Mgr. Jan Wossala, Ph.D.Profil Kontakty Konzultační hodiny Výuka Publikace Projekty Členství Další aktivity

Profil

Odborné zaměření na informační a komunikační technologie ve vzdělávání, přístup CLIL ve vzdělávání, analytickou geometrii.


Kontakty

tel.: 58 563 5714
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracovna č: 3.73

 


Konzultační hodiny

Pondělí:   10:15 - 10:45 hod.
Jinak dle dohody.


Výuka

Výuka matematiky s podporou ICT (VMICT)
Didaktické aplikace ICT 2 (MPIT2)
Repetitorium matematiky (URMQ)
Seminář z geometrie 1 (SGE1B)
Základy informačních technologií (ZINFQ, ZINFB, ZINF)
Repetitorium středoškolské matematiky (RSMQ)


Publikace

1) WOSSALA, Jan. Projekční a prezentační technika ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ. Olomouc, 2010. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Mgr. David Nocar, Ph.D.

2) WOSSALA, Jan. Projekční a prezentační činnost ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ. Olomouc, 2012. Diplomová práce. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Mgr. David Nocar, Ph.D.

3) WOSSALA, J., NOCAR, D. Integrace anglického jazyka do výuky matematických předmětů na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Novotná, J. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů II. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 144-151. ISBN 978-80-210-6148-4.

4) WOSSALA, J. Klima třídy a motivace žáků při využívání metody CLIL ve výuce. In Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2013, s. 369-372. ISBN 978-80-7414-602-2.

5) LAITOCHOVÁ, J., UHLÍŘOVÁ, M., WOSSALA, J. Mathematics and English integrated learning at a faculty of education. In The 4th International Scientific Conference in V4 Countries Applied Natural Sciences 2013. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, s. 351-354. ISBN 978-80-8105-502-7.

6) JANSKÁ, L., WOSSALA, J. Hodnocení elektronických studijních opor studenty Pedagogické fakulty. Technika a vzdelávanie, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 58-59. ISSN 1338-9742.

7) WOSSALA, J., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D., JANSKÁ, L. Content and Language Integrated Learning in Mathematics Education. Usta ad Albim BOHEMICA, 2013, roč. XIII, č. 3, s. 177-180. ISSN 1802-825X.

8) JANSKÁ, L., WOSSALA, J. Zkoumání vlivu ICT na učení žáků v českém prostředí. Technika a vzdelávanie, 2014, roč. 3, č. 2/2014, s. 86-87. ISSN 1338-9742.

9) LAITOCHOVÁ, J., WOSSALA, J. Pupil's Motivation in Mathematics Teaching Using the CLIL Method. Scientific issues, 2014, roč. XIX, č. 1, s. 111-114. ISSN 1896-0286.

10) WOSSALA, J. Die CLIL-Methode im Informationsunterricht. Trendy ve vzdělávání, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 431-434. ISSN 1805-8949.

11) UHLÍŘOVÁ, M., WOSSALA, J., LAITOCHOVÁ, J., NOCAR, D. Aplikace angličtiny ve výuce primární matematiky. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica IX. Matematika 6, 2014, roč. IX, č. 6, s. 265-269. ISSN 0862-9765.

12) WOSSALA, J., LAITOCHOVÁ, J., JANSKÁ, L. Influence of CLIL Method to Math Teaching. In Communication in the Mathematical Classroom. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s. 287-290. ISBN 978-83-7996-010-1

13) WOSSALA, J. CLIL ve výuce (nejen) matematiky. In Zvyšování kompetencí studentů DSP v oblasti didaktiky matematiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 37-39. ISBN 978-80-244-4353-9.

14) WOSSALA, J. CLIL a klima výuky. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 2567-2570. ISBN 978-80-87952-07-8.

15) WOSSALA, J., JANSKÁ, L., NOCAR, D., RŮŽIČKOVÁ, L. CLIL a motivace ve výuce matematiky. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 165-168. ISBN 978-80-210-7598-6.

16) WOSSALA, J. CLIL a moderní technologie ve výuce. Trendy ve vzdělávání, 2015, roč. 8, č. 1/2015, s. 401-407. ISSN 1805-8949.

17) WOSSALA, J. Využívání CLILu ve výuce. In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015, s. 223-230. ISBN 978-80-261-0551-0.

18) WOSSALA, J. CLIL a ICT v edukačním procesu. In Sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015, s. 983-990. ISBN 978-80-87952-12-2.

19) WOSSALA, J. Clil in Mathematics Education. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2015, roč. 2015, č. August, s. 67-71. ISSN 2146-7242.

20) WOSSALA, J., JANSKÁ, L. Tablety a CLIL v hodinách matematiky. In Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2015, s. 301-308. ISBN 978-80-7394-549-7.

21) WOSSALA, J., JANSKÁ, L. CLIL in mathematics lessons. In Mathematica V. Scientific Issues. Ružomberok: Verbum - vydavatelstvo Katolickej univerzity, 2015, s. 109-114. ISBN 978-80-561-0296-1.

22) WOSSALA, J., JANSKÁ, L. Využití ICT ve výuce matematiky v primárním vzdělávání. In EME2016 Proceedings. Olomouc, 2016, s. 243 – 248. ISBN 978-80-905281-3-0.

 

Studijní opory a texty

ICT komponenta v rámci studijních textů k projektu Studium k rozšíření odborné kvalifikace

 


Projekty

2015 - 2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_034
Vliv integrace cizího jazyka do výuky přírodovědných předmětů
hlavní řešitel
   
2015 - 2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_005
Nulová hypotéza versus intervaly spolehlivosti
spoluřešitel
   
2015 - 2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_033
Typické přístupy žáků středních škol k učení ovlivněné ICT
spoluřešitel
   
2015 - 2016 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2015_009
Identifikace vzdělávací strategie MOOC kurzu u vysokoškolských studentů humanitního a technického zaměření
spoluřešitel
   
2014 - 2015 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2014026
Vliv metody CLIL na klima výuky a motivaci žáků
hlavní řešitel
   
2014 - 2015 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. IGA_PdF_2014023
Informační a komunikační technologie a jejich vliv na učení žáků
spoluřešitel
   
2014 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.1.26/03.0011
Rozvoj podnikatelských dovedností žáků
člen realizačního týmu
   
2013 - 2014 IGA interní grantová soutěž UP, č. proj. PdF_2013_029
Klima třídy a motivace žáků při využívání metody CLIL ve výuce matematiky
hlavní řešitel
   
2013 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.3.45/02.0014
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji
člen realizačního týmu
   
2013 - 2014 IGA interní grantová soutěž UP, č. projektu PdF_2013_027
Elektronické studijní materiály a jejich vnímání studenty pedagogických fakulty
spoluřešitel
   
2012 - 2015 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0177
Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce
člen realizačního týmu
   
2011 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014
Studium k rozšíření odborní kvalifikace
člen realizačního týmu
   
2011 - 2014 ESF (OP VK) reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0015
Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání
člen realizačního týmu
   

Členství

 9/2016 - 4/2017 Člen akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 


Další aktivity a členství

20. - 22. 4. 2016 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Primární matematické vzdělávání v souvislostech
(Primary mathematics education in context)
13. 10. - 12. 11. 2014 studijní stáž
Valdosta State University, GA, USA
23. - 25. 4. 2014 člen organizačního výboru mezinárodní konference
Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace
(Mathematics education in primary school - tradition, innovation)
13. 11. - 13. 12. 2013 studijní stáž
University of Eastern Finland, Savonlinna, Finsko

 


Nepublikované přednášky (konference, zvané přednášky, mobility,...)

název akce: Didaktický seminář
datum a místo: 7. 4. 2016, KMT, PdF UP v Olomouci
název přednášky: Tablety ve výuce matematiky
   
   

 


Externí profily

researchgate   ResearchGate profile

 

 


Možnosti studia v zahraničí
25. 10. 2018

V úterý 6. listopadu 2018 od 9.45 hod. proběhne v malé aule PdF informační setkání k možnostem studia a pracovních stáží v zahraničí. Informační leták...ZDE

David Nocar

Číst dál...

Didaktický seminář
12. 09. 2018

Ve čtvrtek 27. září 2018 od 10.45 se bude konat v posluchárně P28 didaktický seminář na téma "Children’s approach to geometrical knowledge and understanding: objects, actions and abstract paintings"....

Jan Wossala

Číst dál...

Vyrovnávací kurzy z matematiky 2018
09. 04. 2018

Nabídka vyrovnávacích kurzů z matematiky pro rok 2018 na UP. Harmonogram ke stažení ZDE.  

Jan Wossala

Číst dál...

Didaktický seminář
09. 03. 2018

úterý 27. března 2018 ve 12:00 se bude konat v posluchárně P25 didaktický seminář na téma "Ozoboti ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ". Přednášející Mgr. Hana Hyksová, Základní škola a...

Jan Wossala

Číst dál...

Vyhlášení výběrového řízení ERASMUS+ 2018/2019
07. 01. 2018

Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2018/2019. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení pouze...

Jan Wossala

Číst dál...