Mgr. Jan Wossala, Ph.D.Profil Kontakty Konzultační hodiny Výuka Publikace Projekty Členství Další aktivity

Profil

Odborné zaměření na informační a komunikační technologie ve vzdělávání, přístup CLIL ve vzdělávání, analytickou geometrii.


Kontakty

tel.: 58 563 5714
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracovna č: 3.73

 


Konzultační hodiny

Pondělí:   14:30 - 15:00 hod.
Jinak dle dohody.


Výuka

Výuka matematiky s podporou ICT (VMICT)
Didaktické aplikace ICT 2 (MPIT2)
Repetitorium matematiky (URMQ)
Seminář z geometrie 1 (SGE1B)
Základy informačních technologií (ZINFQ, ZINFB, ZINF)
Repetitorium středoškolské matematiky (RSMQ)
Matematika - úvod do studia (MTU@, TMU@)


Publikace

1) WOSSALA, Jan. Projekční a prezentační technika ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ. Olomouc, 2010. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Mgr. David Nocar, Ph.D.

2) WOSSALA, Jan. Projekční a prezentační činnost ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ. Olomouc, 2012. Diplomová práce. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Mgr. David Nocar, Ph.D.

3) WOSSALA, J., NOCAR, D. Integrace anglického jazyka do výuky matematických předmětů na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Novotná, J. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů II. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 144-151. ISBN 978-80-210-6148-4.

4) WOSSALA, J. Klima třídy a motivace žáků při využívání metody CLIL ve výuce. In Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2013, s. 369-372. ISBN 978-80-7414-602-2.

5) LAITOCHOVÁ, J., UHLÍŘOVÁ, M., WOSSALA, J. Mathematics and English integrated learning at a faculty of education. In The 4th International Scientific Conference in V4 Countries Applied Natural Sciences 2013. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, s. 351-354. ISBN 978-80-8105-502-7.

6) JANSKÁ, L., WOSSALA, J. Hodnocení elektronických studijních opor studenty Pedagogické fakulty. Technika a vzdelávanie, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 58-59. ISSN 1338-9742.

7) WOSSALA, J., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D., JANSKÁ, L. Content and Language Integrated Learning in Mathematics Education. Usta ad Albim BOHEMICA, 2013, roč. XIII, č. 3, s. 177-180. ISSN 1802-825X.

8) JANSKÁ, L., WOSSALA, J. Zkoumání vlivu ICT na učení žáků v českém prostředí. Technika a vzdelávanie, 2014, roč. 3, č. 2/2014, s. 86-87. ISSN 1338-9742.

9) LAITOCHOVÁ, J., WOSSALA, J. Pupil's Motivation in Mathematics Teaching Using the CLIL Method. Scientific issues, 2014, roč. XIX, č. 1, s. 111-114. ISSN 1896-0286.

10) WOSSALA, J. Die CLIL-Methode im Informationsunterricht. Trendy ve vzdělávání, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 431-434. ISSN 1805-8949.

11) UHLÍŘOVÁ, M., WOSSALA, J., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D. Aplikace angličtiny ve výuce primární matematiky. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica IX. Matematika 6, 2014, roč. IX, č. 6, s. 265-269. ISSN 0862-9765.

12) WOSSALA, J., LAITOCHOVÁ, J., JANSKÁ, L. Influence of CLIL Method to Math Teaching. In Communication in the Mathematical Classroom. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s. 287-290. ISBN 978-83-7996-010-1

13) WOSSALA, J. CLIL ve výuce (nejen) matematiky. In Zvyšování kompetencí studentů DSP v oblasti didaktiky matematiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 37-39. ISBN 978-80-244-4353-9.

14) WOSSALA, J. CLIL a klima výuky. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 2567-2570. ISBN 978-80-87952-07-8.

15) WOSSALA, J., JANSKÁ, L., NOCAR, D., RŮŽIČKOVÁ, L. CLIL a motivace ve výuce matematiky. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 165-168. ISBN 978-80-210-7598-6.

16) WOSSALA, J. CLIL a moderní technologie ve výuce. Trendy ve vzdělávání, 2015, roč. 8, č. 1/2015, s. 401-407. ISSN 1805-8949.

17) WOSSALA, J. Využívání CLILu ve výuce. In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015, s. 223-230. ISBN 978-80-261-0551-0.

18) WOSSALA, J. CLIL a ICT v edukačním procesu. In Sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015, s. 983-990. ISBN 978-80-87952-12-2.

19) WOSSALA, J. Clil in Mathematics Education. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2015, roč. 2015, č. August, s. 67-71. ISSN 2146-7242.

20) WOSSALA, J., JANSKÁ, L. Tablety a CLIL v hodinách matematiky. In Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2015, s. 301-308. ISBN 978-80-7394-549-7.

21) WOSSALA, J., JANSKÁ, L. CLIL in mathematics lessons. In Mathematica V. Scientific Issues. Ružomberok: Verbum - vydavatelstvo Katolickej univerzity, 2015, s. 109-114. ISBN 978-80-561-0296-1.

22) WOSSALA, J., JANSKÁ, L. Využití ICT ve výuce matematiky v primárním vzdělávání. In EME2016 Proceedings. Olomouc, 2016, s. 243 – 248. ISBN 978-80-905281-3-0.

 

Studijní opory a texty

ICT komponenta v rámci studijních textů k projektu Studium k rozšíření odborné kvalifikace

 


Projekty

2015 - 2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_034
Vliv integrace cizího jazyka do výuky přírodovědných předmětů
hlavní řešitel
   
2015 - 2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_005
Nulová hypotéza versus intervaly spolehlivosti
spoluřešitel
   
2015 - 2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_033
Typické přístupy žáků středních škol k učení ovlivněné ICT
spoluřešitel
   
2015 - 2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_009
Identifikace vzdělávací strategie MOOC kurzu u vysokoškolských studentů humanitního a technického zaměření
spoluřešitel
   
2014 - 2015 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2014026
Vliv metody CLIL na klima výuky a motivaci žáků
hlavní řešitel
   
2014 - 2015 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2014023
Informační a komunikační technologie a jejich vliv na učení žáků
spoluřešitel
   
2014 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.1.26/03.0011
Rozvoj podnikatelských dovedností žáků
člen realizačního týmu
   
2013 - 2014 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. PdF_2013_029
Klima třídy a motivace žáků při využívání metody CLIL ve výuce matematiky
hlavní řešitel
   
2013 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.3.45/02.0014
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji
člen realizačního týmu
   
2013 - 2014 IGA interní grantová soutěž UP, č. projektu PdF_2013_027
Elektronické studijní materiály a jejich vnímání studenty pedagogických fakulty
spoluřešitel
   
2012 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0177
Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce
člen realizačního týmu
   
2011 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014
Studium k rozšíření odborní kvalifikace
člen realizačního týmu
   
2011 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0015
Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání
člen realizačního týmu
   

Členství

 9/2016 - 4/2017 Člen akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 


Další aktivity a členství

20. - 22. 4. 2016 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Primární matematické vzdělávání v souvislostech
(Primary mathematics education in context)
13. 10. - 12. 11. 2014 studijní stáž
Valdosta State University, GA, USA
23. - 25. 4. 2014 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace
(Mathematics education in primary school - tradition, innovation)
13. 11. - 13. 12. 2013 studijní stáž
University of Eastern Finland, Savonlinna, Finsko

 


Nepublikované přednášky (konference, zvané přednášky, mobility,...)

název akce: Didaktický seminář
datum a místo: 7. 4. 2016, KMT, PdF UP v Olomouci
název přednášky: Tablety ve výuce matematiky
   
   

 


Externí profily

researchgate   ResearchGate profile

 

 


Česko – Slovenská SVOČ 2019
11. 06. 2019

Ve dnech 07. 06. – 08. 06. 2019 se v Kostelci nad Černými lesy konala Česko – Slovenská soutěž prací z didaktiky matematiky a informační výchovy SVOČ 2019. KMT reprezentovala ing. Jitka Bartošová se...

Radka Dofková

Číst dál...

SVOUČ 2019
30. 04. 2019

pondělí 29.4.2019 prezentovali studenti své soutěžní práce zaměřené na matematiku pod vedením členů katedry matematiky na 13. ročníku konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti....

Radka Dofková

Číst dál...

Beseda s učiteli
25. 03. 2019

Ve středu 3. dubna 2019 od 10.30 se bude konat v posluchárně P25 beseda s učiteli v rámci didaktického semináře na téma "Rozvoj partnerských vztahů ve škole a výuka matematiky podle profesora...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

úterý 7. května 2019 od 12.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Elementary problem solving and visualisation in GeoGebra". Přednášející Prof. Péter Körtesi, University of...

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
07. 03. 2019

Ve středu 20. března 2019 od 13.15 se bude konat v posluchárně N24 didaktický seminář na téma "Jak spolehlivě zabavit lenochoda i Forresta Gumpa? Matematika hrou ve třídě s různě pokročilými žáky (s...

Jan Wossala

Číst dál...