a Context of Changes in Primary School
23.-25.4.2008 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy
Mathematical Education from Pupil's and Primary School Teacher's view
19.-21.4.2006 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy
(Mathematics as a Background of Personality Development of Primary School Pupil)
22.-24.4.2004 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Cesty (k) poznávání v matematice primární školy
(The Ways to Understanding of Mathematics at Primary School)

 


Nepublikované přednášky na konferencích

název akce:  
datum a místo:  
název přednášky:  
   

 


Externí profily

linkedin   LinkedIn profile
researchgate   ResearchGate profile
 academia logo   Academia.edu profile

 

 

 


Změna začátku zimního semestru ak. roku 2020/2021
19. 09. 2020

Milé studentky, milí studenti, dovolujeme si upozornit na změnu začátku semestru akademického roku 2020/2021 na KMT v souladu se Sdělením děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních...

Jan Wossala

Číst dál...

Doktorský studijní program
04. 05. 2020

29. dubna 2020 byla schválena akreditace doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání. Na Katedře matematiky tak bude již od příštího akademického roku možné objevovat krásy...

David Nocar

Číst dál...

Návštěva na KMT
28. 01. 2020

Katedru matematiky navštívila v rámci sítě Ceepus paní proděkanka PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA z Prešovské univerzity v Prešově. V rámci diskuse jsme měli mimo jiné možnost sdílet...

Jan Wossala

Číst dál...

Den otevřených dveří na katedře matematiky
16. 01. 2020

Milé zájemkyně a zájemci o studium, v sobotu 18.1.2020 budou v době od 8:00 - 14:00 v učebně N24 v rámci Dne otevřených dveří podávány informace pro zájemce o studiu na katedře matematiky formou...

Radka Dofková

Číst dál...

Setkání kateder matematiky
09. 01. 2020

Dne 8.1. 2020 proběhl již tradiční společný pracovní seminář kateder matematiky moravských pedagogických fakult, tentokrát na Katedře matematiky PdF UP v Olomouci. Členové kateder matematiky z...

Jan Wossala

Číst dál...