Uhlirova s  

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

zástupce vedoucí Katedry matematiky

Profil Kontakty Konzultační hodiny Výuka Publikace Projekty Členství Další aktivity

Profil

Odborné zaměření na matematickou přípravu budoucích učitelů 1. st. ZŠ, projekty ve výuce matematiky, multimedia ve výuce matematiky, řešení matematických úloh


Kontakty

tel.: 58 563 5712
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracovna č: 


Konzultační hodiny

Úterý: 10:30 - 11:15
Jinak dle dohody.


Výuka

Úvod do studia matematiky (USMB)
Aritmetika (ARITB)
Projekty ve vyučování matematice (MPPVM)
Výuka matematiky s podporou ICT (VMICT)
Řešení matematických úloh (RMU)
Multimédia ve výuce matematiky (MVM)
Matematika 2 (MAT2)
Matematika 3 (MAT3)
Rozvíjení matematických schopností (ABILI)


Publikace

UHLÍŘOVÁ M. Sémantický prostor edukační implementace ICT. In: Matematika 3 - ACTA UNEVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS. Olomouc: Vydavatelství UP, 2008, s. 274 - 279. ISBN 978-80-244-1963-3.

HOTOVÁ, E., UHLÍŘOVÁ, M. Vzdělávání matematicky nadaných žáků – modul projektu „Aktuální trendy ve výuce matematiky“. In: XXVI. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany 2008, s. 38. ISBN 978-80-7231-511.

UHLÍŘOVÁ M. Teacher attitudes towards ICT school implementation. In: Proceedings International Conference Presentation of Mathematics. Liberec: TU v Liberci, 2008, s. 193-198. ISBN978-80-7372-434-4.

UHLÍŘOVÁ M. Model of the teacher development with re-spect to the level of ICT . In: Matematika 4 - ACTA UNEVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS. Olomouc: Vydavatelství UP, 2010, s. 308 - 312. ISBN 978-80-244-1963-3, ISSN 0862-9765.

LAITOCHOVÁ J., UHLÍŘOVÁ M. Some solution formulas for first order difference equations Proceedings Applied Natural Sciences. In: Proceedings Applied Natural Sciences Conference. Trnava, Publisher University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2011, s. 131-135. ISBN 131-135 978-80-8105-266-8.

UHLÍŘOVÁ M., LAITOCHOVÁ J. Pojmová mapa jako most k porozumění matematice. In: Matematika 5 - ACTA UNEVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS. Olomouc: Vydavatelství UP, 2012, s. 302 - 3074. ISBN 978-80-244-3048-5 ISSN 0862-9765.

UHLÍŘOVÁ M. Vnímání matematiky studenty učitelství prvního stupně ZŠ. In: Tomková, B., Mokriš, M. Matematika v primárnej škole. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, s. 256 - 260. ISBN 978-80-555-0765-1.

UHLÍŘOVÁ, M. Sémantický prostor předmětové preference studentů oboru Učitelství 1. stupně ZŠ. In: Valešová, H., Pechová, Z. (eds) Inovativní přístupy v primárním vzdělávání. Liberec: TU v Liberci, 2014, s.122-127. ISBN 978-80-7494-046-0.

UHLÍŘOVÁ, M. WOSSALA, J., NOCAR, D., LAITOCHOVÁ, J. Aplikace angličtiny ve výuce primární matematiky. In: Uhlířová, M. (ed) Matematika 6 - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc: Vydavatelství UP, 2014, s. 265 - 269. ISBN 978-80-244-4062-0, ISSN 0862-9765.

HODAŇOVÁ, J., LAITOCHOVÁ, J., UHLÍŘOVÁ, M. Phenomenon of Excellence at Future Teachers Training. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) INTED14 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2014, s. 665-670. ISBN: 978-84-616-8412-0, ISSN: 2340-1079.

UHLÍŘOVÁ, M. Primary School Teacher Typology According to the Level of ICT Implementation in Teaching Mathematics. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds) EDULEARN14 Proceedings. Valencie: IATED Academy, 2014, s. 1238-1245. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117.


Projekty

2012 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0166
Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů (CeTPo)
člen realizačního týmu
   
2012 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0177
Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce (INTERMA)
člen realizačního týmu
   
2014 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_201402
Vliv metody CLIL na klima výuky a motivaci žáků
spoluřešitelka
   
2013 FRVŠ
Jazykově integrovaná výuka primární matematiky se zaměřením na angličtinu
spoluřešitelka
   
2011 - 2013 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0319
Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na Pedagogické fakultě UP v Olomouci
člen realizačního týmu
   
2011 FRVŠ
Tvorba předmětu Aplikace vybraných partií matematiky
spoluřešitelka
   
2008 FRVŠ
Aktuální trendy ve výuce matematiky
hl. řešitelka
   
2006 FRVŠ
Multimédia ve výuce matematiky
hl. řešitelka
   
2006 - 2008 Národní program výzkumu II STM Morava
Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědeckovýzkumnou činnost v oblasti přírodních věd - STM Morava
spoluřešitelka
   
2005 FRVŠ
Vybavení odborných učeben pro praktickou výuku výpočetní technikou a inovace počítačové učebny na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
spoluřešitelka
   
2002 - 2004 GAUK
Nestandardní motivační prostředí v matematice
spoluřešitelka
   

Členství

od roku Společnost učitelů matematiky (SUMA)
od roku Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF)

 


Další aktivity a členství

23.-25.4.2014 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace
(Mathematics education in primary school - tradition, innovation)
25.-27.4.2012 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Specifika matematické edukace v prostředí primární školy
Specifics of mathematics education in primary school
28.-30.4.2010 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy
Mathematical Education in a Context of Changes in Primary School
23.-25.4.2008 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy
Mathematical Education from Pupil's and Primary School Teacher's view
19.-21.4.2006 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy
(Mathematics as a Background of Personality Development of Primary School Pupil)
22.-24.4.2004 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Cesty (k) poznávání v matematice primární školy
(The Ways to Understanding of Mathematics at Primary School)

 


Nepublikované přednášky na konferencích

název akce:  
datum a místo:  
název přednášky:  
   

 


Externí profily

linkedin   LinkedIn profile
researchgate   ResearchGate profile
 academia logo   Academia.edu profile

 

 

 


Matematika jako základ - Noc vědců 2019
20. 09. 2019

Dne 27.9.2019 Katedra matematiky připravila akci Matematika jako základ v rámci akce Noc vědců, kterou organizuje Pedagogická fakulta UP Olomouc. Zájemci z řad široké veřejnosti si mohou vyzkoušet...

Jan Wossala

Číst dál...

BĚH S KLOKANEM 2019
19. 09. 2019

V sobotu 28. září 2019 se bude konat BĚH S KLOKANEM. Pozvánka na akci.

Jan Wossala

Číst dál...

Česko – Slovenská SVOČ 2019
11. 06. 2019

Ve dnech 07. 06. – 08. 06. 2019 se v Kostelci nad Černými lesy konala Česko – Slovenská soutěž prací z didaktiky matematiky a informační výchovy SVOČ 2019. KMT reprezentovala ing. Jitka Bartošová se...

Radka Dofková

Číst dál...

SVOUČ 2019
30. 04. 2019

pondělí 29.4.2019 prezentovali studenti své soutěžní práce zaměřené na matematiku pod vedením členů katedry matematiky na 13. ročníku konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti....

Radka Dofková

Číst dál...

Beseda s učiteli
25. 03. 2019

Ve středu 3. dubna 2019 od 10.30 se bude konat v posluchárně P25 beseda s učiteli v rámci didaktického semináře na téma "Rozvoj partnerských vztahů ve škole a výuka matematiky podle profesora...

Jan Wossala

Číst dál...