Nocar m3  
Mgr. David Nocar, Ph.D.
odborný asistent - akademický pracovník

tajemník Katedry matematiky
zástupce vedoucí Centra inovací ve vzdělávání
člen Ekonomické komise Akademického senátu PdF UP
manažer programů celoživotního vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace
šéfredaktor mezinárodního časopisu Elementary Mathematics Education Journal

Profil Kontakty Konzultační hodiny Výuka Publikace Projekty Členství Další aktivity

Profil

Odborné zaměření na analytickou geometrii, edukační média, informační a komunikační technologie (digitální technologie) ve vzdělávání, e-learning, m-learning, blended learning, odvozování a vizualizace geometrických pojmů pomocí softwaru dynamické geometrie, badatelsky orientované přístupy v matematickém vzdělávání pomocí ICT (DT), mazipředmětové (transverzální, interdisciplinární) vztahy, ekonomickou a finanční matematiku.

Web of Science ResearcherID D-2564-2017
ORCID iD 0000-0003-2850-0974


Kontakty

tel.: 58 563 5709
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracovna č: 3.73

QR Nocar


Konzultační hodiny

Pondělí: 8.00 - 12.00 hod.
Čtvrtek: 11.30 - 13.00 hod.
jinak dle dohody (včetně online)


Výuka

Didaktické aplikace ICT 1 (DI1@, DI1Q, MPIT1, KDI1@, KDI1Q, NKDI1)
Didaktické aplikace ICT 2 (DI2Q, MPIT2, KDI2Q, NKDI2)
Didaktické aplikace ICT 3 (DI3Q, MPIT3, KDI3Q, NKDI3)
Didaktické aplikace výpočetní techniky (VYPOT, VYPOK)
Didaktika matematiky, geometrie (XDMG)
Ekonomická a finanční matematika (EFM@, EFMB, EFMQ, BKEFM, KEFM@, KEFMQ)
Geometrie (WSG)
Geometrie 1 (GE1@, GEO1, GEO1B, GEO1Q, BKG1, KGE1@, KG1Q, WZG1)
Geometrie 2 (GE2@, GEO2, GEO2B, GEO2Q, BKG2, KGE2@, KG2Q, WZG2)
Geometrie 3 (GE3@, GEO3, GEO3B, GEO3Q, BKG3, KGE3@, KG3Q, WZG3)
Geometrie 4 (GE4@, GEO4Q, KGE4@, KG4Q)
ICT application in Mathematics (EIAMB, YIAMB, YITME)
Informační technologie (INF1B, INFTQ, BKIT, KITQ)
Informační technologie 1 (INF1B)
Informační technologie 2 (INF2B)
Informatika (WZINF)
Matematické aplikace výpočetní techniky (BKAVT, WSAVT)
Matematické aplikace výpočetní techniky 1 (AVT1, AVT1B, AVT1Q, KAV1Q, WZAV1)
Matematické aplikace výpočetní techniky 2 (AVT2, AVT2B, AVT2Q, KAV2Q, WZAV2)
Matematické SW (MSW@, KMSW@)
Seminář z geometrie (SGE@, SGEQ, BKSG, KSGE@, KSGQ)
Seminář z geometrie 1 (SGE1B)
Seminář z geometrie 2 (SGE2B)
Úvod do informatiky (WZUIT)
Výpočetní technika 1 (VYPO1, WZVT1)
Výpočetní technika 2 (VYPO2, WZVT2)
Základy informačních technologií (ZINFB, ZINFQ, ZINF, BKZIT, KZITQ)


Publikace

NOCAR, D., DOFKOVÁ, R. Apollonius’ problems in secondary education using ICT. In EDULEARN20 Proceedings. IATED Academy, 2020. ISBN: 978-84-09-17979-4 / ISSN: 2340-1117. doi: 10.21125/edulearn.2020.0998.

NOCAR, D., ZDRÁHAL, T. Grafy funkcí. Učitel matematiky, Vol 28 No 1 (2020). pp. 26-37. JČMF, 2020. ISSN 1210-9037.

DOFKOVÁ, R., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D. Using Open Educational Resources by Primary Teachers for Mathematic Teaching. In INTED2020 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2020. ISBN: 978-84-09-17939-8 / ISSN: 2340-1079. doi: 10.21125/inted.2020.0564. WOS:000558088801141.

LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D., DOFKOVÁ, R. Teachers' Perception of the Introduction of Digital Technology in Teaching Mathematics. In INTED2020 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2020. ISBN: 978-84-09-17939-8 / ISSN: 2340-1079. doi: 10.21125/inted.2020.0418. WOS:000558088801050.

NOCAR, D. Metody řešení Apolloniových úloh pomocí ICT. Studijní text k projektu: Podpora moderních trendů ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci. MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky 2019. Olomouc: PdF UP, 2019.

DOFKOVÁ, R., NOCAR, D., ZDRÁHAL, T. REFLEXE PŘIPRAVENOSTI BUDOUCÍCH UČITELŮ 1. STUPNĚ ZŠ POUŽÍVAT DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY. Elementary Mathematics Education Journal, Vol. 1, No. 2. pp. 6-15. Olomouc: UP, 2019. ISSN 2694-8133.

NOCAR, D., ŽIVNÝ, M., VANĚK, V., ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOČÍ, P. INTERDISCIPLINARY APPROACH IN TEACHING HUMAN BIOLOGY REALIZED WITHIN THE PROJECT "NATURE". In: iCERi2019 Proceedings. Sville (Spain): IATED Academy, 2019. pp. 6264-6269. ISBN 978-84-09-14755-7, ISSN 2340-1095.

ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOČÍ, P., VANĚK, V., NOCAR, D. DIFFERENCES IN ATTITUDES TO SOLVING TASK BY GIFTED AND STANDARD STUDENTS MONITORED BY THE EYE TRACKING TECHNOLOGY – PILOT STUDY. In: iCERi2019 Proceedings. Sville (Spain): IATED Academy, 2019. pp. 6237-6245. ISBN 978-84-09-14755-7, ISSN 2340-1095.

VANĚK, V., NOCAR, D., ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOČÍ, P. DISADVANTAGES OF INTERDISCIPLINARITY IN MATHEMATICS. In: iCERi2019 Proceedings. Sville (Spain): IATED Academy, 2019. pp. 6205-6212. ISBN 978-84-09-14755-7, ISSN 2340-1095.

PASTOR, K., BÁRTEK, K., NOCAR, D. CHESS CAN ENCOURAGE INTEREST IN MS EXCEL AND VICE VERSA. In: iCERi2019 Proceedings. Sville (Spain): IATED Academy, 2019. pp. 7564-7570. ISBN 978-84-09-14755-7, ISSN 2340-1095.

ZDRÁHAL, T., DOFKOVÁ, R., NOCAR, D. THE EFFECTS OF ICT ON STUDENT ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS. In: iCERi2019 Proceedings. Sville (Spain): IATED Academy, 2019. pp. 1166-1173. ISBN 978-84-09-14755-7, ISSN 2340-1095.

LAITOCHOVÁ, J., HODAŇOVÁ, J., NOCAR, D. CURRENT RELATIONSHIP OF CZECH MATHEMATIC TEACHERS TO USE DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING. In: iCERi2019 Proceedings. Sville (Spain): IATED Academy, 2019. pp. 1334-1339. ISBN 978-84-09-14755-7, ISSN 2340-1095.

KOČÍ, P., ŠKRABÁNKOVÁ, J., VANĚK, V., NOCAR, D. STUDENTS´ STRATEGIES DURING SOLVING PHYSICS TASKS DESCRIBED THANK TO THE COMBINATION OF AN EYE-TRACKER AND A PEN-TABLET. In: iCERi2019 Proceedings. Sville (Spain): IATED Academy, 2019. pp. 6293-6300. ISBN 978-84-09-14755-7, ISSN 2340-1095.

DOFKOVÁ, R.,  NOCAR, D., ZDRÁHAL, T. IDENTIFICATION OF READINESS TO USE DIGITAL TECHNOLOGIES BY PROSPECTIVE PRIMARY TEACHERS IN MATHEMATICS. In: iCERi2019 Proceedings. Sville (Spain): IATED Academy, 2019. pp. 1159-1165. ISBN 978-84-09-14755-7, ISSN 2340-1095.

NOCAR, D., DOFKOVÁ, R. DUALITA VÝUKOVÝCH CÍLŮ VE VYUČOVÁNÍ MATEMATICE. In: Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. Prešov (Slovakia): Prešovská univerzita v Prešove, 2019. pp. 312-316. ISBN 978-80-555-2267-8.

LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D., PASTOR, K. Propositional Logic Word Problems and MS Excel at Primary and Secondary Education. In Education and New Developments 2019 Volume II. Lisboa (Portugal): InScience Press, 2019. ISBN: 978-989-54312-6-7 / ISSN: 2184-1489.

NOCAR, D. et al. Development of pupils' digital literacy in teaching mathematics. In EDULEARN19 Proceedings. Palma (Spain): IATED Academy, 2019. ISBN: 978-84-09-12031-4 / ISSN: 2340-1117.

NOCAR, D. et al. Primary school teachers preparedness to develop pupils' digital literacy in teaching mathematics. In EDULEARN19 Proceedings. Palma (Spain): IATED Academy, 2019. ISBN: 978-84-09-12031-4 / ISSN: 2340-1117.

NOCAR, D. - ZDRÁHAL, T. Úspěšnost žáků na počátku sekundárního vzdělávání při řešení geometrických úloh ze soutěže matematický klokan. Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu, 2018(2). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISSN 1805-7152.

NOCAR, D., VANĚK, V., ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOČÍ, P. Interdisciplinary relations with mathematics in teaching of natural science realized within the project NATURE. In INTED2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019. ISBN: 978-84-09-08619-1 / ISSN: 2340-1079. doi: 10.21125/inted.2019.1492. WOS:000541042201031.

VANĚK, V., NOCAR, D., ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOČÍ, P. Interdisciplinary relations in teaching mathematics and chemistry. In INTED2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019. ISBN: 978-84-09-08619-1 / ISSN: 2340-1079. doi: 10.21125/inted.2019.1500. WOS:000541042201038.

KOČÍ, P., ŠKRABÁNKOVÁ, J., VANĚK, V., NOCAR, D. School scientific investigation. In INTED2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019. ISBN: 978-84-09-08619-1 / ISSN: 2340-1079. doi: 10.21125/inted.2019.0920. WOS:000536018103100.

ŠKRABÁNKOVÁ, J., VANĚK, V., KOČÍ, P., NOCAR, D. Use of eye tracking method in the research for visualization and interpretation of student strategies in solving natural science-based tasks. In INTED2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019. ISBN: 978-84-09-08619-1 / ISSN: 2340-1079. doi: 10.21125/inted.2019.0918. WOS:000536018103098.

NOCAR, D., TANG, Q., LAITOCHOVÁ, J., BÁRTEK, K., ZDRÁHAL, T. ICT support of inquiry-based math teaching at elementary schools in the Olomouc region of the Czech Republic. In iCERi2018 Proceedings. Seville: IATED Academy, 2018. ISBN: 978-84-09-05948-5 / ISSN: 2340-1095. doi: 10.21125/iceri.2018.1537.

TANG, Q., LAITOCHOVÁ, J., LEI, Y., NOCAR, D. Digital resource trends in education in ethnic areas of China. In iCERi2018 Proceedings. Seville: IATED Academy, 2018. ISBN: 978-84-09-05948-5 / ISSN: 2340-1095. doi: 10.21125/iceri.2018.1548. 

VANĚK, V., CALÁBEK, P., NOCAR, D. České stopy v Matematickém klokanovi. MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA Vol 27, No 5 (2018). Olomouc: PROMETHEUS, 2018. ISSN 1805-7705.

NOCAR, D. Mezipředmětové vztahy s matematikou ‐ matematika kolem nás: Zlatý řez a Fibonacciho posloupnost. Studijní opora projektu: Moderní trendy ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci. MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky 2018. Olomouc: PdF UP, 2018.

BÁRTEK, K. - NOCAR, D. The use of digital learning objecs for effective mathematics instruction. In Contemporary Educational Researches Journal (CERJ). Vol 8 No 2 (2018), 050-056. Nicosia, Cyprus: SciencePark Research, Organization and Counseling (SPROC), 2018. ISSN: 2301-2552. doi: 10.18844/cerj.v8i2.3476.

NOCAR, D. - BÁRTEK, K. Inquiry-based math teaching at elementary schools in Olomouc region of the Czech republic. In INTED2018 Proceedings. Valencia: IATED, 2018. ISBN 978-84-697-9480-7 / ISSN 2340-1079. doi:10.21125/inted.2018.0901. WOS:000447408804095.

BÁRTEK, K., NOCAR, D., BÁRTKOVÁ, E. Interactive animations as a support for the algebraic part of the prospective primary school teachers’ mathematical preparation. In INTED2018 Proceedings. Valencia: IATED, 2018. ISBN 978-84-697-9480-7 / ISSN 2340-1079. doi:10.21125/inted.2018.1125. WOS:000447408800095.

NOCAR, D., POLEJOVÁ, P., LAITOCHOVÁ, J. ICT podpora badatelsky orientovaného přístupu ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol. In South Bohemia Mathematical Letters, Volume 25 (2017), No. 1. České Budějovice: Katedra matematiky PdF JČU, 2017. ISSN 2336-2081.

NOCAR, D. E-learningová podpora matematického vzdělávání (kap. 4.3). In Květoslav Bártek, Radka Dofková a kolektiv: Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5118-3.

LAITOCHOVÁ, J. - NOCAR, D. Programování výpočtů školské matematiky. In Sborník příspěvků 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. ISBN 978-80-7394-677-7.

BÁRTEK, K., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D. Lifelong education of mathematics teachers in information and communication technologies. In ICLEL 2017 Proceedings Book. Sakarya: Sakarya University, 2017, s. 268-274. ISBN 978-605-66495-2-3. WOS:000464901900033.

TANG, Q., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D., ZDRÁHAL, T. Úroveň syntézy edukačního procesu, informačních technologií a ICT kompetencí učitelů na základních školách v provincii S'-čchuan (Čína). In Journal of Technology and Information Education, Volume 9, Issue 1. Olomouc: PdF UP, 2017. ISSN 1803-537X. doi:10.5507/jtie.2017.029.

NOCAR, D., BÁRTEK, K. Using Visualization via ICT in Math Teaching at Elementary Schools. In ICERI2017 Proceedings. Seville: IATED, 2017. ISBN 978-84-697-6957-7 / ISSN 2340-1095. doi:10.21125/iceri.2017.1102. WOS:000429975304037

NOCAR, D., NOVOTNÝ, J., ZDRÁHAL, T. Geometrická představivost studentů technických oborů. In Trends in Education. Rok 2017, ročník 10, číslo 1. Olomouc: Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci, 2017. ISSN 1805-8949. doi:10.5507/tvv.2017.020.

HODAŇOVÁ, J. - NOCAR, D. Příprava učitelů matematiky pro oblast technického vzdělávání žáků na 2. stupni základních škol. In Trends in Education. Rok 2017, ročník 10, číslo 1. Olomouc: Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci, 2017. ISSN 1805-8949. doi:10.5507/tvv.2017.007.

DOFKOVÁ, R. a kol. Indentifikace výukových metod používaných při přípravě budoucích učitelů matematiky. In Trends in Education. Rok 2017, ročník 10, číslo 1. Olomouc: Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci, 2017. ISSN 1805-8949. doi:10.5507/tvv.2017.004.

BÁRTEK, K., NOCAR, D., LAITOCHOVÁ, J. Digital Learning Objects by the View of Czech Mathematics Teachers. In EDULEARN17 Proceedings. Barcelona: IATED, 2017. ISBN 978-84-697-3777-4 / ISSN 2340-1117. doi:10.21125/edulearn.2017.0927. WOS:000493048105043.

TANG, Q., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D., BÁRTEK, K. The Depth Fusion of Education in Elementary School and Information Technology - Based on the Analysis of Questionnaires. In EDULEARN17 Proceedings. Barcelona: IATED, 2017. ISBN 978-84-697-3777-4 / ISSN 2340-1117. doi:10.21125/edulearn.2017.0579. WOS:000493048103090.

DOFKOVÁ, R. - NOCAR, D. Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky. In Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax. Banská Bystrica: Belianum - Vydavateľstvo UMB, 2017. ISBN 978-80-557-1236-9.

DOFKOVÁ, R. - NOCAR, D. Prospective Teachers' Beliefs Regarding Their Preparedness for Teaching Mathematics at Elementary Schools. In INTED2017 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2 / ISSN 2340-1079. doi:10.21125/inted.2017.0658. WOS:000413668602049

NOCAR, D. a kol. ICT in Mathematics at Elementary Schools in China and Czech Republic. In INTED2017 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2 / ISSN 2340-1079. doi:10.21125/inted.2017.1680. WOS:000427401302036

TANG, Q., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D., MENGJIAO, L. The report of investigation primary school and lower secondary school education informatization in Leshan city. In e-PEDAGOGIUM: An independent scientific journal for interdisciplinary research in pedagogy, Volume 2016, Issue IV. Olomouc: Palacký University, 2016. ISSN 1213-7758.

NOCAR, D. - ZDRÁHAL, T. Funkcja sinus i nasłonecznienie. In Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Tom 4. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 2016. ISBN: 978-83-63196-93-6.

NOCAR, D. - ZDRÁHAL, T. ICT Tools Used in Teaching and Learning Concept of Function in School Mathematics. In ICERI2016 Proceedings. Seville: IATED, 2016. ISBN 978-84-617-5895-1 / ISSN 2340-1095. doi:10.21125/iceri.2016.1003 WOS:000417330200002

BÁRTEK, K., NOCAR, D., WOSSALA, J. ICT Training of Mathematics Teachers in the Context of Their Current Educational Needs. In ICERI2016 Proceedings. Seville: IATED, 2016. ISBN 978-84-617-5895-1 / ISSN 2340-1095. doi:10.21125/iceri.2016.1081. WOS:000417330200051

NOCAR, D. a kol. Educational Hardware and Software in Math Education at Elementary Schools in Czech Republic. In ICERI2016 Proceedings. Seville: IATED, 2016. ISBN 978-84-617-5895-1 / ISSN 2340-1095. doi:10.21125/iceri.2016.1541. WOS:000417330202076

NOCAR, D. - ZDRÁHAL, T. Efficiency of the Dynamic Geometry Software for Self-education on One Geometric Concept. In Trends in Education. Rok 2016, ročník 9, číslo 1. Olomouc: Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci, 2016. ISSN 1805-8949. doi:10.5507/tvv.2016.027.

NOCAR, D., TANG, Q., BÁRTEK, K. Educational Hardware and Software: Digital Technology and Digital Educational Content. In EDULEARN16 Proceedings. Barcelona: IATED, 2016. ISBN 978-84-608-8860-4 / ISSN 2340-1117. doi:10.21125/edulearn.2016.1764. WOS:000402955903079

BÁRTEK, K. - NOCAR, D. Mathematic Education Support by Digital Learning Objects. In EDULEARN16 Proceedings. Barcelona: IATED, 2016. ISBN 978-84-608-8860-4 / ISSN 2340-1117. doi:10.21125/edulearn.2016.1707. WOS:000402955903045

NOCAR, D. - ZDRÁHAL, T. Vizualizace specifických množin bodů kuželoseček pomocí nástrojů dynamické geometrie. In STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK, Rok 2016, ročník XV, číslo 4. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISSN 1336-2232.

DOFKOVÁ, R. - NOCAR, D. Učebny nové generace - nové příležitosti pro primární matematické vzdělávání. In EME2016 Proceedings. Olomouc: Profi-tisk Group s.r.o., 2016. ISBN 978-80-905281-3-0.

HODAŇOVÁ, J. - NOCAR, D. Mathematics Importance in Our Life. In INTED2016 Proceedings. Valencia: IATED, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7 / ISSN 2340-1079. doi:10.21125/inted.2016.0172. WOS:000402738403015

BÁRTEK, K. - NOCAR, D. Digital Learning Objects as a Support for New Teaching Methods. In INTED2016 Proceedings. Valencia: IATED, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7 / ISSN 2340-1079. doi:10.21125/inted.2016.1552. WOS:000402738402088

NOCAR, D. - ZDRÁHAL, T. A Cosine Function. In Mathematica V. Scientific Issues. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo Katolickej univerzity v Ružomberku, 2015. ISBN 978-80-561-0296-1.

NOCAR, D. - ZDRÁHAL, T. The Potential of Dynamic Geometry for Inquiry Based Education. In EDULEARN15 Proceedings. Barcelona: IATED, 2015. ISBN 978-84-606-8243-1 / ISSN 2340-1117. WOS:000376685705008

NOCAR, D. - ZDRÁHAL, T. Badatelsky orientovaná výuka s Cabri v přípravě budoucích učitelů matematiky. In Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2015. ISBN 978-80-7394-549-7.

WOSSALA, J., JANSKÁ, L., NOCAR, D., RŮŽIČKOVÁ, L. CLIL a motivace ve výuce matematiky. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7598-6.

NOCAR, D. - ZDRÁHAL, T. Nulová hypotéza versus intervaly spolehlivosti. In Trendy ve vzdělávání, č. 1/2015, roč. 8. Olomouc: Katedra technické a informační výchovy PdF UP, 2015. ISSN 1805-8949.

NOCAR, D. - NOVÁK, B. Objevujeme s Cabri. In STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK, Rok 2015, ročník XIV, číslo 2. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo Katolickej univerzity v Ružomberku, 2015. ISSN 1336-2232.

NOCAR, D. Výuka matematiky s podporou ICT. [online]. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2015. 66 s.

NOCAR, D. Základy informatiky. [online]. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2015. 78 s.

HODAŇOVÁ, J., NOCAR, D., ZDRÁHAL, T., HRDLIČKOVÁ, V. Proces internacionalizace v přípravě učitelů matematiky na pedagogických fakultách. In História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita, 2014. ISBN 978-80-555-1237-2.

HODAŇOVÁ, J. - NOCAR, D. Geometrické křivky v rovině. In Trendy ve vzdělávání, 1/2014, ročník VII. Olomouc: Katedra technické a informační výchovy PdF UP, 2014. ISSN 1805-8949.

UHLÍŘOVÁ, M., WOSSALA, J., NOCAR, D., LAITOCHOVÁ, J. Aplikace angličtiny ve výuce primární matematiky. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica IX. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISSN 0862-9765.

NOCAR, D. Matematické aplikace výpočetní techniky. [online] Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2014. 71 s.

NOCAROVÁ, J. - NOCAR, D. Sbírka úloh k rozvoji finanční gramotnosti žáků ZŠ a SŠ. In Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. [CD-ROM]. Olomouc: GEVAK, 2014. ISBN 978-80-86768-97-7.

NOCAR, D. Penzijní připojištění. In Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. [CD-ROM]. Olomouc: GEVAK, 2014. ISBN 978-80-86768-97-7.

NOCAR, D. Stavební spoření. In Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. [CD-ROM]. Olomouc: GEVAK, 2014. ISBN 978-80-86768-97-7.

MOLNÁR, J., NOVÁK, B., BÁRTKOVÁ, E., CALÁBEK, P., NOCAR, D., HÁTLE, J. Matematický klokan 2013. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3881-8.

WOSSALA, J., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D., JANSKÁ, L. Content and Language Integrated Learning in Mathematics Education. In Usta ad Albim BOHEMICA, rok 2013, ročník XIII, číslo 3. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2013. ISSN 1802-825X.

BÁRTKOVÁ, E., NOCAR, D., BÁRTEK, K. Využití algebraických hyperstruktur při určování dědičnosti krevních skupin. In Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Tom 3. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013. ISBN 978-83-63196-46-2.

BÁRTEK, K., BÁRTKOVÁ, E., NOCAR, D. Matematika v díle Albrechta Dürera. In Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Tom 3. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013. ISBN 978-83-63196-46-2.

NOCAR, D. Základy informačních technologií. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2013. 82 s.

NOCAR, D. Informační technologie. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2013. 76 s.

NOCAR, D. - BÁRTKOVÁ, E. Motivace nadaných žáků a studentů k řešení úloh pomocí ICT. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Novotná, j. ed., Brno: Masarykova univerzita, 2012. 232 s. ISBN 978-80-210-6144-6.

WOSSALA, J. - NOCAR. D. Integrace anglického jazyka do výuky matematických předmětů na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů II. [CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6148-4.

NOCAR, D. - BÁRTKOVÁ, E. Motivace nadaných žáků a studentů k řešení úloh pomocí ICT. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. [CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5886-6.

NOCAR, D. Financial Literacy Standard at Elementary Schools in the Czech Republic. In Billich, M. MATHEMATICA IV, Scientific Issues. Ružomberok, Slovensko: VERBUM - Catholic University in Ružomberok Press, 2012. ISBN 978-80-8084-954-2.

NOCAR, D. Finanční gramotnost na prvním stupni základní školy. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica VIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISSN 0862-9765.

MOLNÁR, J., NOVÁK, B., BÁRTKOVÁ, E., CALÁBEK, P., NOCAR, D., HÁTLE, J. Matematický klokan 2012. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3231-1.

BÁRTKOVÁ, E., BÁRTEK, K. NOCAR, D., VANĚK, V. Matematika v genetice. In Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w kształceniu powszechnym. Nowy Sącz: Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. ISBN 978-83-63196-04-2.

NOCAR, D., BÁRTKOVÁ, E. Výskyt zlatého čísla φ v přírodě. In Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w kształceniu powszechnym. Nowy Sącz: Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. ISBN 978-83-63196-04-2.

NOCAR, D., STOPENOVÁ, A. Inovovaný koncept předmětu Repetitorium matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process, Proceedings of electronic version of reviewed contribution. Brno: Univerzita obrany, 2011. ISBN 978-80-7231-779-0.

MOLNÁR, J., NOVÁK, B., BÁRTKOVÁ, E., CALÁBEK, P., NOCAR, D., HÁTLE, J. Matematický klokan 2011. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2914-4.

VANĚK, V., NOCAR, D. The Beginning of the Content and Language Integrated Learning at the Department of Mathematics at the Faculty of Education at Palacky University in Olomouc. In CAREER-EU 2010 European Career Guidance Counselling Conference Proceedings. Limassol: University of Cyprus, 2010.

NOCAR, D. Počátky integrace obsahového a jazykového vzdělávání na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process - Proceedings of electronic version of reviewed contribution. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-722-6.

NOCAR, D. Inovovaný koncept matematické složky profesní přípravy učitelů primární školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica VII. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISSN 0862-9765.

MOLNÁR, J., NOVÁK, B., NAVRÁTILOVÁ, D., CALÁBEK, P., NOCAR, D., HÁTLE, J. Matematický klokan 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2666-2.

NOVÁK, B. - NOCAR, D. K jedné možnosti využití studijních opor DiV v matematické přípravě učitelů primárních škol. In XXI. DIDMATTECH 2008 1st part. Eger: Eszterházy Károly College, 2009. ISBN 978-963-9894-17-4.

MOLNÁR, J., NOVÁK, B., NAVRÁTILOVÁ, D., CALÁBEK, P., NOCAR, D. Matematický klokan 2009. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2384-5.

MOLNÁR, J., NOVÁK, B., NAVRÁTILOVÁ, D., CALÁBEK, P., NOCAR, D. Matematický klokan 2008. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2130-8.

NOCAR, D. - SKALKOVÁ, R. Multimédia ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. In Makos 2006. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN 978-80-244-1760-8.

NOCAR, D. Úvod do distančního vzdělávání a e-learningu in Příručka pro tutora. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1641-0.

NOCAR, D. - SKALKOVÁ, R. Motivační aspekt multimediálních výukových programů ve výuce matematiky na ZŠ. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae, Matematika V. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2007. ISBN 978-80-223-2367-3.

HÁTLE, J., MOLNÁR, J., NOCAR, D. Přírodovědný klokan 2006/2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1761-5.

MOLNÁR, J., NOVÁK, B., NAVRÁTILOVÁ, D., CALÁBEK, P., NOCAR, D. Matematický klokan 2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1812-4.

CIHLÁŘ, J., NOCAR, D., ZELENKA, M. Využití informačních a komunikačních technologií ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠ. In Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP. 1. vyd. Praha: JČMF, 2006. [Print]. ISBN 80-7015-097-1, [CD-ROM]. ISBN 80-7015-085-8.

NOCAR, D. Blended learning a vzdělávací program projektu @div. In XXIV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2006. Adresář: 6clanky/4nocard.pdf. ISBN 80-7231-139-5.

NOCAR, D. - SKALKOVÁ, R. Motivační aspekt multimediálních výukových programů ve výuce matematiky na ZŠ. In Elektronické médiá vo vyučovaní matematiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. ISBN 978-80-223-2367-3.

NOCAR, D. Od e-learningu k blended learningu. In Bulletin Komory daňových poradců České republiky, 6/06. Brno: Komora daňových poradců České republiky, 2006. ISSN 1211-9946.

VANĚK, V. - NOCAR, D. E-learningová podpora matematicky talentovaných žáků. In MAKOS 2005. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2006. ISBN 80-7318-360-9.

MOLNÁR, J., NOVÁK, B., NAVRÁTILOVÁ, D., CALÁBEK, P., NOCAR, D. Matematický klokan 2006. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1507-0.

HODAŇOVÁ, J., NOCAR, D., VANĚK, V. Konstrukční geometrie I. Kuželosečky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 1. vydání, 84 s. ISBN 132 80-244-1091-5.

NOCAR, D. Výhody a nevýhody elektronických studijních opor oproti studijním oporám tištěným. In XXIII. International Colloquium on the Acquisition Process Management. [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2005. ISBN 80-85960-92-3.

NOCAR, D. Standardy v e-learningu. In Efficiency and Responsibility in Education – Proceedings of Papers 2005. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. ISBN 80-213-1349-8.

NOCAR, D. Standards in E-learning. In Trendy technického vzdělávání 2005. [CD-ROM]. Olomouc: Katedra technické a informační výchovy PdF UP, 2005. ISBN 80-7220-227-8.

NOCAR, D. Blended learning a jeden jeho konkrétní případ v praxi. In Alternativní metody výuky 2005. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-7305-511-2.

KOPECKÝ, K. - NOCAR, D. Úvod do anatomie standardu S.C.O.R.M. In BELCOM'05 - Building Effective Learning Communities. Praha: České vysoké učení technické, 2005. ISBN 80-01-03203-5.

NOCAR, D. E-learning v distančním vzdělávání. In Bulletin Komory daňových poradců České republiky, 5/05. Brno: Komora daňových poradců České republiky, 2005. ISSN 1211-9946.

MOLNÁR, J., NOVÁK, B., NAVRÁTILOVÁ, D., CALÁBEK, P., NOCAR, D. Matematický klokan 2005. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-11179-2.

NOCAR, D. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání II (e-learning). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. Praha. Votobia, 2004. ISBN 80-7220-201-4.

NOCAR, D. E-learning v celoživotním vzdělávání učitelů. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. ISBN 80-8083-107-6.

NOCAR, D. E-learning v distančním vzdělávání. In III. národní konference Distanční vzdělávání v ČR – Současnost a budoucnost. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2004. ISBN 80-86302-02-4.

NOCAR, D. - KOPECKÝ, K. Různé úrovně využití ICT k učení se, především v DiV. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2004. ISBN 80-7231-116-6.

NOCAR, D. a kol. E-learning v distančním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0802-3.

FIALA, J., NOCAR, D., SKALKOVÁ, R., VANĚK, V. Recenze: ClassPad 300. In e-Pedagogium, číslo I/2004. [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISSN 1213-7499.

NOCAR, D. ICT ve výuce matematiky. In Department of mathematics Report Series. Volume 11 (2003). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. ISSN 1214-4681.

NOCAR, D. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů I. Praha: Votobia, 2003. ISBN 80-7220-163-8.

RŮŽIČKOVÁ, B. – NOCAR, D. Internet napomáhá mimoškolnímu vzdělávání našich dětí aneb Škola za školou. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2003. ISBN 80-7231-105-0.

NOCAR, D. Informační a komunikační technologie ve škole. In Trendy ve vyučování matematice. [CD-ROM]. Olomouc: Pedagogické centrum, 2003. ISBN 80-7220-162-X.

KOPECKÝ, K., NOCAR, D., KOPECKÝ, R. OCR technologie v pedagogických disciplínách (stručný úvod do problematiky). In e-Pedagogium, číslo III/2003. [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. ISSN 1213-7499.

RŮŽIČKOVÁ, B. – NOCAR, D. Nové trendy ve vzdělávání – šance pro každého. In XVI. DIDMATTECH 2003. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-7220-150-6.


Projekty

2020 Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci, č. proj.: FRUP_2020_002
Inovace ICT předmětů pregraduální přípravy učitelů matematiky k posílení rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení
hlavní řešitel
2020 - 2022 ESIF (OP VVV) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274
Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů
člen realizačního týmu
2019 Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci, č. proj.: FRUP_2019_029
Inovace ICT předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů matematiky
hlavní řešitel
2019 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2019_001
Připravenost učitelů matematiky na rozvoj digitální gramotnosti žáků
spoluřešitel
2019 Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci, č. proj.: FRUP_2019_026
Inovace didakticko-matematických předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů
spoluřešitel
2018 - 2021 ESF (OPZ) reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010303
Máme práci!!
odborný lektor
2018 - 2020 ESF (OP VVV) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366
Podpora rozvoje digitální gramotnosti
spoluřešitel (oborový didaktik předmětového modulu Matematika a její aplikace)
2018 - 2020 ESF (OP VVV) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522
Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí
spoluřešitel (odborný pracovník výzkumu)
2018 Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci, č. proj.: FRUP_2018_037
Inovace předmětů Katedry matematiky PdF UP zaměřených na moderní didaktické prostředky ve výuce matematiky
hlavní řešitel
2017 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2017_014
ICT ve výuce matematiky na moravských základních školách (Česká republika) a školách provincie
S'-čchuan (Čína)

spoluřešitel
2017 Grantový fond děkana pro akademické pracovníky PdF UP
Pregraduální příprava učitelů matematiky jako model edukační reality
spoluřešitel
2017 - 2019 ESF (OP VVV) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669
PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
spoluřešitel (expert interdisciplinárních aktivit)
2016 - 2019 ESF (OP VVV) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
spoluřešitel (odborník na oborové didkatiky a mezipředmětové vztahy)
2016 - 2018 ESF (OP VVV) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000131
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk
odborný lektor
2016 Grantový fond děkana pro akademické pracovníky PdF UP
Výzvy matematického vzdělávání nové generace
spoluřešitel
2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2016_009
ICT v matematice na základních školách v Olomouci a Leshan City
spoluřešitel
2015 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_005
Nulová hypotéza versus intervaly spolehlivosti
spoluřešitel
2015 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_034
Vliv integrace cizího jazyka do výuky přírodovědných předmětů
spoluřešitel
2014 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0013
Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
člen realizačního týmu
2014 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0036
Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v kontextu kurikulární reformy
člen realizačního týmu
2014 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.1.26/03.0011
Rozvoj podnikatelských dovedností žáků
člen realizačního týmu
2014 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2014026
Vliv metody CLIL na klima výuky a motivaci žáků
spoluřešite
2013 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.3.45/02.0014
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji
člen realizačního týmu
2013 IGA interní grantová soutěž UP, č. projektu PdF_2013_029
Klima třídy a motivace žáků při využívání metody CLIL ve výuce matematiky
spoluřešitel
2013 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0011
Univerzita Palackého - centrum vědy pro všechny
autor a lektor KA Věda a výzkum na klíč
2012 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0177
Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce
člen realizačního týmu
2012 FRVŠ F5 č. proj. 274/2012
Inovace předmětu Ekonomická a finanční matematika
řešitel
2011 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014
Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
hlavní řešitel - vedoucí projektu (od 2012)
2011 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0015
Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání
hlavní řešitel - manažer projektu
2011 FRVŠ F5 č. proj. 1164/2011
Tvorba předmětu Aplikace vybraných partií matematiky
spoluřešitel
2011 FRVŠ F6 č. proj. 1515/2011
Inovace předmětu Repetitorium matematiky
řešitel
2011 - 2013 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0319
Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na Pedagogické fakultě UP v Olomouci
člen realizačního týmu
2010 FRVŠ A č. proj.: 120/2010
Rozvoj a inovace počítačových učeben
řešitel
2009 - 2012 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0104
Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce
člen realizačního týmu
2009 FRVŠ A č. proj.: 475/2009
Modernizace laboratoře výpočetní techniky
spoluřešitel
2006 Rozvojový projekt č. 468 (tem. ok. 4, spec. 4c)
Podpora použití informačních systémů na PdF UP v návaznosti na modernizaci informační infrastruktury počítačových učeben a vzdělávacích portálů
člen řešitelského týmu (za Katedru matematiky, uč. P26)
2006 FRVŠ F5 č. proj.: 1240/2006
Multimédia ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
spoluřešitel
2006 - 2008 ESF (OP RLZ) reg. č.: CZ.04.1.03/3.2.15.3
Zvýšení úrovne vzdelávání v matematice ve studijním oboru Ucitelství pro 1. stupeň základní školy
člen realizačního týmu
2006 - 2007 ESF (OP RLZ) reg. č.: CZ.04.1.03/3.3.12.1/0032
Akademie distančního vzdělávání
člen realizačního týmu
2005 - 2007 ESF (OP RLZ) reg. č.: CZ.04.1.03/3.1.15.1/0237
Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě Školního vzdělávacího programu
spoluautor studijních materiálů
2003 - 2005 GAČR 406/03/h012
Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu ČR do EU
člen řešitelského kolektivu 
   

Autor kurzů CŽV

  Digitální gramotnost pro učitele matematiky SŠ

  Tablet ve výuce matematiky

  Rozvoj finanční gramotnosti v hodinách matematiky na 2. st. ZŠ


Členství ve vědeckých a odborných společnostech

od roku 2019 European Mathematical Society (EMS)
od roku 2019 Česká pedagogická společnost (ČPdS)
od roku 2014 Česká společnost pro geometrii a grafiku (ČSGG)
od roku 2014 Česká matematická společnost (ČMS)
od roku 2013 Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)
od roku 2002 Společnost učitelů matematiky (SUMA)
od roku 2002 Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF)
4. 7. 2014 - Čestné uznání JČMF

 


Spolupráce s mezinárodními společnostmi

sdiwc

Society of Digital Information and Wireless Communications (Hong Kong)

členství v řídících výborech mezinárodních konferencí:
ICEEE2019 (Lodz, Poland), AIPR2019 (Lodz, Poland), DICTAP2018 (Lodz, Poland), ICEEE2018 (Lodz, Poland), AIPR2018 (Lodz, Poland), ICEEE2017 (Lodz, Poland), AIPR2017 (Lodz, Poland), NMAM2016 (Lodz, Poland), AIPR2016 (Lodz, Poland), CSCEET2016 (Lodz, Poland), ICeND2015 (Lodz, Poland), CSCESM2015 (Lodz, Poland)

wiars

World Institute for Advanced Research and Science (Portugal)

členství v mezinárodních vědeckých výborech konferencí:
END2020 (Zagreb, Croatia), END2019 (Porto, Portugal)

 


Další aktivity a členství

27.-29.6.2020 člen mezinárodního vědeckého výboru
International Conference on Education and New Developments 2020 (END2020), Zagreb, Croatia
16.-18.9.2019 člen řídícího výboru
The 8th International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE2019), Lodz, Poland
16.-18.9.2019 člen řídícího výboru
The Sixth International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition (AIPR2019), Lodz, Poland
22.-24.6.2019 člen mezinárodního vědeckého výboru
International Conference on Education and New Developments 2019 (END2019), Porto, Portugal
10.-12.4.2019 člen Vědeckého a programového výboru
Reflexia súčasných schopností a potrieb žiakov mladšieho školského veku (EME2019), Bratislava, Slovakia
od 2019 EMEJ
Śéfredaktor mazinárodního časopisu Elementary Mathematics Education Journal
17.-19.9.2018 člen řídícího výboru
The 8th International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP2018), Lodz, Poland
17.-19.9.2018 člen řídícího výboru
The Seventh International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE2018), Lodz, Poland
17.-19.9.2018 člen řídícího výboru
The Fifth International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition (AIPR2018), Lodz, Poland
17. 5. 2018 člen poroty soutěže "Nejlepší svítidlo" Střední průmyslové školy strojnické, tř. 17. listopadu, Olomouc
organizátor soutěže: OK4Inovace
25.-27.4.2018 člen mezinárodního programového výboru
Perspektivy primárního vzdělávání matematice (EME2018), Olomouc
(Perspectives of primary mathematics education)
18.-20.9.2017 člen řídícího výboru
The Sixth International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE2017), Lodz, Poland
18.-20.9.2017 člen řídícího výboru
The Fourth International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition (AIPR2017), Lodz, Poland
31.5.-2.6.2017 chairman sekce "GeoGebra" mezinárodní konference
Olomoucian Days of Applied Mathematics (ODAM2017)
26.-28.4.2017 chairman sekce "Efektívne využívanie moderných technológií vo vyučovaní matematiky" mezinárodní konference
Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax (EME2017), Tále, Slovakia
od 2017 mk
garant kategorie Benjamín mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan,
od 2018 člen organizačního výboru soutěže
19.-21.9.2016 člen řídícího výboru
The International Conference Numerical Methods and Applied Mathematics (NMAM2016), Lodz, Poland
19.-21.9.2016 člen řídícího výboru
The Third International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition (AIPR2016), Lodz, Poland
19.-21.9.2016 člen řídícího výboru
The Third International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Education Technologies (CSCEET2016), Lodz, Poland
20.-22.4.2016 člen mezinárodního programového výboru
Primární matematické vzdělávání v souvislostech, Olomouc
(Primary mathematics education in context)
21.-23.9.2015 člen řídícího výboru
The Fourth International Conference on e-Technologies and Networks for Development (ICeND2015), Lodz, Poland
21.-23.9.2015 člen řídícího výboru
The Second International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media (CSCESM2015), Lodz, Poland
od 2013 UM
člen Redakční rady časopisu Učitel matematiky
vydávaný Jednotou českých matematiků a fyziků
23.-25.4.2014 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace
(Mathematics education in primary school - tradition, innovation)
7.-8.11.2012 člen vědeckého a odborného výboru mezinárodní konference
ICT ve vzdělávání, Olomouc
(ICT in Education)
25.-27.4.2012 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Specifika matematické edukace v prostředí primární školy
(Specifics of mathematics education in primary school)
28.-30.4.2010 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy
(Mathematical Education in a Context of Changes in Primary School)
23.-25.4.2008 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy
(Mathematical Education from Pupil's and Primary School Teacher's view)
19.-21.4.2006 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy
(Mathematics as a Background of Personality Development of Primary School Pupil)
2006 - 2014 člen revizní komise
JČMF - pobočka Olomouc
22.-24.4.2004 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Cesty (k) poznávání v matematice primární školy
(Ways to Understanding of Mathematics at Primary School)

 


Nepublikované přednášky (konference, zvané přednášky, mobility,...)

název akce: Podpora moderních trendů ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků
na Univerzitě Palackého v Olomouci (projekt MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky)
datum a místo: 3. 12. 2019, PdF UP Olomouc
název přednášky: Metody řešení Apolloniových úloh pomocí ICT
   
název akce: Moderní trendy ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků
na Univerzitě Palackého v Olomouci (projekt MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky)
datum a místo: 15. 11. 2018, PdF UP Olomouc
název přednášky: Mezipředmětové vztahy s matematikou - matematika kolem nás
   
název akce: Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2018
datum a místo: 8. 11. - 10. 11. 2018, Srní na Šumavě
název přednášky: Matematika v přírodních vědách na ZŠ
   
název akce: přednáška v rámci zavádění soutěže Matematický klokan na ZŠ Velký Újezd
datum a místo: 31. 10. 2018, Velký Újezd
název přednášky: Historie soutěže Matematický klokan
   
název akce: Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
datum a místo: 31. 5. 2018, Horka nad Moravou (Sluňákov)
název přednášky: Matematika, člověk a příroda
   
název akce: Seminář pro zapálené učitele (v rámci projektu PŘÍRODA)
datum a místo: 23. 3. 2018, Olomouc (PřF UP)
název přednášky: Čísla Fibonacciho posloupnosti a číslo φ v přírodě
název akce: workshop organizátorů mezinárodní soutěže Matematický klokan
datum a místo: 13. 1. 2018, Karlov
název přednášky: Nová verze on-line podpory pro ČR mezinárodní soutěže Matematický klokan
název akce: Seminář v rámci MAP "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk"
datum a místo: 3. 4. 2017, Šternberk
název přednášky: Moderní formy výuky
název akce: Semináře z didaktiky matematiky a elementární matematiky
datum a místo: 12. 4. 2016, PřF UP v Olomouci
název přednášky: Ke kruhové inverzi
název akce: konference s mezinárodní účastí "Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II"
datum a místo: 17. - 19. 6. 2013, PdF MU v Brně
název přednášky: Digitální výukové objekty ve vzdělávání matematicky nadaných žáků na 1. stupni ZŠ
název akce: vědecká konference s mezinárodní účastí "Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů"
datum a místo: 3. 4. 2013, PřF UP v Olomouci
název přednášky: Inovativní přístupy v profesní přípravě učitelů matematiky na PdF UP pro uplatnění v konkurenčním prostředí
název akce: podzimní škola péče o talenty s mezinárodní účastí "MAKOS 2012"
datum a místo: 3. - 6. 10. 2012, Rejvíz
název přednášky: Úlohy k finanční gramotnosti pro 1. st. ZŠ
název akce: přednáška v rámci mobilit ERASMUS
datum a místo: 13. 4. 2011, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
název přednášky: Matematika v přírodě
název akce: VIII. mezinárodní konference "Problematika vzdělávání úředníků veřejné správy"
datum a místo: 31. 8. 2006, Olomouc
název přednášky: E-learning v problematice vzdělávání úředníků veřejné správy
název akce: 12. ročník semináře o výuce matematiky a informatiky pro středoškolské profesory
datum a místo: 3. 2. 2006, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
název přednášky: Blended learning pro efektivnější vzdělávání
název akce: Kurz pro autory v DiV
datum a místo: 13. 4. 2006, UNO Praha spol. s r.o.
název přednášky: E-learning v DiV
název akce: seminář "eLearningová podpora výuky"
datum a místo: 17. 5. 2006, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
název přednášky: Principy distančního vzdělávání
název akce: Seminář "Tvorba distančních textů a didaktických testů"
datum a místo: 25. 11. 2005, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní v Brně
název přednášky: Didaktické testy
název akce: kurz "Distanční vzdělávání"
datum a místo: 13. 4. 2005, Vyšší odborná škola živnostenská Přerov
název přednášky: E-learning v distančním vzdělávání
název akce: cyklus seminářů "Distanční vzdělávání profesionálně"
datum a místo: 1. 2. 2005, Informační centrum Univerzity Palackého v Olomouci
název přednášky: Multimédia a Internet
název akce: workshop organizátorů mezinárodní soutěže Matematický klokan
datum a místo: 13. 1. 2005, Malá Morávka
název přednášky: On-line podpora pro ČR mezinárodní soutěže Matematický klokan

 


Externí profily

  publons   ORCID profile
  publons   publons WOS profile
linkedin   LinkedIn profile
researchgate   ResearchGate profile
  google scholar   GoogleScholar profile
Impactio   Academic impact analytics
 academia logo   Academia.edu profile

 

 


Změna začátku zimního semestru ak. roku 2020/2021
19. 09. 2020

Milé studentky, milí studenti, dovolujeme si upozornit na změnu začátku semestru akademického roku 2020/2021 na KMT v souladu se Sdělením děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních...

Jan Wossala

Číst dál...

Doktorský studijní program
04. 05. 2020

29. dubna 2020 byla schválena akreditace doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání. Na Katedře matematiky tak bude již od příštího akademického roku možné objevovat krásy...

David Nocar

Číst dál...

Návštěva na KMT
28. 01. 2020

Katedru matematiky navštívila v rámci sítě Ceepus paní proděkanka PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA z Prešovské univerzity v Prešově. V rámci diskuse jsme měli mimo jiné možnost sdílet...

Jan Wossala

Číst dál...

Den otevřených dveří na katedře matematiky
16. 01. 2020

Milé zájemkyně a zájemci o studium, v sobotu 18.1.2020 budou v době od 8:00 - 14:00 v učebně N24 v rámci Dne otevřených dveří podávány informace pro zájemce o studiu na katedře matematiky formou...

Radka Dofková

Číst dál...

Setkání kateder matematiky
09. 01. 2020

Dne 8.1. 2020 proběhl již tradiční společný pracovní seminář kateder matematiky moravských pedagogických fakult, tentokrát na Katedře matematiky PdF UP v Olomouci. Členové kateder matematiky z...

Jan Wossala

Číst dál...