Mgr. Jan Wossala, Ph.D.

odborný asistent - akademický pracovník

Profil Kontakty Konzultační hodiny Výuka Publikace Projekty Členství Další aktivity

Profil

Odborné zaměření na informační a komunikační technologie ve vzdělávání, přístup CLIL ve vzdělávání, analytickou geometrii.


Kontakty

tel.: 58 563 5707
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracovna č: 3.39

 


Konzultační hodiny

Milí studenti, po dobu nouzového stavu v ČR proti šíření COVID-19, který omezuje mimo jiné i osobní kontakt studentů s vyučujícími, jsou možné konzultace pouze prostřednictvím e-mailu nebo jiných nástrojů, kterými je vedena online výuka z mé strany. Současně do odvolání jsou zrušeny mé zápočtové a zkouškové termíny předmětů ze zimního semestru.

Pondělí:   15:30 - 15:45 hod.
Jinak dle dohody.


Výuka

Výuka matematiky s podporou ICT (VMICT, UICQ)
Didaktické aplikace ICT 2 (MPIT2)
Repetitorium matematiky (URMQ)
Seminář z geometrie 1 (SGE1B)
Základy informačních technologií (ZINFQ, ZINFB, ZINF)
Repetitorium středoškolské matematiky (RSMQ)
Matematika - úvod do studia (MTU@, TMU@)


Publikace

1) WOSSALA, Jan. Projekční a prezentační technika ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ. Olomouc, 2010. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Mgr. David Nocar, Ph.D.

2) WOSSALA, Jan. Projekční a prezentační činnost ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ. Olomouc, 2012. Diplomová práce. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Mgr. David Nocar, Ph.D.

3) WOSSALA, J., NOCAR, D. Integrace anglického jazyka do výuky matematických předmětů na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Novotná, J. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů II. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 144-151. ISBN 978-80-210-6148-4.

4) WOSSALA, J. Klima třídy a motivace žáků při využívání metody CLIL ve výuce. In Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2013, s. 369-372. ISBN 978-80-7414-602-2.

5) LAITOCHOVÁ, J., UHLÍŘOVÁ, M., WOSSALA, J. Mathematics and English integrated learning at a faculty of education. In The 4th International Scientific Conference in V4 Countries Applied Natural Sciences 2013. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, s. 351-354. ISBN 978-80-8105-502-7.

6) JANSKÁ, L., WOSSALA, J. Hodnocení elektronických studijních opor studenty Pedagogické fakulty. Technika a vzdelávanie, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 58-59. ISSN 1338-9742.

7) WOSSALA, J., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D., JANSKÁ, L. Content and Language Integrated Learning in Mathematics Education. Usta ad Albim BOHEMICA, 2013, roč. XIII, č. 3, s. 177-180. ISSN 1802-825X.

8) JANSKÁ, L., WOSSALA, J. Zkoumání vlivu ICT na učení žáků v českém prostředí. Technika a vzdelávanie, 2014, roč. 3, č. 2/2014, s. 86-87. ISSN 1338-9742.

9) LAITOCHOVÁ, J., WOSSALA, J. Pupil's Motivation in Mathematics Teaching Using the CLIL Method. Scientific issues, 2014, roč. XIX, č. 1, s. 111-114. ISSN 1896-0286.

10) WOSSALA, J. Die CLIL-Methode im Informationsunterricht. Trendy ve vzdělávání, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 431-434. ISSN 1805-8949.

11) UHLÍŘOVÁ, M., WOSSALA, J., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D. Aplikace angličtiny ve výuce primární matematiky. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica IX. Matematika 6, 2014, roč. IX, č. 6, s. 265-269. ISSN 0862-9765.

12) WOSSALA, J., LAITOCHOVÁ, J., JANSKÁ, L. Influence of CLIL Method to Math Teaching. In Communication in the Mathematical Classroom. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s. 287-290. ISBN 978-83-7996-010-1

13) WOSSALA, J. CLIL ve výuce (nejen) matematiky. In Zvyšování kompetencí studentů DSP v oblasti didaktiky matematiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 37-39. ISBN 978-80-244-4353-9.

14) WOSSALA, J. CLIL a klima výuky. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 2567-2570. ISBN 978-80-87952-07-8.

15) WOSSALA, J., JANSKÁ, L., NOCAR, D., RŮŽIČKOVÁ, L. CLIL a motivace ve výuce matematiky. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 165-168. ISBN 978-80-210-7598-6.

16) WOSSALA, J. CLIL a moderní technologie ve výuce. Trendy ve vzdělávání, 2015, roč. 8, č. 1/2015, s. 401-407. ISSN 1805-8949.

17) WOSSALA, J. Využívání CLILu ve výuce. In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015, s. 223-230. ISBN 978-80-261-0551-0.

18) WOSSALA, J. CLIL a ICT v edukačním procesu. In Sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015, s. 983-990. ISBN 978-80-87952-12-2.

19) WOSSALA, J. Clil in Mathematics Education. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2015, roč. 2015, č. August, s. 67-71. ISSN 2146-7242.

20) WOSSALA, J., JANSKÁ, L. Tablety a CLIL v hodinách matematiky. In Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2015, s. 301-308. ISBN 978-80-7394-549-7.

21) WOSSALA, J., JANSKÁ, L. CLIL in mathematics lessons. In Mathematica V. Scientific Issues. Ružomberok: Verbum - vydavatelstvo Katolickej univerzity, 2015, s. 109-114. ISBN 978-80-561-0296-1.

22) WOSSALA, J., JANSKÁ, L. Využití ICT ve výuce matematiky v primárním vzdělávání. In EME2016 Proceedings. Olomouc, 2016, s. 243 – 248. ISBN 978-80-905281-3-0.

 

Studijní opory a texty

ICT komponenta v rámci studijních textů k projektu Studium k rozšíření odborné kvalifikace

 


Projekty

2015 - 2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_034
Vliv integrace cizího jazyka do výuky přírodovědných předmětů
hlavní řešitel
   
2015 - 2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_005
Nulová hypotéza versus intervaly spolehlivosti
spoluřešitel
   
2015 - 2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_033
Typické přístupy žáků středních škol k učení ovlivněné ICT
spoluřešitel
   
2015 - 2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_009
Identifikace vzdělávací strategie MOOC kurzu u vysokoškolských studentů humanitního a technického zaměření
spoluřešitel
   
2014 - 2015 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2014026
Vliv metody CLIL na klima výuky a motivaci žáků
hlavní řešitel
   
2014 - 2015 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2014023
Informační a komunikační technologie a jejich vliv na učení žáků
spoluřešitel
   
2014 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.1.26/03.0011
Rozvoj podnikatelských dovedností žáků
člen realizačního týmu
   
2013 - 2014 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. PdF_2013_029
Klima třídy a motivace žáků při využívání metody CLIL ve výuce matematiky
hlavní řešitel
   
2013 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.3.45/02.0014
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji
člen realizačního týmu
   
2013 - 2014 IGA interní grantová soutěž UP, č. projektu PdF_2013_027
Elektronické studijní materiály a jejich vnímání studenty pedagogických fakulty
spoluřešitel
   
2012 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0177
Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce
člen realizačního týmu
   
2011 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014
Studium k rozšíření odborní kvalifikace
člen realizačního týmu
   
2011 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0015
Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání
člen realizačního týmu
   

Členství

 9/2016 - 4/2017 Člen akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 


Další aktivity a členství

20. - 22. 4. 2016 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Primární matematické vzdělávání v souvislostech
(Primary mathematics education in context)
13. 10. - 12. 11. 2014 studijní stáž
Valdosta State University, GA, USA
23. - 25. 4. 2014 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace
(Mathematics education in primary school - tradition, innovation)
13. 11. - 13. 12. 2013 studijní stáž
University of Eastern Finland, Savonlinna, Finsko

 


Nepublikované přednášky (konference, zvané přednášky, mobility,...)

název akce: Didaktický seminář
datum a místo: 7. 4. 2016, KMT, PdF UP v Olomouci
název přednášky: Tablety ve výuce matematiky
   
   

 


Externí profily

researchgate   ResearchGate profile

 

 


Změna začátku zimního semestru ak. roku 2020/2021
19. 09. 2020

Milé studentky, milí studenti, dovolujeme si upozornit na změnu začátku semestru akademického roku 2020/2021 na KMT v souladu se Sdělením děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních...

Jan Wossala

Číst dál...

Doktorský studijní program
04. 05. 2020

29. dubna 2020 byla schválena akreditace doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání. Na Katedře matematiky tak bude již od příštího akademického roku možné objevovat krásy...

David Nocar

Číst dál...

Návštěva na KMT
28. 01. 2020

Katedru matematiky navštívila v rámci sítě Ceepus paní proděkanka PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA z Prešovské univerzity v Prešově. V rámci diskuse jsme měli mimo jiné možnost sdílet...

Jan Wossala

Číst dál...

Den otevřených dveří na katedře matematiky
16. 01. 2020

Milé zájemkyně a zájemci o studium, v sobotu 18.1.2020 budou v době od 8:00 - 14:00 v učebně N24 v rámci Dne otevřených dveří podávány informace pro zájemce o studiu na katedře matematiky formou...

Radka Dofková

Číst dál...

Setkání kateder matematiky
09. 01. 2020

Dne 8.1. 2020 proběhl již tradiční společný pracovní seminář kateder matematiky moravských pedagogických fakult, tentokrát na Katedře matematiky PdF UP v Olomouci. Členové kateder matematiky z...

Jan Wossala

Číst dál...