Grantové projekty na jejichž řešení se podílí pracovníci Katedry matematiky PdF UP:


Projekty ESF

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení
esf icon Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522)
 PdF UP  2017 - 2020
esf icon Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663)
 PedF UK  2017 - 2019
esf icon Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660)  PdF UP  2016 - 2019
esf icon PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669)
PřF OU
Jana Škrabánková
 2017 - 2019
esf icon Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk
(reg. č.  Z.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000131)
MAS Šternbersko
o.p.s.
 2016 - 2018
esf icon Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0013) PdF UP
Hana Marešová
 2014 - 2015
esf icon Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v kontextu kurikulární reformy
(reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0036)
PdF UP
Hana Marešová 
 2014 - 2015
esf icon Rozvoj podnikatelských dovedností žáků
(reg. č. CZ.1.07/1.1.26/03.0011)
PdF UP
Hana Marešová 
 2014 - 2015
esf icon Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.07/1.3.45/02.0014) PdF UP
Hana Marešová 
 2013 - 2014
esf icon Univerzita Palackého - centrum vědy pro všechny
(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0011)
PřF UP
Roman Kubínek 
 2013
esf icon Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0177) PdF UP
Jitka Hodaňová 
 2012 - 2015
esf icon Centrum teorie vzdělávání přírodovědných předmětů
(reg. č. CZ 1.07/2.3.00/20.0166)
PdF UP
Milada Bocáková 
 2012 - 2014
esf icon Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) (reg. č.  Z.1.07/1.3.00/19.0014) PdF UP
David Nocar
 2011 - 2014
esf icon Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání
(reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0015)
PdF UP
David Nocar 
 2011 - 2014
esf icon Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0319) PdF UP
Eva Bártková
 2011 - 2013
esf icon Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce
(reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0104)
PdF UP
Radka Dofková 
 2009 - 2012
esf icon Zvýšení úrovne vzdelávání v matematice ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy
(reg. č.: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0434)
PF UJEP
Tomáš Zdráhal 
 2007 - 2008
esf icon Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě Školního vzdělávacího programu (reg. č. CZ.04.1.03/3.1.15.1/0237) JČMF   2005 - 2007

 

Projekty FRVŠ

  Název a identifikace projektu Hlavní řešitel Doba řešení
esf icon Jazykově integrovaná výuka primární matematiky se zaměřením na angličtinu (č. proj. 244/2013)    2013
esf icon Inovace předmětu Ekonomická a finanční matematika
(č. proj. 274/2012)
 David Nocar  2012
esf icon Tvorba předmětu Aplikace vybraných partií matematiky
(č. proj. 1164/2011)
   2011
esf icon Inovace předmětu Repetitorium matematiky
(č. proj. 1515/2011)
 David Nocar  2011
esf icon Rozvoj a inovace počítačových učeben
(č. proj. 120/2010)
 David Nocar  2010
esf icon Multimedializace výukových materiálů k předmětu Geometrie (č. proj 404 /2009)    2009
esf icon Aktuální trendy ve výuce matematiky
(č. proj  809/2008)
   2008
esf icon Tvorba předmětu „Algoritmizace“
(č. proj. 1045/2008)
   2008
esf icon Didaktické podklady pro tvorbu předmětu Anglická matematická terminologie. (č. proj. 765/2008)    2008
esf icon Multimédia ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
(č. proj.: 1240/2006)
   2006

 

Projekty MŠMT

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení
esf icon Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědeckovýzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematických, fyzikálních a chemických.
Národní program výzkumu II MŠMT č. 2E06029
PřF UP
Libor Kvítek
 2006 - 2008
esf icon Rozvoj a podpora vybraných studijních programů a oborů  realizovaných v kombinaci  prezenční a distanční formy studia.
Rozvojový projekt MŠMT č. 173
   2008

 

Projekty FRUP

  Název a identifikace projektu Hlavní řešitel Doba řešení
esf icon Inovace předmětů Katedry matematiky PdF UP zaměřených na moderní didaktické prostředky ve výuce matematiky (FRUP_2018_037)  David Nocar  2018
esf icon      

 

Projekty IGA

  Název a identifikace projektu Hlavní řešitel Doba řešení
esf icon Netradiční výuková prostředí pro rozvoj logického myšlení žáků  Jitka Laitochová  2017
esf icon ICT ve výuce matematiky na moravských základních školách (Česká republika) a školách provincie S'-čchuan (Čína)  Qianjun Tang  2017
esf icon ICT v matematice na základních školách v Olomouci a Leshan City  Jitka Laitochová  2016
esf icon Vliv integrace cizího jazyka do výuky přírodovědných předmětů  Jan Wossala  2015
esf icon Nulová hypotéza versus intervaly spolehlivosti  Jitka Laitochová  2015
esf icon

Vliv metody CLIL na klima výuky a motivaci žáků

 Jan Wossala  2014
esf icon

Klima třídy a motivace žáků při využívání metody CLIL ve výuce matematiky

 Jan Wossala  2013

    

Grantový fond děkana

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení
esf icon Pregraduální příprava učitelů matematiky jako model edukační reality  Radka Dofková  2017
esf icon Výzvy matematického vzdělávání nové generace  Radka Dofková  2016

 

OK4Inovace

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení
 OK4Inovace Spolupráce se zájmovým sdružením právnických osob OK4Inovace na projektu Zábavná matematika, v rámci které byla vydána odborná publikace s názvem Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje.    
       

 

Norské fondy

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení
 norske fondy Prospective mathematics teacher training
(NF-CZ07-INP-5-4732015)
   2016
       

 

Projekty GAČR

  Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení
esf icon      
esf icon      

Vyrovnávací kurzy z matematiky 2018
09. 04. 2018

Nabídka vyrovnávacích kurzů z matematiky pro rok 2018 na UP. Harmonogram ke stažení ZDE.  

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
09. 03. 2018

úterý 27. března 2018 ve 12:00 se bude konat v posluchárně P25 didaktický seminář na téma "Ozoboti ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ". Přednášející Mgr. Hana Hyksová, Základní škola a...

Jan Wossala

Číst dál...

Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS+ 2018/2019
07. 01. 2018

Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2018/2019. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení pouze...

Jan Wossala

Číst dál...

Konference EME 2018
30. 11. 2017

Konference EME 2018, organizovaná Katedrou matematiky PdF UP, se bude konat v termínu 25. - 27. dubna 2018 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Bližší informace jsou zveřejněny...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
10. 10. 2017

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 ve 14:00 se bude konat v "Malé" aule didaktický seminář na téma "Matematika pro rozvoj myšlení a představivosti". Přednášející Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D., Katedra...

Jan Wossala

Číst dál...