Grantové projekty řešené na Katedře matematiky PdF UP:

1. Projekty GAČR

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Výstup Doba řešení
esf icon        
esf icon        


2. Projekty ESF

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Výstup Doba řešení
esf icon        
esf icon        
esf icon        

 

3. Projekty FRVŠ

  Název a identifikace projektu Hlavní řešitel Výstup Doba řešení
esf icon        
esf icon        
esf icon        
esf icon        

4. Projekty MŠMT

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Výstup Doba řešení
esf icon        
esf icon        
esf icon        
esf icon        

5. Projekty FRUP

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Výstup Doba řešení
esf icon        
esf icon        

6. Projekty IGA

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Výstup Doba řešení
esf icon ICT v matematice na základních školách v Olomouci a Leshan City Jitka Laitochová    2016
esf icon Vliv integrace cizího jazyka do výuky přírodovědných předmětů  Jan Wossala    2015
esf icon Nulová hypotéza versus intervaly spolehlivosti  Jitka Laitochová    2015
esf icon

Vliv metody CLIL na klima výuky a motivaci žáků

 Jan Wossala   2014
esf icon

Klima třídy a motivace žáků při využívání metody CLIL ve výuce matematiky

 Jan Wossala    2013

Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS+ 2018/2019
07. 01. 2018

Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2018/2019. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení pouze...

Jan Wossala

Číst dál...

Konference EME 2018
30. 11. 2017

Konference EME 2018, organizovaná Katedrou matematiky PdF UP, se bude konat v termínu 25. - 27. dubna 2018 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Bližší informace budou brzy...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 ve 14:00 se bude konat v "Malé" aule didaktický seminář na téma "Matematika pro rozvoj myšlení a představivosti". Přednášející Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D., Katedra...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

úterý 28. listopadu 2017 ve 13:15 se bude konat na učebně P28 didaktický seminář na téma "Eight-thousanders of Number Theory". Přednášející doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., Katedra matematiky,...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

pondělí 20. listopadu 2017 ve 13:30 se bude konat na učebně N24 didaktický seminář na téma "Badatelské úlohy a jejich využití ve výuce matematiky". Přednášející RNDr. Libuše Samková, Ph.D.,...

Jan Wossala

Číst dál...