Uhlirova s  

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

odborný asistent - akademický pracovník

Profil Kontakty Konzultační hodiny Výuka Publikace Projekty Členství Další aktivity

Profil

Odborné zaměření na matematickou přípravu budoucích učitelů 1. st. ZŠ, projekty ve výuce matematiky, multimedia ve výuce matematiky, řešení matematických úloh


Kontakty

tel.: 58 563 5712
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracovna č: 


Konzultační hodiny

Úterý: 10:30 - 11:15
Jinak dle dohody.


Výuka

Úvod do studia matematiky (USMB)
Aritmetika (ARITB)
Projekty ve vyučování matematice (MPPVM)
Výuka matematiky s podporou ICT (VMICT)
Řešení matematických úloh (RMU)
Multimédia ve výuce matematiky (MVM)
Matematika 2 (MAT2)
Matematika 3 (MAT3)
Rozvíjení matematických schopností (ABILI)


Publikace

UHLÍŘOVÁ M. Sémantický prostor edukační implementace ICT. In: Matematika 3 - ACTA UNEVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS. Olomouc: Vydavatelství UP, 2008, s. 274 - 279. ISBN 978-80-244-1963-3.

HOTOVÁ, E., UHLÍŘOVÁ, M. Vzdělávání matematicky nadaných žáků – modul projektu „Aktuální trendy ve výuce matematiky“. In: XXVI. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany 2008, s. 38. ISBN 978-80-7231-511.

UHLÍŘOVÁ M. Teacher attitudes towards ICT school implementation. In: Proceedings International Conference Presentation of Mathematics. Liberec: TU v Liberci, 2008, s. 193-198. ISBN978-80-7372-434-4.

UHLÍŘOVÁ M. Model of the teacher development with re-spect to the level of ICT . In: Matematika 4 - ACTA UNEVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS. Olomouc: Vydavatelství UP, 2010, s. 308 - 312. ISBN 978-80-244-1963-3, ISSN 0862-9765.

LAITOCHOVÁ J., UHLÍŘOVÁ M. Some solution formulas for first order difference equations Proceedings Applied Natural Sciences. In: Proceedings Applied Natural Sciences Conference. Trnava, Publisher University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2011, s. 131-135. ISBN 131-135 978-80-8105-266-8.

UHLÍŘOVÁ M., LAITOCHOVÁ J. Pojmová mapa jako most k porozumění matematice. In: Matematika 5 - ACTA UNEVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS. Olomouc: Vydavatelství UP, 2012, s. 302 - 3074. ISBN 978-80-244-3048-5 ISSN 0862-9765.

UHLÍŘOVÁ M. Vnímání matematiky studenty učitelství prvního stupně ZŠ. In: Tomková, B., Mokriš, M. Matematika v primárnej škole. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, s. 256 - 260. ISBN 978-80-555-0765-1.

UHLÍŘOVÁ, M. Sémantický prostor předmětové preference studentů oboru Učitelství 1. stupně ZŠ. In: Valešová, H., Pechová, Z. (eds) Inovativní přístupy v primárním vzdělávání. Liberec: TU v Liberci, 2014, s.122-127. ISBN 978-80-7494-046-0.

UHLÍŘOVÁ, M. WOSSALA, J., NOCAR, D., LAITOCHOVÁ, J. Aplikace angličtiny ve výuce primární matematiky. In: Uhlířová, M. (ed) Matematika 6 - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc: Vydavatelství UP, 2014, s. 265 - 269. ISBN 978-80-244-4062-0, ISSN 0862-9765.

HODAŇOVÁ, J., LAITOCHOVÁ, J., UHLÍŘOVÁ, M. Phenomenon of Excellence at Future Teachers Training. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) INTED14 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2014, s. 665-670. ISBN: 978-84-616-8412-0, ISSN: 2340-1079.

UHLÍŘOVÁ, M. Primary School Teacher Typology According to the Level of ICT Implementation in Teaching Mathematics. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) EDULEARN14 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2014, s. 1238-1245. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117.


Projekty

2012 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0166
Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů (CeTPo)
člen realizačního týmu
   
2012 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0177
Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce (INTERMA)
člen realizačního týmu
   
2014 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_201402
Vliv metody CLIL na klima výuky a motivaci žáků
spoluřešitelka
   
2013 FRVŠ
Jazykově integrovaná výuka primární matematiky se zaměřením na angličtinu
spoluřešitelka
   
2011 - 2013 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0319
Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na Pedagogické fakultě UP v Olomouci
člen realizačního týmu
   
2011 FRVŠ
Tvorba předmětu Aplikace vybraných partií matematiky
spoluřešitelka
   
2008 FRVŠ
Aktuální trendy ve výuce matematiky
hl. řešitelka
   
2006 FRVŠ
Multimédia ve výuce matematiky
hl. řešitelka
   
2006 - 2008 Národní program výzkumu II STM Morava
Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědeckovýzkumnou činnost v oblasti přírodních věd - STM Morava
spoluřešitelka
   
2005 FRVŠ
Vybavení odborných učeben pro praktickou výuku výpočetní technikou a inovace počítačové učebny na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
spoluřešitelka
   
2002 - 2004 GAUK
Nestandardní motivační prostředí v matematice
spoluřešitelka
   

Členství

od roku Společnost učitelů matematiky (SUMA)
od roku Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF)

 


Další aktivity a členství

23.-25.4.2014 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace
(Mathematics education in primary school - tradition, innovation)
25.-27.4.2012 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Specifika matematické edukace v prostředí primární školy
Specifics of mathematics education in primary school
28.-30.4.2010 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy
Mathematical Education in a Context of Changes in Primary School
23.-25.4.2008 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy
Mathematical Education from Pupil's and Primary School Teacher's view
19.-21.4.2006 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy
(Mathematics as a Background of Personality Development of Primary School Pupil)
22.-24.4.2004 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Cesty (k) poznávání v matematice primární školy
(The Ways to Understanding of Mathematics at Primary School)

 


Nepublikované přednášky na konferencích

název akce:  
datum a místo:  
název přednášky:  
   

 


Externí profily

linkedin   LinkedIn profile
researchgate   ResearchGate profile
 academia logo   Academia.edu profile

 

 

 


Změna začátku zimního semestru ak. roku 2020/2021
19. 09. 2020

Milé studentky, milí studenti, dovolujeme si upozornit na změnu začátku semestru akademického roku 2020/2021 na KMT v souladu se Sdělením děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních...

Jan Wossala

Číst dál...

Doktorský studijní program
04. 05. 2020

29. dubna 2020 byla schválena akreditace doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání. Na Katedře matematiky tak bude již od příštího akademického roku možné objevovat krásy...

David Nocar

Číst dál...

Návštěva na KMT
28. 01. 2020

Katedru matematiky navštívila v rámci sítě Ceepus paní proděkanka PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA z Prešovské univerzity v Prešově. V rámci diskuse jsme měli mimo jiné možnost sdílet...

Jan Wossala

Číst dál...

Den otevřených dveří na katedře matematiky
16. 01. 2020

Milé zájemkyně a zájemci o studium, v sobotu 18.1.2020 budou v době od 8:00 - 14:00 v učebně N24 v rámci Dne otevřených dveří podávány informace pro zájemce o studiu na katedře matematiky formou...

Radka Dofková

Číst dál...

Setkání kateder matematiky
09. 01. 2020

Dne 8.1. 2020 proběhl již tradiční společný pracovní seminář kateder matematiky moravských pedagogických fakult, tentokrát na Katedře matematiky PdF UP v Olomouci. Členové kateder matematiky z...

Jan Wossala

Číst dál...